0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Služby IBM Cloud v katalogu služeb IBM Cloud Pak for Data as a Service

Služby IBM Cloud v katalogu služeb IBM Cloud Pak® for Data as a Service

 

Můžete vytvořit služby IBM Cloud ze katalogu služeb Cloud Pak for Data as a Service , abyste rozšířily vaše schopnosti.

Tyto hlavní služby poskytují klíčové funkce v rámci uživatelského rozhraní Cloud Pak for Data as a Service :

Tyto služby přidávají nástroje nebo výpočetní prostředky k projektům:

Tato služba přidá samostatný pracovní prostor do produktu Cloud Pak for Data as a Service:

  • Watson Query přidá pracovní prostor Data virtualization k vytvoření virtuálních tabulek, které segmentují nebo kombinují data z jedné nebo více tabulek.

Tyto služby poskytují databáze, ke kterým se můžete připojit z produktu Watson Studio a Watson Knowledge Catalog:

Tato služba nabízí způsob zpracování dat událostí:

Tato služba poskytuje zabezpečená připojení k místním zdrojům dat:

Tato služba poskytuje úložiště pro projekty, katalogy a prostory implementace:

Tyto služby přidávají nástroje, které jsou spuštěny v produktu IBM Cloud mimo produkt Cloud Pak for Data as a Service , a poskytují rozhraní API, která můžete spouštět v přenosných počítačích, v Watson Studio:

Další informace

Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more