0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Kullanıcıların ve erişimin yönetilmesi

Kullanıcıların ve erişimin yönetilmesi

Hesap sahibi ya da yönetici olarak, kuruluşunuzdaki kişileri IBM Cloud hesabına ekliyorsunuz ve daha sonra bu kişilere gereksinim dudukları hizmetlere erişim sağlayan roller kullanarak erişim izinleri atayabilirsiniz.

IBM Cloudüzerinde kullanıcı yönetimi

Cloud Pak for Data as a Service ' te çalışan kişilerin geçerli bir IBMid olması ve IBM Cloud hesabının bir üyesi olması gerekir. Diğer bir seçenek olarak, bunlar desteklenen bir kullanıcı kayıt dosyasında geçerli bir kimliğin olması gerekir. Kullanıcı yönetimi, hesaba kullanıcı eklemeyi ve daha sonra gereksinim dudukları hizmetlere ve işlemlere erişim sağlamak için uygun rolleri atayarak içerir. Bkz. Hesaplara kullanıcı ekleme.

IBM Cloud Identity and Access Management (IAM) kullanarak erişim yönetimi

You control the actions that a user can perform for a specific service by assigning permissions with IBM Cloud IAM. Kullanıcılar için izin sağlamak üzere rolleri içeren kullanıcı erişimi grupları oluşturursun. Ayrıca, tek tek kullanıcılara roller ve izinler de atayabilirsiniz. Gerekirse, iş gereksinimlerinizi karşılamak için özel roller oluşturabilirsiniz. IBM Cloud IAM ile erişim yönetimini gerçekleştirmeden önce, aşağıdaki seçenekleri anlatın:

Daha fazla bilgi

Üst konu: Platformun ayarlanması

Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more