0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Watson Queryiçin bir hizmet örneği sağlayın

Watson Queryiçin bir hizmet örneği sağlayın

Watson Query hizmetini konuşlandırmak için bir Watson Query hizmet örneği oluşturmalısınız.

Cloud Pak for Data as a Servicearacılığıyla erişim sağlama

Watson Query hizmetini Cloud Pak for Data as a Service (Hizmet Olarak Veri İçin Bulut Pak) konsolundan yetkilendirebilirsiniz. Cloud Pak for Data as a Serviceiçin Watson Query ' ı yetkilendirmek üzere bu adımları izleyin.

 1. Gerekirse, IBM Cloud ' da oturum açın ve IBM Cloud hesabınızı sizin için ödeme yapmak üzere büyütün. Daha fazla bilgi için Hesabınızın yükseltilmesikonusuna bakın.
 2. From the IBM Cloud console, go to Yönet > Faturalama ve kullanım, and select Promosyonlar to apply your promo code for a promotional credit toward Watson Query usage.
 3. Cloud Pak for Data as a Service konsolundan, Services > Services Catalog(Hizmetler-Hizmetler Kataloğu) öğelerini seçin.
 4. Watson Queryseçeneğini belirleyin.
 5. Bir bölge seçin, fiyatlandırma planı seçin, kaynağınızı yapılandırın ve Oluşturseçeneğini tıklatın.

Katalogdan erişim sağlama

Hizmetin katalog sayfasıüzerinde Watson Query hizmetini yetkilendirebilirsiniz. Hizmeti katalogdan sağladığınızda, aşağıdaki parametreleri belirtin.

 1. Service name (Hizmet adı)-Ad herhangi bir dizgi olabilir. Bu dizgi, yeni konuşlandırmayı tanımlamak için, web 'de ve komut satırında kullanılan addır.
 2. Kaynak grubu -Hizmetlerinizi kaynak grupları halinde düzenliyorsanız, bu alanda kaynak grubunu belirtebilirsiniz. Tersi durumda, bunu varsayılan değer olarak bırakabilirsiniz.
 3. Başlık düğümü boyutu -Kurumsal plan için yalnızca 8 Cores/32GB Bellek seçeneğini belirleyebilirsiniz. Lite planı için yalnızca 4 Cores/16GB Bellek seçeneğini belirleyebilirsiniz.
 4. Worker nodes (Worker düğümleri)-Kurumsal plan için, 3 ile 9 işçi düğümleri arasında seçim yapabilirsiniz. Lite planı için, yalnızca 1 işçi düğümü kullanılabilir.
 5. İşçi düğüm büyüklüğü -Kurumsal plan için, yalnızca 4 Cores/32GB Bellek seçeneğini belirleyebilirsiniz. Lite planı için yalnızca 4 Cores/16GB Bellek seçeneğini belirleyebilirsiniz.
 6. Hizmet Uç Noktaları - Genel ya da Özel uç nokta seçeneğini belirleyin. Genel uç noktalar, genel ağ üzerinde konuşlandırmanız için bir bağlantı sağlar ve varsayılan seçimdir. Özel uç noktalar, trafiği IBM Cloud Private ağı aracılığıyla yönlendirerek genel İnternet 'e maruz kalmaktan kaçınıyor.
 7. Key Protect instance (Anahtar Koruması) ve disk şifreleme anahtarı - Key Protect(Anahtar Koruma) kullanıyorsanız, konuşlandırma diskinin şifrelenmesi için bir yönetim ortamı ve bir anahtar seçebilirsiniz. Kendi anahtarınızı kullanmayarsanız, devreye alma otomatik olarak kendi disk şifreleme anahtarını oluşturur ve yönetir.

Sağlama işlemini başlatmak için Yarat düğmesini tıklatın.

Komut satırını kullanarak sağlama

You can provision the Watson Query service by using the CLI to request a service instance with the service ID of the database that you want to provision. Uçbiriminizden ya da komut satırınızdan IBM Cloud ile iletişim kurmak için IBM Cloud CLI aracını kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. IBM Cloud CLI ile çalışmaya başlama.

Örneğin, aşağıdaki komut şablonunu kullanın:

ibmcloud resource service-instance-create <service-name> <service-id> <service-plan-id> <region> --service-endpoints <SERVICE_ENDPOINTS_TYPE>

Komutu çalıştırdığınızda, veritabanı konuşlandırma işlemi başlar. Veritabanının konuşlandırılması biraz zaman alır. You can check on its progress on your IBM Cloud dashboard or you can run the following command to see the current state of the service instance:

ibmcloud resource service-instance-create <service-name>

Ek işaretler ve parametreler

 • Dağıtımınızda içerilecek hizmet uç noktalarının tiplerini belirlemek için --service-endpoints işaretini kullanın. Varsayılan olarak, dağıtımınıza yönelik bağlantılar genel ağdan yapılabilir. Olası değerler şunlardır: public, private, public-and-private. İşaret atılırsa, varsayılan değer bir public uç noktasıdır. Aşağıdaki örnek komut bir hizmet uç noktasını belirtir:

  ibmcloud resource service-instance-create <service-name> --service-endpoints <endpoint-type>
  
 • Sağlama işlemine geçilecek ek parametreler sağlamak için -p işaretini kullanın. Parametreler JSON biçimidir. Örneğin, buluttaki bir kaynağı benzersiz olarak tanımlayan Cloud Resource Name (CRN) parametresini kullanabilirsiniz. Tüm parametre adları ve değerleri dizgi olarak geçirilir.

Kaynak Denetleyicisi API 'si kullanılarak erişim sağlama

Kaynak Denetleyicisi API 'sini kullanarak Watson Query hizmetini yetkilendirebilirsiniz. Ancak, Kaynak Denetleyicisi API 'sini kullanmak için ek hazırlığa gereksinim duyarsınız.

 1. API simgesinden bir IAM belirteci alın.
 2. Konuşlandırmak istediğiniz kaynak grubunun tanıtıcısını alın. Bu bilgiler, IBM Cloud CLI aracılığıyla kullanılabilir. You can find a list of resource groups with ibmcloud resource groups and the ID of a resource group with ibmcloud resource group.
 3. Konuşlandırmak istediğiniz bölgeyi anlamanızı sağlar.
 4. name, target, resource_groupve resource_plan_id parametrelerinin tümü gerekli. Gereksinim duyarsanız, istek gövdesine ek parametreler gönderebilirsiniz.

For example, the following create request is a POST to the https://resource-controller.cloud.ibm.com/v2/resource_instances endpoint:

curl -X POST \
 https://resource-controller.cloud.ibm.com/v2/resource_instances \
 -H 'Authorization: Bearer <>' \
 -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "name": "my-instance",
  "target": "bluemix-us-south",
  "resource_group": "5g9f447903254bb58972a2f3f5a4c711",
  "resource_plan_id": "dash
 }'

Ek parametreler

 • Disk şifrelemesi için kullanılan Key Protect (Anahtar Koruması) anahtarının CRN ' yi sağlamak için disk_encryption_key_crn parametresini kullanın. Bir Key Protect CRN, crn:v1:<...>:key:<id>biçimidir.
 • Dağıtımınızda desteklenen hizmet uç noktasının tipini belirtmek için service-endpoints parametresini kullanın. Seçenekler şunlardır: public, privateya da public-and-private. Atlanırsa, varsayılan değer publicolur. CLI 'de service-endpoints bir işarettir ve bir parametre değildir.
 • İşçi düğümlerinin sayısını belirtmek için worker_count parametresini kullanın.

Üst konu: Watson Query

Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more