0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Ułatwienia dostępu w treści i dokumentacji produktu Cloud Pak for Data as a Service

Ułatwienia dostępu w treści i dokumentacji produktu Cloud Pak for Data as a Service

IBM zobowiązuje się do oferowania funkcji ułatwień dostępu. Funkcje ułatwień dostępu, które są zgodne z wytycznymi zgodności, są zawarte w treści Cloud Pak for Data as a Service (Cloud Pak for Data as a Service) oraz w dokumentacji, aby korzystać z Części interfejsu użytkownika produktu Cloud Pak for Data as a Service są dostępne, ale nie w całości. Tylko dokumentacja jest zgodna z podzbiorem części całego produktu.

Dokumentacja Cloud Pak for Data as a Service wykorzystuje najnowszy standard W3C Standard WAI-ARIA 1.0 w celu zapewnienia zgodności ze standardami United States Access Board Section 508 Standardsi Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.

Dokumentacja elektroniczna produktu Cloud Pak for Data as a Service jest dostępna pod kątem ułatwień dostępu. Ułatwienia dostępu pomagają użytkownikom niepełnosprawnym fizycznie, na przykład z ograniczeniem ruchowym lub wzrokowym, efektywnie korzystać z oprogramowania. Documentation jest udostępniana w formacie HTML, dzięki czemu jest łatwo dostępna za pośrednictwem technologii wspomagających. Za pomocą funkcji ułatwień dostępu Cloud Pak for Data as a Servicemożna wykonywać następujące zadania:

  • Korzystać z lektorów ekranowych i cyfrowych syntezatorów mowy odczytujących tekst wyświetlany na ekranie. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wykorzystania technik wspomagających do obsługi danych w formacie HTML należy zapoznać się z dokumentacją odpowiedniego produktu.
  • Korzystać z narzędzi do powiększania tekstu wyświetlanego na ekranie.
  • Obsługa funkcji specjalnych lub równoważnych z użyciem samej klawiatury.

Więcej informacji na temat zobowiązania IBM dotyczącego ułatwień dostępu można znaleźć w serwisie IBM Accessibility.

Usługa TTY

Obok standardowego stanowiska pomocy IBM i serwisów WWW wsparcia firma IBM udostępnia usługę telefoniczną obsługującą urządzenia TTY przeznaczoną dla osób głuchych i niedosłyszących, które chcą korzystać z usług sprzedaży i wsparcia:

800-IBM-3383 (800-426-3383) w Ameryce Północnej

Informacje dodatkowe o interfejsie

Interfejsy użytkownika Cloud Pak for Data as a Service nie zawierają treści, które migają 2-55 razy na sekundę.

Interfejsy użytkownika WWW Cloud Pak for Data as a Service polegają na kaskadowych arkuszach stylów w celu poprawnego wyświetlania treści oraz w celu udostępnienia użytecznych doświadczeń. Użytkownicy niedowidzący mogą dostosować ustawienia wyświetlania systemu operacyjnego i korzystać z takich ustawień jak tryb dużego kontrastu. Możliwe jest kontrolowanie wielkości czcionki w ustawieniach urządzenia albo przeglądarki WWW.

Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more