0 / 0
Powrót do angielskiej wersji dokumentacji
Konfigurowanie platformy Cloud Pak for Data as a Service

Konfigurowanie platformy Cloud Pak for Data as a Service

Aby skonfigurować platformę Cloud Pak for Data as a Service dla danej organizacji, należy zarejestrować się w programie Cloud Pak for Data as a Service, zaktualizować do planu płatnego, skonfigurować potrzebne usługi i dodać użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami.

Platforma Cloud Pak for Data as a Service obejmuje usługi oparte na chmurze, które zapewniają zarządzanie danymi, inżynierię danych, analizę danych i funkcje modelowania AI, które można łączyć w celu zaimplementowania rozwiązania do tworzenia danych. Istnieje możliwość dodawania usług z katalogu Cloud Pak for Data as a Service (Cloud Pak for Data as a Service) w miarę ich potrzeb. Platforma Cloud Pak for Data as a Service jest chroniona przez te same silne ograniczenia zabezpieczeń, które są dostępne w chmurze IBM Cloud.

Tabela 1. Kroki konfiguracji dla produktu Cloud Pak for Data as a Service
Zadanie Położenie Wymagana rola Opis
Skonfiguruj konto IBM Cloud IBM Cloud Właściciel konta Zarejestruj się na bezpłatne konto Lite lub skonfiguruj płatny rachunek.
Zarządzanie użytkownikami i dostępem IBM Cloud Administratora Zaproś użytkowników, aby dołączyli do konta, tworzyli grupy dostępu użytkowników i przypisali role lub grupy dostępowe użytkownikom w celu zapewnienia dostępu.
Skonfiguruj produkt IBM Cloud Object Storage do użycia z produktem Cloud Pak for Data as a Service IBM Cloud i Cloud Pak for Data as a Service Administratora Utwórz projekt testowy, aby zainicjować IBM Cloud Object Storage i ustawić lokalizację na wartość Globalne w każdym profilu użytkownika.
Skonfiguruj usługi Watson Studio i Watson Machine Learning IBM Cloud i Cloud Pak for Data as a Service Administratora Aktualizacja do planu płatnego.
Konfigurowanie produktu Watson Knowledge Catalog IBM Cloud i Cloud Pak for Data as a Service Administratora Przypisz role, skonfiguruj katalogi i kategorie, a także zaplanuj zarządzanie danymi.
Utwórz Platform assets catalog Cloud Pak for Data as a Service Rola administratora lub menedżera dla usługi Cloud Pak for Data (Cloud Pak for Data) Dodaj połączenia do katalogu zasobów platformy, które będą używane przez współpracowników.
Konfigurowanie programu Watson Query IBM Cloud i Cloud Pak for Data as a Service Administratora Udostępnij instancję usługi i utwórz referencje usługi IAM.
Konfigurowanie programu DataStage IBM Cloud i Cloud Pak for Data as a Service Administrator lub edytor Udostępnij instancję usługi.
Konfigurowanie dostępu do firewalla Cloud Pak for Data as a Service i konfiguracja firewalla dostawcy w chmurze Administratora Skonfiguruj dostęp przychodzący przez firewall.
Udostępnij więcej usług IBM Cloud i Cloud Pak for Data as a Service Administrator lub edytor W razie potrzeby dodaj usługi.
Opcjonalne. Konfigurowanie mechanizmów zabezpieczeń IBM Cloud Administratora Cloud Pak for Data as a Service ma pięć poziomów zabezpieczeń, dzięki którym dane, punkty końcowe aplikacji i tożsamość są chronione. Listę wspólnych mechanizmów zabezpieczeń można znaleźć w temacie Wspólne mechanizmy zabezpieczeń.
Opcjonalne. Bezpieczne połączenia IBM Cloud Administratora Bezpieczne łączenie się z bazami danych, które są udostępniane za firewallem.
Opcjonalne. Skonfiguruj integracje z innymi platformami w chmurze IBM Cloud i Cloud Pak for Data as a Service Administratora Nawiąże połączenie z usługami na innych platformach chmurowych.

Wspólne mechanizmy bezpieczeństwa

Właściciel konta IBM Cloud lub administrator ustawił zabezpieczenia dla konta, udostępniając pojedyncze logowanie, kontrolę dostępu na podstawie roli IAM, bezpieczną komunikację i inne ograniczenia zabezpieczeń.

Poniżej przedstawiono wspólne mechanizmy zabezpieczeń dla platformy Cloud Pak for Data as a Service :

Dowiedz się więcej

Temat nadrzędny: Pierwsze kroki