0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Správa uživatelů a přístupu

Správa uživatelů a přístupu

Jako vlastník nebo administrátor účtu můžete přidat osoby ve své organizaci do účtu IBM Cloud a poté jim přiřadit přístupová oprávnění pomocí rolí, které poskytují přístup ke službám, které potřebují.

Správa uživatelů v prostředí IBM Cloud

Osoby, které pracují v produktu Cloud Pak for Data as a Service , musí mít platné IBMid a musí být členem účtu IBM Cloud . Případně musí mít platné ID v podporovaném registru uživatelů. Správa uživatelů zahrnuje přidání uživatelů k účtu a následné přiřazení příslušných rolí pro poskytnutí přístupu ke službám a akcím, které potřebují. Viz téma Přidání uživatelů k účtu.

Správa přístupu pomocí produktu IBM Cloud Identity and Access Management (IAM)

Akce, které může uživatel provádět pro určitou službu, můžete řídit přiřazením oprávnění k produktu IBM Cloud IAM. Vytvoříte skupiny přístupů uživatelů obsahující role, abyste poskytli oprávnění pro uživatele. K jednotlivým uživatelům můžete také přiřadit role a oprávnění. Je-li to nutné, můžete vytvořit vlastní role, které splní vaše obchodní požadavky. Než budete implementovat správu přístupů pomocí produktu IBM Cloud IAM, porozumíte těmto volbám:

Další informace

Nadřízené téma: Nastavení platformy

Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more