0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Event Streams w systemie Cloud Pak for Data as a Service

Event Streams na stronie Cloud Pak for Data as a Service

Opis

IBM Event Streams for IBM Cloud to magistrala komunikatów o wysokiej przepustowości zbudowana z Apache Kafka. Jest on zoptymalizowany pod kątem przyjmowania zdarzeń do IBM Cloud oraz dystrybucji strumienia zdarzeń między usługami i aplikacjami.

Można użyć opcji Event Streams , aby wykonać następujące zadania:

  • Przenoszenie pracy do aplikacji procesów roboczych zaplecza.
  • Połącz strumienie zdarzeń, aby strumieniować analizy, aby zrealizować potężne spostrzeżenia.
  • Publikuj dane zdarzeń w wielu aplikacjach, aby reagować w czasie rzeczywistym.

Szybkie odsyłacze

Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more