0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Pierwsze kroki z produktem Cloud Pak for Data as a Service

Pierwsze kroki z produktem Cloud Pak for Data as a Service

Możesz zarejestrować się w Cloud Pak for Data as a Service i zapoznać się z kursami, zasobami i narzędziami, aby natychmiast rozpocząć pracę z danymi. Jeśli jesteś administratorem, wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować rozwiązanie Cloud Pak for Data as a Service dla swojej organizacji.

Rozpocznij pracę

Aby rozpocząć pracę:

  1. Zarejestruj się , aby korzystać z usługi Cloud Pak for Data as a Service lub zarejestruj się, aby korzystać z wersji próbnej produktu Data Fabric.
  2. Wybierz ścieżkę do pierwszych kroków, która zawiera filmy wideo i kursy dla wielu poziomów wiedzy specjalistycznej:
  3. Zapoznaj się z galerią i wypróbuj przykładowy projekt akceleratora branżowego , aby rozwiązać konkretny problem biznesowy.

Konfigurowanie platformy jako administratora

Informacje na temat konfigurowania platformy Cloud Pak for Data as a Service dla organizacji zawiera sekcja Konfigurowanie platformy jako administratora.

Dowiedz się więcej o platformie

Aby wyświetlić zadania, które można wykonać, oraz narzędzia, które można wybrać, należy otworzyć mapę narzędzi i usług.

Aby zrozumieć platformę, zacznij od następujących zasobów:

Inne informacje:

Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more