0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Databáze pro PostgreSQL on Cloud Pak for Data as a Service

Databáze pro PostgreSQL na adrese Cloud Pak for Data as a Service

Popis

Služba Databases for PostgreSQL poskytuje databázi PostgreSQL . PostgreSQL je objektově relační systém správy databází (ORDBMS) s důrazem na rozšiřitelnost a shodu se standardy.

Tato služba poskytuje databázi, ke které se můžete připojit z produktu Watson Studio a Watson Knowledge Catalog.

Rychlé odkazy

Integrované služby

Tabulka 1. Související služby. S touto službou jsou často používány následující související služby a poskytují doplňkové funkce, které však nejsou povinné.
Servis Schopnost
Watson™ Knowledge Catalog Vytvořte katalogy kurovaných aktiv s touto zabezpečenou platformou pro správu podnikových katalogů, která je podporována rámcem regulace dat.
Watson Studio Příprava, analýza a modelování dat ve spolupracujícím prostředí s nástroji pro data vědců, vývojářů a odborníků na domény.
Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more