0 / 0
Powrót do angielskiej wersji dokumentacji
Databases for PostgreSQL w systemie IBM watsonx

Databases for PostgreSQL na platformie IBM® watsonx

Opis

Usługa Databases for PostgreSQL udostępnia bazę danych PostgreSQL . PostgreSQL to obiektowo-relacyjny system zarządzania bazami danych (ORDBMS) z naciskiem na rozszerzalność i zgodność ze standardami.

W ramach tej usługi udostępniana jest baza danych, z którą można nawiązać połączenie z poziomu produktu Watson Studio.

Szybkie odsyłacze

Generatywne wyszukiwanie i odpowiedź AI
Odpowiedzi te są generowane przez duży model języka w pliku watsonx.ai w oparciu o treść z dokumentacji produktu. Dowiedz się więcej