0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Vztahy mezi službami Watson Studio a službami Watson Knowledge Catalog a Cloud Pak for Data as a Service

Vztahy mezi službami Watson Studio a službami Watson Knowledge Catalog a Cloud Pak for Data as a Service

Můžete zajistit produkt Watson Studio a Watson Knowledge Catalog jako součást produktu Cloud Pak for Data as a Service nebo jednotlivě. Bez ohledu na to, jak zajišťujete své služby, získáváte společnou platformu, která je základem hlavních služeb. Máte například stejnou funkčnost, ať poskytujete Cloud Pak for Data as a Service pouze se službou Watson Studio , nebo zajišťujete službu Watson Studio . Avšak, v závislosti na tom, jak se přihlásíte k vašim službám, možná se nezobrazí značka produktu Cloud Pak for Data .

Značka produktu, kterou vidíte, když jste přihlášeni, závisí na tom, kolik služeb jste vytvořili a zda jste začali s individuální službou, nebo s produktem Cloud Pak for Data as a Service.

Pokud poskytujete pouze služby Watson Studio a Watson Machine Learning nebo službu Watson Knowledge Catalog , značka produktu je stejná jako název služby. Když však přidáte další služby z katalogu služeb, změna značky produktu se změní na Cloud Pak for Data.

Značení pro jednotlivé služby

Pokud poskytujete Cloud Pak for Data as a Service, značka produktu je vždy Cloud Pak for Data, bez ohledu na to, které služby jste zahrnuli.

Značení pro Cloud Pak for Data as a Service

Další informace

Nadřízené téma: Přehled produktu IBM Cloud Pak for Data as a Service

Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more