0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Vytvoření a správa služeb IBM Cloud

Vytvoření a správa služeb IBM Cloud

Instance služby IBM Cloud můžete vytvořit v rámci produktu Cloud Pak for Data as a Service z katalogu služeb.

Předpoklad
Musíte být zaregistrováni pro produkt Cloud Pak for Data as a Service.
Nezbytná oprávnění
Chcete-li vytvořit nebo spravovat instanci služby, musíte mít přístupové role platformy Administrátor nebo Editor v účtu IBM Cloud pro Cloud Pak for Data as a Service. Pokud jste se zaregistrovali k produktu Cloud Pak for Data as a Service se svým vlastním účtem IBM Cloud , jste vlastníkem účtu. Jinak můžete zkontrolovat role a oprávnění účtu IBM Cloud.

Vytvoření služby

Chcete-li zobrazit katalog služeb, vyberte z hlavní nabídky volbu Služby > Katalog služeb . Popis každé služby viz Služby.

Chcete-li zkontrolovat, které instance služby máte, vyberte v hlavní nabídce volbu Služby > Instance služby . Můžete filtrovat, které služby se zobrazí podle skupiny prostředků, organizace a oblasti.

Chcete-li vytvořit službu, postupujte takto:

  1. Přihlaste se k produktu Cloud Pak for Data as a Service.
  2. V hlavní nabídce vyberte položku Služby > Katalog služeb .
  3. Klepněte na službu, kterou chcete vytvořit.
  4. Uveďte oblast služby IBM Cloud .
  5. Vyberte plán.
  6. V případě potřeby vyberte skupinu prostředků nebo organizaci.
  7. Klepněte na volbu Vytvořit.

Správa služeb

Chcete-li spravovat službu, postupujte takto:

  1. V hlavní nabídce vyberte volbu Služby > Instance služeb .
  2. Klepněte na nabídku Akce vedle názvu služby a vyberte volbu Spravovat v produktu IBM Cloud. Stránka služby v produktu IBM Cloud se otevře na samostatné kartě prohlížeče.
  3. Chcete-li změnit cenové plány, vyberte volbu Plán a zvolte požadovaný plán.

Další informace

Nadřízené téma: IBM Cloud

Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more