0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Event Streams v Cloud Pak for Data as a Service

Event Streams na webu Cloud Pak for Data as a Service

Popis

IBM Event Streams for IBM Cloud je sběrnice zpráv s vysokou propustností, která je sestavena s produktem Apache Kafka. Je optimalizována pro událost, která je v cloudu IBM Cloud a distribuce událostí mezi vašimi službami a aplikacemi.

Event Streams můžete použít k dokončení následujících úloh:

  • Odlehčování práce pro pracovní aplikace typu backend.
  • Spojit proudy událostí k proudové analýze s cílem realizovat silné poznatky.
  • Publikujte data událostí do více aplikací tak, aby reagovaly v reálném čase.

Rychlé odkazy

Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more