0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Databases for PostgresSQL on Cloud Pak for Data as a Service

Cloud Pak for Data as a ServiceüzerindePostgresSQL için Veri Tabanları

Açıklama

Databases for PostgreSQL hizmeti, PostgreSQL veritabanını sağlar. PostgreSQL , bir nesnedir-ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir (ORDBMS). Genişletilebilirliği ve standartlara uygunluğu vurgulanır.

Bu hizmet, Watson Studio ve Watson Knowledge Catalog' dan bağlanabileceğiniz bir veritabanı sağlar.

Hızlı Bağlantılar

Tümleşik hizmetler

Tablo 1. İlgili hizmetler. Aşağıdaki ilgili hizmetler genellikle bu hizmetle birlikte kullanılır ve tamamlayıcı özellikler sağlar, ancak bunlar gerekli değildir.
Hizmet Yetenek
Watson™ Knowledge Catalog Bir veri yönetişimi çerçevesi tarafından desteklenen, bu güvenli kurumsal katalog yönetimi platformıyla birlikte ayrılmış varlıkların kataloglarını oluşturun.
Watson Studio Veri bilimcileri, geliştiriciler ve etki alanı uzmanları için araçlar içeren işbirliğine dayalı bir ortamda verileri hazırlayın, analiz edin ve modelle.
Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more