0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Nastavení platformy Cloud Pak for Data as a Service pro administrátory

Nastavení platformy Cloud Pak for Data as a Service pro administrátory

Chcete-li nastavit platformu Cloud Pak for Data as a Service pro vaši organizaci, přihlaste se k produktu Cloud Pak for Data as a Service, upgradujte na placený plán, nastavte služby, které potřebujete, a přidejte uživatele s příslušnými oprávněními.

Platforma Cloud Pak for Data as a Service zahrnuje služby založené na cloudu, které poskytují funkce řízení dat, datového inženýrství, analýzy dat a modelování AI, které můžete kombinovat pro implementaci řešení datového prostředí Fabric. Můžete přidat služby z katalogu Cloud Pak for Data as a Service tak, jak je potřebujete. Platforma Cloud Pak for Data as a Service je chráněna stejnými výkonnými bezpečnostními omezeními, která jsou k dispozici v produktu IBM Cloud.

Tabulka 1. Kroky konfigurace pro Cloud Pak for Data as a Service
Úloha Lokalita Požadovaná role Popis
Nastavení účtu IBM Cloud IBM Cloud Vlastník účtu Nastavení placeného účtu.
Spravovat uživatele a přístup IBM Cloud Administrátor Pozvěte uživatele, aby se připojili k účtu, vytvořte skupiny přístupů uživatelů a přiřaďte uživatelům role nebo skupiny přístupů, abyste poskytli přístup.
Nastavení IBM Cloud Object Storage pro použití se službou Cloud Pak for Data as a Service IBM Cloud a Cloud Pak for Data as a Service Administrátor Vytvořte testovací projekt pro inicializaci produktu IBM Cloud Object Storage a nastavte umístění na Globální v profilu každého uživatele.
Nastavení služeb Watson Studio a Watson Machine Learning IBM Cloud a Cloud Pak for Data as a Service Administrátor Upgrade na placený plán.
Nastavení Watson Knowledge Catalog IBM Cloud a Cloud Pak for Data as a Service Administrátor Přiřaďte role, nastavte katalogy a kategorie a naplánujte řízení dat.
Vytvořit Platform assets catalog Cloud Pak for Data as a Service Role administrátora nebo správce pro službu Cloud Pak for Data Přidejte připojení do katalogu aktiv platformy pro použití spolupracovníky.
Nastavení Watson Query IBM Cloud a Cloud Pak for Data as a Service Administrátor Zajistěte instanci služby a vytvořte pověření služby IAM.
Nastavení DataStage IBM Cloud a Cloud Pak for Data as a Service Administrátor nebo editor Zajištění instance služby.
Konfigurovat přístup k bráně firewall (v případě potřeby) Cloud Pak for Data as a Service a konfigurace brány firewall poskytovatele cloudu Administrátor Konfigurace příchozího přístupu přes bránu firewall.
Poskytování dalších služeb IBM Cloud a Cloud Pak for Data as a Service Administrátor nebo editor Přidejte služby podle potřeby.
Volitelné: Konfigurovat mechanizmy zabezpečení IBM Cloud Administrátor Cloud Pak for Data as a Service má pět úrovní zabezpečení pro zajištění ochrany dat, koncových bodů aplikací a identity. Seznam obecných mechanizmů zabezpečení naleznete v tématu Společné mechanizmy zabezpečení.
Volitelné: Připojit se k datům za bránou firewall IBM Cloud Administrátor Bezpečně se připojte k databázím, které jsou hostovány za bránou firewall.
Volitelné: Konfigurovat integrace s jinými cloudovými platformami IBM Cloud a Cloud Pak for Data as a Service Administrátor Připojte se ke službám na jiných cloudových platformách.

Společné bezpečnostní mechanismy

Jako vlastník nebo administrátor účtu IBM Cloud nastavíte zabezpečení účtu poskytnutím jednotného přihlášení, řízení přístupu na základě rolí IAM, zabezpečené komunikace a dalších bezpečnostních omezení.

Níže jsou uvedeny běžné mechanizmy zabezpečení pro platformu Cloud Pak for Data as a Service :

Další informace

Nadřízené téma: Začínáme

Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more