0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Proje yaratılması

Proje yaratılması

Bir model oluşturmak ya da verileri bütünleştirmek gibi belirli bir hedefe ulaşmak için verilerle ve diğer kaynaklarla çalışmak üzere bir proje yaratırsınız.

Boş bir proje yaratabilir, örnek verileri ve diğer varlıkları sağlayan bir örnek projeden başlayabilir ya da daha önce dışa aktarılan bir projeyi içe aktarabilirsiniz. Bkz. Projelerin İçe Aktarılması. Veri merkezi başına oluşturabileceğiniz proje sayısı 100 'dür.

Proje kaynaklarınız, verileri, işbirliği yapanları, araçları, not defterleri ve modeller gibi kodu çalıştıran varlıkları ve diğer varlık tiplerini içerebilir.

Gereksinimler ve kısıtlamalar

Bir proje oluşturmadan önce, depolama, işbirliği yapmaya hak kazanma, proje adı ve katalog bütünleştirmesi gereksinimlerini anlayın. Watson Studio, Watson Knowledge Catalogya da projelerde araç sağlayan diğer hizmetleriniz varsa projeler oluşturabilirsiniz.

Depolama gereksinimi
Varlıkları depolamak için bir IBM Cloud Object Storage eşgörünümünü projenizle ilişkilendirmeniz gerekir. Her proje, projenin varlıklarını tutmak için ayrı bir saklama kabına sahiptir. IBM Cloud Object Storage eşgörünümü için yönetici değilseniz, proje oluşturulmasına izin verecek şekilde yapılandırılmalıdır. Yeni bir proje oluşturulduğunda, Cloud Object Storage bölmesi varsayılan olarak Bölgesel esnekliğe ayarlanır. Bölgesel saklama kapları, verileri aynı büyükşehir bölgesindeki çeşitli veri merkezlerine dağıtır. Bu veri merkezlerinden biri bir kesinti ya da yıkıma uğradıysa, kullanılabilirlik ve performans bundan etkilenmez.
İşbirliğine hak kazanma gereksinimleri
Şirket verilerinizin güvenliğini sağlamak için, işbirliği yapmaya hak kazanan kişileri, kuruluşunuz içindeki kişilerle sınırlayabilirsiniz. Kimlerin işbirlikçi olabileceğini kısıtla onay kutusunu seçin. Yalnızca IBM Cloud hesabınızın üyelerini ekleyebilir ya da şirketinizin IBM Cloud' da kurulu SAML birleşmesi varsa şirketinizin çalışanlarını ekleyebilirsiniz. Bu ayar kalıcıdır.
Proje adı gereksinimleri
Proje adınız şu gereksinimlere uygun olmalıdır:
 • Hesapta benzersiz olmalıdır.
 • 1-255 karakter içermelidir.
 • Unicode denetim karakterleri, büyüktür (>) simgeleri ya da boşlukla başlayan ya da biten karakterleri içeremez.
Watson Knowledge Catalog bütünleştirme gereksinimleri
Projedeki bir kataloğa erişmek istiyorsanız, projede şu gereksinimler var:
 • Proje ve katalog, aynı IBM Cloud hesabının üyeleri tarafından ya da şirketiniz aynı şirketin çalışanları olan IBM Cloudüzerinde SAML birleşmesi kurduysa oluşturulmalıdır.
 • Projeye katalog varlıkları eklemek istiyorsanız, proje oluşturma sırasında İşbirliğinde bulunabilecek kişileri sınırla onay kutusunu seçmeniz gerekir. Varlıkları bir katalogda yayınlamak istiyorsanız, projeyi sınırlamanız gerekmez.

Proje yaratılması

Proje yaratmak için:

 1. Gezinme menüsünden Projeler > Tüm projeleri görüntüle seçeneklerini belirleyin ve Yeni projeseçeneğini tıklatın.
 2. Boş bir proje mi yaratılacağını, yoksa dışa aktarılan bir proje dosyasına ya da örnek bir projeye dayalı bir proje mi yaratılacağını seçin.
 3. Bir dosyadan ya da örnekten proje yaratmayı seçerseniz, bir proje dosyasını karşıya yükleyin ya da örnek bir proje seçin. Bkz. Projelerin İçe Aktarılması.
 4. Yeni bir proje yaratmayı seçerseniz, Yeni proje ekranına bir ad ekleyin.
 5. Bu proje yapılandırmalarını seçebilirsiniz:
  • İşbirliğinde bulunabilecek kişileri kısıtlayın. İşbirliğinde bulunanları kuruluşunuzun üyeleriyle sınırlayabilir ya da bir katalogla bütünleştirebilirsiniz. Bir kataloğun üyesiyseniz, onay kutusu varsayılan olarak seçilidir. Projeyi yarattıktan sonra bu ayarı değiştiremezsiniz.
  • Projeyi duyarlı olarak işaretleyin. Projenin hassas bir etiketi var ve proje işbirliği yapanlar veri varlıklarını projenin dışına taşıyamıyor. Proje yaratıldıktan sonra bu ayarı değiştiremezsiniz.
 6. Var olan bir nesne depolama hizmeti örneği seçin ya da yeni bir örnek oluşturun.
 7. Oluştur'u tıklatın. Projenize kaynak eklemeye başlayabilirsiniz.

Projeye ilişkin nesne depolama bölmesi adı, proje adını boşluk ya da alfasayısal olmayan karakterler ve benzersiz bir tanıtıcı olmadan temel alır.

Hem boş bir proje, hem içe aktarılmış proje, hem de bir örnekten proje yaratılmasını görmek için bu videoyu izleyin.

Bu video, bu belgedeki kavramları ve görevleri öğrenmek için görsel bir yöntem sağlar.

 • Video transkript
  Saat transcript
  00:00 Bu video, Watson Studio projesinin nasıl oluşturulacağını gösterir.
  00:05 Giriş sayfasından bir proje oluşturabilirsiniz.
  00:08 Projeler, belirli bir veri bilimi görevi ya da hedefi için kaynakları düzenlemenin bir yoludur.
  00:14 Bir proje, verileri, işbirliği yapanları, not defterlerini, modelleri vb. içerir.
  00:20 Hepsi, iyi tanımlanmış ve oldukça dar bir hedefe ilişkin öngörülerin bulunmasını desteklemek için.
  00:25 Örneğin, hava durumunun şirketin perakende mağazalarında satışları nasıl etkilediği.
  00:30 Bu videoda, boş bir projenin, bir dosyadan içe aktarılan bir projenin ve bir örneğe dayalı bir projenin nasıl yaratılacağını göreceksiniz.
  00:39 Önce, boş bir proje yaratmak için, proje için bir ad belirtin ve projeye bir açıklama verin.
  00:47 Varsayılan olarak, proje kimlerin işbirlikçi olarak eklenebileceğine göre kısıtlanır.
  00:53 Bu nedenle, şirketinizdeki herkesi ya da yalnızca IBM Cloud hesabınızın üyelerini, şirketinizin SAML birleşiminin kurulup kurulmadığına bağlı olarak davet edebilirsiniz.
  01:04 Bu seçenek, bir katalogdan varlıklara erişmenizi de sağlar.
  01:09 Bu kısıtlamayı temizlerse, herkesi proje üzerinde işbirliği yapmaya davet edebilirsiniz, ancak katalog varlıklarına erişemezsiniz.
  01:18 Bu ayar daha sonra değiştirilemez.
  01:21 IBM Cloud Object Storage eşgörünümüne sahip değilseniz ya da yeni bir eşgörünüm oluşturmak istiyorsanız, bunu buradan yapabileceksiniz.
  01:32 Hazır olduğunuzda "Oluştur" düğmesini tıklatın.
  01:34 İşte yeni proje.
  01:37 Bir projeyi daha sonra keşfedeceksin.
  01:40 Şimdi ana ekrana geri dönelim ve yeniden bir proje oluşturalım.
  01:45 Bu kez, bir örnekten ya da dosyadan proje yaratma seçeneğini belirleyin.
  01:54 Dışa aktarılan bir Watson Studio projesini içeren dosyayı buraya sürükleyin.
  02:00 Bir ad ve tanım belirtin ve projeyi yaratın.
  02:06 Şimdi Watson Studio , proje alanını oluşturuyor, sıkıştırılmış içeriği karşıya yükleyip çıkarıyor ve sonra dosyaları bu projeyle ilişkili Cloud Object Storage eşgörünümüne aktarıyor.
  02:21 Bittiğinde, içe aktarma özetini görüntüleyebilir ya da yeni projeyi görüntüleyebilirsiniz.
  02:28 Proje "Genel Bakış" sekmesi, proje ayrıntılarını bir bakışta görmeni kolaylaştırır.
  02:35 En son eklediğiniz varlıkların listesi, kaynak kullanımınız, proje geçmişi ve proje BENİOKU.
  02:46 "Varlıklar" sekmesinde, projedeki varlıkların tipini ve sayısını bir bakışta görebilirsiniz.
  02:53 Ve "Veri" varlıklarınız gibi belirli bir varlık tipini görüntüleyin.
  03:00 "İşler" sekmesi, not defteri ya da Data Refinery akışı gibi bir varlığı çalıştırmaya başlayan zamanlanmış, etkin ve önceki işleri gösterir.
  03:09 Buradan her işin ayrıntılarını görüntüleyebilir ve işleri yönetebilirsiniz.
  03:16 "Yönet" sekmesinde, proje adını ve açıklamasını düzenleyebilir, projedeki varlıklar tarafından kullanılan depolamayı görebilir ve projeyi bırakabilir ya da silebilirsiniz.
  03:29 "Erişim Denetimi" sayfası, projeniz için ek işbirliği yapanları eklemenizi ve yönetmenizi sağlar.
  03:35 Platform API ' lerini kullanarak dosyalara ve bağlantılara erişmek için bir proje erişim belirtecine gereksinim duyarsanız, buradan bir tane oluşturabilirsiniz.
  03:46 "Ortamlar" sayfasında, not defterleri gibi Watson Studio araçlarıyla ilişkili etkin çalıştırma zamanlarını görebilirsiniz.
  03:56 Ayrıca, yeni çalıştırma zamanı ortamları için donanım boyutu ve yazılım yapılandırmasıyla şablonları tanımlayın.
  04:05 "Kaynak kullanımı" sayfası, bilgi işlem kullanımınıza ve bu kaynakları hangi araçların kullanmanıza ilişkin ayrıntıları sağlar.
  04:14 "Hizmetler ve bütünleştirmeler" sayfası, bu projeyle bir hizmeti ilişkilendirmenize ve Amazon EMR ve GitHubile bir üçüncü kişi bütünleştirmesi oluşturmanıza olanak sağlar.
  04:29 Şimdi ana ekrana geri dönelim.
  04:32 Bir projeyi yeniden yaratın ve bir örnekten ya da dosyadan proje yaratma seçeneğini belirleyin.
  04:39 Bu kez, proje bir örneğe dayalı olacak.
  04:43 Bir açıklamayı görmek için imleci bir örneğin üzerine getirin.
  04:47 Bu durumda, "Tedarik Zinciri" örneğini seçin.
  04:51 Proje adı ve tanımı sizin için doldurulur.
  04:55 Proje, ek hizmetler gerektiren varlıklar içeriyorsa, listeden bir hizmet eşgörünümü seçin ve "Yarat" düğmesini tıklatın.
  05:07 Bittiğinde, yeni projeyi görüntüleyin.
  05:13 "Varlıklar" sekmesinde, bu örnek projeye dahil edilen varlıkları görürsünüz.
  05:20 Şimdi örnek varlıkları incelemeye ve verileri analiz etmeye başlamaya hazırsınız.
  05:26 Cloud Pak for Data as a Service belgelerinde daha fazla video bulun.

Sonraki adımlar

Daha fazla bilgi

Üst konu: Projeler

Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more