0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Databases for PostgreSQL w systemie IBM watsonx

Databases for PostgreSQL na platformie IBM® watsonx

Opis

Usługa Databases for PostgreSQL udostępnia bazę danych PostgreSQL . PostgreSQL to obiektowo-relacyjny system zarządzania bazami danych (ORDBMS) z naciskiem na rozszerzalność i zgodność ze standardami.

W ramach tej usługi udostępniana jest baza danych, z którą można nawiązać połączenie z poziomu produktu Watson Studio.

Szybkie odsyłacze

Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more