0 / 0
Belgelerin İngilizce sürümü ' ne geri dönün.
Varlık önizlemeleri
Varlık önizlemeleri

Varlık önizlemeleri

Gerekli izinlere sahipseniz, proje ve kataloglarda birçok veri varlığı tipinin ve bazı işletim varlıklarının içeriğinin önizlemesini görebilirsiniz. Önizlerde, sekmeli bir veri varlığında sınırlı bir satır kümesi yer alır. Dahil edilen satır sayısı, varlıkta yer alan ancak 1000 satır ile sınırlı olan herhangi bir durumda olan veri miktarına bağlıdır. Dosyalardaki veri varlıkları için, yalnızca belirli dosya uzantılarına sahip dosyalara ve mime tipleri önizlere sahiptir.

Önizleme bilgileri önbelleğe alınır ve günlük olarak yenilenir. En son verilerin görüntülendiğinden emin olmak için yenile düğmesini tıklatarak sayfayı yenileyin.

Önizlerin görüntülenmesine ilişkin izinler

Bir varlık önizlemesini görmek için bu koşulların doğru olması gerekir:

  • Varlığa ilişkin gizlilik ayarı genel olduğundan ya da varlığın bir üyesiyseniz ya da varlığın sahibi olduğunuz için varlığa erişiminiz var.
  • Herhangi bir veri koruma kuralı tarafından engellenmiş değilsiniz. Varlığın sahibiyseniz, veri koruma kuralları tarafından engellenmiş olamazsınız.
  • Varlığın ilişkili bir bağlantısı varsa, bu koşulların da doğru olması gerekir:
    • Herhangi bir veri koruma kuralı tarafından bağlantıya erişimden engellenmediğiniz yok.
    • Bağlantı ayrıntılarındaki kullanıcı adı, veri kaynağındaki nesneye erişir.

İlişkisel veri varlığının sütun adının yanında bir kalkan simgesi bir kalkan simgesi görüyorsanız, bu, sütundaki verilerin bir veri koruma kuralı tarafından maskelendiği anlamına gelir. Veri koruma kuralları, benzer şekilde biçimlendirilmiş değerlere sahip özgün değerleri maskeleyerek ya da anlamsız değerlerle verilerin değerlerini ve biçimini değiştirerek verileri maskeleyebilir. Bir katalog içinde, varlığın sahibi veri koruma kurallarından etkilenmez ve her zaman özgün değerleri görür. Bir proje içinde, tüm proje işbirlikçileri varlığı, bu varlığı katalogdan ekleyen kişiye nasıl görüneceği görmektedir. Bir veri koruma kuralı oluşturduktan sonra ya da bir varlık profilini bir kuralı tetikleyecek şekilde değiştirdikten sonra, varlık önizlemeleri yenileninceye kadar kural uygulama işlemi bir güne kadar ertelenir.

Varlık tipleri, dosyalar ve veriler için içerik önizlemesi

Önizlemede gördüğünüz içerik, varlık, dosya ya da veri tipine bağlıdır.

İlişkisel veri, CSV, Avro, bölümlenmiş veri dosyaları ve Parquet dosyaları Önizleme, sütun adlarını, veri tiplerini, veri sınıflarını ve veri satırlarının bir alt kümesini içerir. Veri sınıfları, kolondaki içeriğin tipini tanımlar. Veri sınıfları, tanıtımvarlığının bir parçası olarak otomatik olarak çıkarılır. For connected data, you can see when the data in the preview was last fetched from the connection and refresh the preview data in projects and catalogs by clicking Yenile.

Bir anahtar simgesiyle (özel bağlantılar için anahtar simgesi) işaretlenen veri bağlantıları kilitlenir. Veri kaynağını önizleme yetkiniz varsa, kişisel kimlik bilgilerinizi ilk kez seçişinizde girmeniz istenir. Bu, bağlantıyı sizin için kalıcı olarak açmak için bir kerelik bir adımdır. Bkz. Projelerle bağlantı eklenmesi.

TSV dosyaları Önizlemede sütun adları, veri tipleri ve veri satırlarının bir alt kümesi yer alır.

PDF, metin, JSON, HTML ve resimler Önizleme, tüm belgeyi gösterir. HTML dosyaları metin biçiminde desteklenir. Desteklenen görüntü biçimleri JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP ve BMP1.

Microsoft Excel belgeleri Önizleme, ilk sayfayı gösterir.

Bağlı klasör varlıkları Önizleme, aynı zamanda önizleme yapabildiğiniz dosyaları ve alt klasörleri gösterir.

Defterler Önizleme, tüm not defterini gösterir.

Modeller Önizleme, modelle ilgili bilgileri gösterir.

Gösterge Panoları Önizleme, gösterge panosunun görünüşünün anlık görünümünü gösterir. Bir gösterge panosunu bir katalogda yayınlamayı seçtiğinizde, pano dosyasıyla gösterge panosunun anlık ekran görüntülerini kataloğa eklemeyi seçebilirsiniz. Kataloğa gösterge panosunun bir anlık görüntüsü eklendiyse, kullanıcılar katalogdan başka bir projeye gösterge panosu eklemeden önce anlık görüntüyü önizleyebilir.

COBOL copybook kitapları ve verileri z/OS Sanal tablolardan çekilen veri varlıklarının ön görünümleri size anabilgisayar bilgisayarındaki verilere erişim sağlar. COBOL copybook varlıkları, ana bilgisayardaki IBM Data Virtualization Manager Data Mapping Facility ile birlikte verilen harita meta verilerini yansıtır.

Preview of data assets that were added as managed assets by using the Watson Veri API 'si is not supported.

Bağlantıdaki verileri önizle

Bir bağlantıdaki verileri IBM Cloud Object Storagedışındaki bir veri kaynağına önizlediğinizde, yalnızca yapılandırılmış veriler desteklenir. Yapılandırılmış veriler, bir kayıt ya da dosya içindeki sabit alanlardaki dosyalarda bulunur. Örneğin, ilişkisel veri tabanı verileri ya da elektronik sayfalar.

Bir IBM Cloud Object Storage bağlantısından metin ya da görüntü dosyalarının önizlemesi için, bağlantı kimlik bilgilerinin bir erişim anahtarı ve bir gizli anahtar içermesi gerekir. Bu anahtarlara sahip olmayan var olan bir Cloud Object Storage bağlantısı kullanıyorsanız, bağlantı varlığını düzenleyin ve bunları ekleyin. Bkz. IBM Cloud Object Storage bağlantısı.

Önceden görüntülenmiş dosyaların dosya uzantıları ve MIME tipleri

Yapılandırılmış veriler içeren bu dosya tipleri önizlere sahiptir:

Yapısal veri dosyaları
Uzantı Mime tipi
avro
csv metin/csv
csv1 uygulama/csv
JSON application/json
parke
parq
tsv
txt text/plain
xlsx application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
xls application/vnd.ms-excel
Xlsm application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12


Bu tip resim dosyalarının önizlemeleri vardır:

Resim dosyaları
Uzantı Mime tipi
BMP görüntü/bmp
GIF resim/gif
JPG resim/jpeg
JPEG resim/jpeg
png resim/png


Bu tip belge dosyalarının önizlemeleri vardır:

Belge dosyaları
Uzantı Mime tipi
html metin/html
pdf uygulama/pdf
txt text/plain

Üst konu: Kataloğun bir katalogdaki bulunması ve görüntülenmesi