0 / 0
Go back to the English version of the documentation
IBM Cloud Data Engine na platformie Cloud Pak for Data as a Service

IBM Cloud Data Engine na stronie Cloud Pak for Data as a Service (Cloud Pak for Data as a Service)

Opis

IBM Cloud Data Engine to w pełni zarządzana usługa, która umożliwia uruchamianie zapytań SQL (czyli instrukcji SELECT) w celu analizowania, transformowania lub czyszczenia prostokątnych danych.

Ta usługa udostępnia bazę danych, z którą można nawiązać połączenie z produktem Watson Studio i Watson Knowledge Catalog.

Szybkie odsyłacze

Usługi zintegrowane

Tabela 1. Usługi pokrewne. Następujące usługi pokrewne są często używane z tą usługą i udostępniają komplementarne funkcje, ale nie są one wymagane.
Usługa Możliwość
Watson™ Knowledge Catalog Za pomocą tej bezpiecznej platformy zarządzania katalogami korporacyjnymi, która jest obsługiwana przez środowisko zarządzania danymi, należy utworzyć katalogi zakrzywianych zasobów aplikacyjnych.
Watson Studio Przygotowywanie, analizowanie i modelowanie danych w środowisku pracy grupowej za pomocą narzędzi dla danych naukowców, programistów i ekspertów w dziedzinie domen.
Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more