0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Nastavení účtu IBM Cloud

Nastavení účtu IBM Cloud

Jako vlastník nebo administrátor účtu IBM Cloud se přihlásíte k produktu Cloud Pak for Data as a Service a nastavíte platby za služby na účtu IBM Cloud .

Tento postup popisuje typické úlohy vlastníka účtu IBM Cloud , aby nastavil účet pro organizaci:

 1. Přihlaste se k produktu Cloud Pak for Data as a Service.
 2. Aktualizujte svůj účet IBM Cloud , chcete-li přidat nebo aktualizovat fakturační informace.
 3. (Volitelné) Nakonfigurujte omezení pro tento účet.

Krok 1: Registrace pro produkt Cloud Pak for Data as a Service

Můžete se zapsat na bezplatnou verzi služby Cloud Pak for Data as a Service a zajistit jednoduché plány hlavních služeb. Hlavní služby jsou Cloud Pak for Data as a Service, Watson Machine Learning, Watson Knowledge Catalog, Watson OpenScale, plus Cloud Object Storage.

Pokud jste již zajišťoval instanci produktu Watson Studio nebo Watson Knowledge Catalog, zaregistrujete se pro Cloud Pak for Data as a Service se stejným účtem IBM Cloud k vytvoření jednoduchých plánů zbývajících hlavních služeb.

Přihlaste se k produktu Cloud Pak for Data as a Service a poskytujete hlavní služby:

 1. Přejděte na Try Cloud Pak for Data as a Service.
 2. Vyberte region služby.
 3. Schvalte prosím termíny, zásady používání dat a použití souborů cookie.
 4. Pokud máte existující účet IBM Cloud , přihlaste se s vaším IBMid (obvykle e-mailová adresa). Pokud nemáte účet IBM Cloud , klepněte na volbu Vytvořit účet IBM Cloud , abyste vytvořili nový účet.
 5. Po zajišťování dokončení zajišťování klíčových služeb Cloud Pak for Data as a Service otevřete panel dashboard klepnutím na volbu Přejít na Cloud Pak for Data as a Service.

Se lehkovým účtem můžete vyzkoušet Cloud Pak for Data as a Service s omezenými výpočetními prostředky a funkčností. Chcete-li získat přístup k plné funkčnosti produktu Cloud Pak for Data as a Service, přejděte na fakturatelný účet a potom upgradujte služby na odpovídající plán.

Musíte mít účtovatelný účet IBM Cloud k zajišťování placených plánů služeb a pro práci s kompletním funkčností služeb. Dva typy účtovatelných účtů IBM Cloud jsou Pay-As-You-Go a Subscription.

Účty Plat-As-You-Go

Účty IBM Cloud , které jsou zaplaceny kreditní kartou, se nazývají účty "Pay-As-You-Go". Platíte pouze za placené služby, které využívám, bez dlouhodobých smluv nebo závazků. Můžete zajišťovat plány pro všechny služby v katalogu služeb IBM Cloud , včetně plánů v katalogu služeb Cloud Pak for Data as a Service .

Chcete-li nastavit účet Plat-As-You-Go, postupujte takto:

 1. Přihlaste se do produktu Cloud Pak for Data as a Service a klepněte na volbu Upgrade v záhlaví nebo vyberte z hlavní nabídky volbu Administrace > Účet a účtování > Plány služeb upgradu .
 2. Na stránce Upgrade plánů služeb klepněte na volbu Zadat informace o kreditní kartě v sekci Plat-As-You-Go.
 3. Zadejte informace o svém účtu, včetně vašich platebních informací.
 4. Chcete-li odeslat informace, klepněte na volbu Vytvořit účet .

Po zpracování informací o platbě je váš účet upgradován a máte přístup k úplným katalogem IBM Cloud , včetně služeb Cloud Pak for Data as a Service . U účtovatelných služeb, které používáte mimo jakékoli bezplatné povolenky, obdržíte měsíční fakturu.

Účty odběru

Při odběru se pro určité období zaváže k minimálnímu útratu výdajů a získáte slevu z celkových nákladů. Odběry jsou omezeny na plány služeb v katalogu Cloud Pak for Data as a Service . Chcete-li zakoupit plány pro další služby IBM Cloud , nastavte účet Pay-As-You-Go.

Úvěry odběru se aktivují pomocí jedinečného kódu, který obdržíte e-mailem. Chcete-li aktivovat odběr, použijte kód odběru na účet. Při výběru účtu buďte opatrní, protože po použití odběru na účet jej nelze vrátit zpět.

Chcete-li zakoupit kredity odběrů pro produkt Cloud Pak for Data as a Service, obraťte se na produkt IBM Sales vyplněním formuláře odběru. Klepnutím sem otevřete formulář: Formulář odběru.

Není-li formulář k dispozici, můžete jej také otevřít ze řídicího panelu Cloud Pak for Data as a Service :

 1. Přihlaste se do produktu Cloud Pak for Data as a Service a poté klepněte na volbu Upgrade v záhlaví nebo vyberte z hlavní nabídky volbu Administrace > Účet a účtování > Plány služeb pro upgrade .
 2. Na stránce Upgrade plánů služeb klepněte na Kontaktovat prodeje.

Vyplňte a odešlete formulář pro komunikaci s prodejním produktem IBM Sales, který chcete nastavit jako účet odběru pro produkt Cloud Pak for Data as a Service. Přidružení ze společnosti IBM Sales vám poskytne kontakt pro nastavení odběru. Jakmile je váš odběr připraven, obdržíte e-mail od společnosti IBM obsahující jedinečný kód odběru.

Chcete-li použít kód odběru na svůj účet, postupujte takto:

 1. Najděte jedinečný kód z e-mailu, který jste obdrželi od společnosti IBM.
 2. Přejděte na svůj účet IBM Cloud a z záhlaví vyberte Spravovat > Účet . Ujistěte se, že jste vybrali správný účet.
 3. Vyberte volbu Nastavení účtu a vyhledejte sekci Kódy odběrů a komponent na stránce.
 4. Klepněte na tlačítko Použít kód.
 5. Zkopírujte a vložte kód z e-mailu do pole Použít kód a klepněte na tlačítko Použít.

Váš účet předplatného je aktivní a můžete zajistit placené služby z katalogu služeb Cloud Pak for Data as a Service .

Krok 3: (Volitelný) Konfigurovat omezení pro účet

Proveďte tyto volitelné úlohy k zabezpečení vašeho účtu:

 • Omezte rozsah prostředků, které jsou dostupné v produktu Cloud Pak for Data as a Service , na aktuální účet. Viz téma Nastavit rozsah prostředků.
 • Omezte přístup ke specifickým adresám IP, abyste ochránili účet IBM Cloud z nechtěného přístupu z neznámých adres IP. Viz Povolit určité IP adresy.

Další kroky

Nadřízené téma: Nastavení platformy pro administrátory

Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more