0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Documentation pro Cloud Pak for Data as a Service

Documentation pro Cloud Pak for Data as a Service

Cloud Pak for Data as a Service je servisní platforma, která zahrnuje produkt IBM Watson Studio, IBM Watson Knowledge Catalog, IBM Watson Machine Learninga další služby. Chcete-li se dozvědět více o řízení dat, modelování dat, analýze dat a modelování UI, které můžete provádět s produktem Cloud Pak for Data as a Service, vyberte téma, které vás zajímá. 

Pokud hledáte dokumentaci o nasazení samostatného softwaru, prohlédněte si dokumentaci Cloud Pak for Data 4.7 docsexterní odkazy. Pokud si nejste jisti tím, jaký produkt Cloud Pak for Data as a Service je, přečtěte si téma O produktu Cloud Pak for Data as a Serviceexterní odkazy.


Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more