0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Nabídka plánů pro služby

Nabídka plánů pro služby

Plán nabídek, který si vyberete pro každou službu, má vliv na funkce a schopnosti, které můžete použít.

Plány nabídek pro hlavní služby se výrazně liší ve funkčnosti a využití prostředků:

Chcete-li zobrazit informace o plánu pro další služby, vyberte volbu Služby > Katalog služeb a klepněte na dlaždici pro danou službu.

Další informace

Nadřízené téma: Rozdíly funkcí mezi implementacemi Cloud Pak for Data

Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more