0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Integrace s platformou Google Cloud

Integrace s platformou Google Cloud

Integraci s platformou Google Cloud Platform (GCP) můžete nakonfigurovat tak, aby uživatelé produktu Cloud Pak for Data as a Service měli přístup ke zdrojům dat z GCP. Než budete pokračovat, ujistěte se, že máte náležitá oprávnění.

Po konfiguraci integrace ji uvidíte v části Instance služby. Například uvidíte novou kartu GCP , která obsahuje seznam datových sad BigQuery a sektorů úložiště.

Chcete-li nakonfigurovat integraci s GCP:

  1. Přihlaste se k produktu Google Cloud Platform na adrese https://console.cloud.google.com.

  2. Přejděte do nabídky IAM & Admin > Servisní účty.

  3. Otevřete projekt a poté klepněte na příkaz CREATE SERVICE ACCOUNT.1. Zadejte název a popis nového servisního účtu a klepněte na tlačítko VYTVOŘIT. Zadejte další volby dle potřeby a klepněte na HOTOVO.1. Klepněte na nabídku akcí vedle instance služby a vyberte volbu Vytvořit klíč. Pro typ klíče vyberte JSON a poté klepněte na tlačítko VYTVOŘIT. Soubor s klíči JSON bude stažen do vašeho počítače.

    Důležité: Napište své ID klíče a utajené údaje a uložte je do úložiště klíčů sStore v zabezpečeném umístění.

  4. V části Cloud Pak for Data as a Service, v části Administrátor > Integrace cloudupřejděte na kartu GCP , povolte integraci a poté vložte obsah ze souboru klíčů JSON do textového pole. Budou uloženy pouze určité vlastnosti ze souboru JSON a vlastnost private_key bude zašifrována.

  5. Přejděte zpět na platformu Google Cloud Platform a upravte účet služby, který jste vytvořili dříve. Přidejte následující role:

  6. Potvrďte, že si můžete prohlédnout služby GCP. V hlavní nabídce vyberte volbu Služby > Instance služeb. Klepněte na kartu GCP , chcete-li zobrazit tyto služby, například datové sady BigQuery a sektory úložiště.

Uživatelé, kteří mají pověření ke službám GCP, mohou vytvářet připojení k nim tak, že je vyberete na stránce Přidat připojení . Pak mohou přistoupit k datům z těchto připojení tím, že vytvoří připojená datová aktiva.

Další kroky

Nadřízené téma: Integrace s jinými platformami cloudu

Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more