0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Cloud Pak for Data as a ServiceüzerindekiDatabases for MongoDB

Databases for MongoDB - Cloud Pak for Data as a Service

Açıklama

MongoDB Enterprise Advanced, platformlar arası, belge odaklı, NoSQL veri tabikidir. Tablo tabanlı ilişkisel veritabanı yapısından ziyade, dinamik şemalar içeren JSON benzeri belgeleri kullanır. Bu, belirli uygulama tiplerindeki verileri daha kolay ve daha hızlı bütünleştirir. Databases for MongoDB hizmeti ile, verileri yönetebilmeniz ve derinlemesine analiz için kullanabilmeniz için IBM Cloud Pak for Data kümenize otomatik ölçekleme içeren yüksek düzeyde performans gösterebilen, yüksek kullanılabilirlikli veritabanları yaratabilirsiniz.

Bir MongoDB veritabanının Cloud Pak for Data içine bütünleştirilmesi aşağıdaki durumlarda yararlı olabilir:

 • Hızla değişen bir veri modelini destekleyen bir operasyonel veri tabanına gereksinim duyarsınız.
 • Operasyonel veritabanınıza bütünleştirilmiş, düşük gecikmeli analitik olmasını istiyorsunuz.
 • Verileriniz silolarda olsa bile, işletmeniz için gerçek zamanlı görünümlere gereksiniminiz vardır.
 • Uygulamalar geliştiriyor ve aşağıdakileri yapabilebilecek bir veritabanına gereksinim duyarsınız:
  • Yapı, yapısal olmayan, polimorfik veriler gibi farklı veri tipleriyle büyük miktarlarda veri depolar.
  • Milyonlarca kullanıcıyı destekle.
  • Müşterileriniz için teslim etdiğiniz içeriği kişiselleştirin.
 • Nesnelerin İnterneti aygıtlarından ya da sensörlerden büyük miktarda veri depolamanız gerekir.
 • Bir katalog korumanız gerekiyor.
 • Birçok farklı içerik türünü saklayıp hizmet vermeniz gerekir.

Bu hizmet, Watson Studio ve Watson Knowledge Catalog' dan bağlanabileceğiniz bir veritabanı sağlar.

Hızlı Bağlantılar

Tümleşik hizmetler

Tablo 1. İlgili hizmetler. Aşağıdaki ilgili hizmetler genellikle bu hizmetle birlikte kullanılır ve tamamlayıcı özellikler sağlar, ancak bunlar gerekli değildir.
Hizmet Yetenek
IBM Cloud Data Engine Dikdörtgen verileri çözümlemek, dönüştürmek ya da temizlemek için SQL sorgularını (bu, SELECT deyimleri) çalıştırın.
Watson™ Knowledge Catalog Bir veri yönetişimi çerçevesi tarafından desteklenen, bu güvenli kurumsal katalog yönetimi platformıyla birlikte ayrılmış varlıkların kataloglarını oluşturun.
Watson Studio Veri bilimcileri, geliştiriciler ve etki alanı uzmanları için araçlar içeren işbirliğine dayalı bir ortamda verileri hazırlayın, analiz edin ve modelle.
Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more