0 / 0
Go back to the English version of the documentation
IBM Cloud hizmetlerinin oluşturulması ve yönetilmesi

IBM Cloud hizmetlerinin oluşturulması ve yönetilmesi

Hizmetler kataloğundan IBM watsonx içinde IBM Cloud hizmet eşgörünümleri oluşturabilirsiniz.

Önkoşul
watsonxiçin kaydolmanız gerekir.
Gerekli izinler
Bir hizmet eşgörünümü oluşturmak ya da yönetmek için, IBM watsonxiçin IBM Cloud hesabında Administrator ya da Editor platformu erişim rollerine sahip olmanız gerekir. IBM watsonx hesabına kendi IBM Cloud hesabınızla kaydolursanız, hesabın sahibi siz olursunuz. Aksi takdirde, IBM Cloud hesap rollerinizi ve izinlerinizi denetleyebilirsiniz.

Hizmet oluşturma

Hizmetler kataloğunu görüntülemek için ana menüden Denetim > Hizmetler > Hizmetler kataloğu öğelerini seçin. Her bir hizmetin açıklaması için bkz. Hizmetler.

Sahip olduğunuz hizmet eşgörünümlerini denetlemek için ana menüden Denetim > Hizmetler > Hizmet eşgörünümleri öğelerini seçin. Hangi hizmetleri kaynak grubu, kuruluş ve bölge temelinde gördüğinize süzgeç uygulayabilirsiniz.

Hizmet yaratmak için:

  1. IBM watsonx' da oturum açın.
  2. Ana menüden Denetim > Hizmetler > Hizmetler kataloğu öğelerini seçin.
  3. Yaratmak istediğiniz hizmeti tıklatın.
  4. IBM Cloud hizmet bölgesini belirtin.
  5. Plan seçin.
  6. Gerekiyorsa, kaynak grubunu ya da kuruluşu seçin.
  7. Oluştur'u tıklatın.

Hizmetleri yönetme

Bir hizmeti yönetmek için:

  1. Ana menüde Denetim > Hizmetler > Hizmet yönetim ortamları öğelerini seçin.
  2. Hizmet adının yanındaki Eylem menüsünü tıklatın ve IBM Cloudseçeneğini belirleyin. IBM Cloud içindeki hizmet sayfası ayrı bir tarayıcı sekmesinde açılır.
  3. Fiyatlandırma planlarını değiştirmek için Plan seçeneğini belirleyin ve istediğiniz planı seçin.

Daha fazla bilgi

Üst konu: IBM Cloud hizmetleri

Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more