0 / 0
Belgelerin İngilizce sürümüne geri dön
Varlık içeriği ya da öngörünümler

Varlık içeriği ya da öngörünümler

Bir katalogdaki bir varlığın Varlık sayfasında, çoğu veri varlığının ve diğer bazı varlık tiplerinin içeriğini ya da bir önizlemesini görebilirsiniz. Projelerde ve diğer çalışma alanlarında, ilişkisel veri içeren veri varlıklarının önizleme görünümünü görebilirsiniz.

Gereksinimler ve sınırlamalar

Aşağıdaki koşullar ve kısıtlamalar kapsamında varlıkların içeriğini ya da önizlemelerini görüntüleyebilirsiniz.

Gerekli hizmet
Yok. Önizlerin her zaman görünür olması gerekir.
Çalışma Alanları
Bu çalışma alanlarında varlıkların önizlemesini ya da içeriğini görüntüleyebilirsiniz:
 • Projeler
 • Kataloglar
 • Konuşlandırma alanları
Varlıklar tipleri
 • Dosyalardaki veri varlıkları
 • Bağlı veri varlıkları
 • COBOL telif kitapları
 • Gösterge panoları
 • Veri kalitesi tanımlamaları
 • Modeller
 • Model kullanım senaryoları
 • Not Defterleri
Gerekli izinler
Varlık içeriğini ya da önizlemeyi görmek için, bu koşulların doğru olması gerekir:
 • Çalışma alanında işbirliği yapan bir roliniz var.
 • Kataloglarda, varlığa ilişkin gizlilik ayarı genel olduğundan ya da varlığın bir üyesiyseniz ya da varlığın sahibi olduğunuz için varlığa erişiminiz vardır. Bkz. Bir varlığa erişimin denetlenmesi.
 • Kataloglarda, herhangi bir veri koruma kuralı tarafından engellenmediğiniz gibi, engellenmez. Bkz. Veri koruma kuralı uygulaması.
Veri varlıklarına ilişkin kısıtlamalar
 • Previews are not available for data assets that were added as managed assets by using the Watson Veri API 'si.

Veri varlıklarının önizlemeleri

Veri varlıklarının önizlemeleri, verilerin bir görünümünü gösterir.

Bir veri varlığı önizlemesini gösterir

Önizlemede verilerin en son ne zaman getirildiğini görebilir ve yenile simgesini tıklatarak projelerdeki ve kataloglardaki önizleme verilerini yenilemişsiniz.

Veri varlıklarına ilişkin gereksinimler

Veri varlıklarının önizlemelerinin görüntülenmesine ilişkin ek gereksinimler, verilere bir bağlantıdan ya da bir dosyadan erişilip erişilmediğine bağlıdır.

Bağlı veri varlıkları
Tüm bu koşulların doğru olması durumunda, bir bağlantıyla erişilen veri varlıklarının önizlemelerini görebilirsiniz:
 • Veri varlığına ve ilişkili bağlantına erişiminiz var. Bkz. Gereksinimler ve kısıtlamalar.

 • Veri varlığı yapısal veriler içeriyor. Yapısal veriler, bir kayıt ya da dosya içindeki sabit alanlarda bulunur; örneğin, ilişkisel veritabanı verileri ya da elektronik sayfalar.

 • Bağlantı için kimlik bilgileriniz var:

  • Paylaşılan kimlik bilgilerine sahip bağlantılar için, bağlantı ayrıntılarındaki kullanıcı adı, veri kaynağındaki nesneye erişir.
  • Kişisel kimlik bilgilerine sahip bağlantılar için, bir anahtar simgesi (özel bağlantılar için anahtar simgesi) gördüğünüzde kişisel kimlik bilgilerinizi girmeniz gerekir. Bu, bağlantıyı sizin için kalıcı olarak açmak için bir kerelik bir adımdır. Bkz. Projelerle bağlantı eklenmesi.
Dosyalardan veri varlıkları
Aşağıdaki koşullar doğru olursa, kütüklerden veri varlıklarının önizlemelerini görebilirsiniz:

Veri varlıklarının önizlemelerinde maskeleme ve süzgeç uygulama

Veri koruma kurallarının uygulanması, veri değerlerinde maskeleme ya da veri varlıklarından satır süzülmesine neden olabilir. Bir katalogda, varlık sahibi özgün veri varlığını her zaman maskelemeden ya da süzgeçten geçirmeden görür. Bir projede, tüm proje işbirlikçileri varlığı, bu varlığı katalogdan ekleyen kişiye nasıl görüneceği görmektedir. Veri koruma kuralları ya da varlık profilleri değiştirildikten sonra, varlık önizlerinin yenilenmesine kadar, kural uygulama işlemi bir gün kadar ertelenebilir.

Maskelenmiş veri değerleri
Bir sütundaki veri değerleri bir veri koruma kuralıyla maskelenirse, sütun adının yanında bir kalkan simgesi ( bir kalkan simgesi ) görürsünüz. Maskelenmiş veriler, benzer şekilde biçimlendirilmiş değerler ya da anlamsız değerler olarak görüntülenebilir. Bkz. Maskeleme uygulaması.
Süzülen satırlar
Satırlar bir veri koruma kuralıyla süzgeçten geçirilirse, önizleme içinde görünmezler. Bazı durumlarda, süzgeç uygulanmış veri varlıklarının önizlemelerine izin verilmez. Bkz. Öngörünümler kullanılamayabilir.

Veri varlıklarına ilişkin önizleme bilgileri

Yapısal veriler için önizlemede sınırlı sayıda satır ve sütun görüntülenir. Önizlemede yer alan satır sayısı 1.000 ile sınırlıdır.

Önizlerde, farklı veri varlıkları ve dosya tipleri için farklı bilgiler gösterilir:

Bağlı veri varlıkları
Önizleme, sütun adlarını, veri tiplerini ve veri satırlarının ve sütunların bir alt kümesini gösterir.
Bağlı klasör varlıkları
Önizleme, dosyaları ve alt klasörleri de gösterir; bu da önizleme görünümünü önizleyebilir.
İlişkisel veri, CSV, Avro, bölümlenmiş veri dosyaları ve Parquet dosyaları
Önizleme, sütun adlarını, veri tiplerini ve veri satırlarının ve sütunların bir alt kümesini içerir.
TSV dosyaları
Önizleme, sütun adlarını, veri tiplerini ve veri satırlarının bir alt kümesini içerir.
PDF, metin, JSON, HTML ve görüntüler
Önizleme, tüm belgeyi gösterir. HTML dosyaları metin biçiminde desteklenir. Desteklenen görüntü biçimleri JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP ve BMP1' dir.
Microsoft Excel belgeleri
Önizleme, ilk sayfayı gösterir.

Önceden görüntülenmiş dosyaların dosya uzantıları ve MIME tipleri

Yapılandırılmış veriler içeren bu dosya tipleri önizlere sahiptir:

Yapısal veri dosyaları
Uzantı Mime tipi
AVRO
CSV metin/csv
CSV1 uygulama/csv
JSON application/json
PARKE
PARçA
TSV
TXT text/plain
XLSX application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
XLS application/vnd.ms-excel
XLSM application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12

Bu tip resim dosyalarının önizlemeleri vardır:
Resim dosyaları
Uzantı Mime tipi
BMP görüntü/bmp
GIF resim/gif
JPG resim/jpeg
JPEG resim/jpeg
PNG resim/png

Bu tip belge dosyalarının önizlemeleri vardır:
Belge dosyaları
Uzantı Mime tipi
HTML metin/html
PDF'ye uygulama/pdf
TXT text/plain

Kataloglardaki diğer varlık tiplerinin önizlemelerini ya da içeriğini görüntüler

Diğer bazı varlık tipleri, kataloglardaki varlığın Varlık sayfasında önizlerle ya da içeriklerde gösterilir.

COBOL copybooks and data from z/OS
Varlık sayfası, ana bilgisayardaki IBM Data Virtualization Manager Data Mapping Facility ile birlikte verilen eşleme meta verilerini gösterir.
gösterge panoları
Varlık sayfası, gösterge panosunun görünüşünün anlık görünümünü gösterir. Bir gösterge panosunu bir katalogda yayınlamayı seçtiğinizde, pano dosyasıyla gösterge panosunun anlık ekran görüntülerini kataloğa eklemeyi seçebilirsiniz. Kataloğa gösterge panosunun bir anlık görüntüsü eklendiyse, kullanıcılar katalogdan başka bir projeye gösterge panosu eklemeden önce anlık görüntüyü önizleyebilir.
Veri kalitesi tanımlaması
Varlık sayfası, veri kalitesi kurallarına dahil edilebilen kural mantığını gösterir.
Modeller
Kataloglarda, Varlık sayfası model ve model eğitimle ilgili bilgileri gösterir.
Model kullanım senaryoları
Varlık sayfası, model yaşam çevriminin her aşaması boyunca modellerle ilgili bilgileri ve kullanım senaryoda izlenen modeller ve devreye alımlar hakkındaki ayrıntıları gösterir.
Not Defterleri
Varlık sayfası, tüm not defterini gösterir.

Daha fazla bilgi

Üst konu: Kataloğun bir katalogdaki bulunması ve görüntülenmesi

WatsonX Search