0 / 0
Go back to the English version of the documentation
IBM watsonxüzerindeWatson Machine Learning

IBM watsonxüzerindeWatson Machine Learning

Watson Machine Learning , IBM® watsonx.ai' nin bir parçasıdır. Watson Machine Learning , ekibiniz için Machine Learning modellerini oluşturmak, eğitmek ve devreye almak için tam bir araç yelpazesi sağlar. Araçlarınızı gereksinimlerinize uygun otomasyon ya da özerklik düzeyiyle seçebilirsiniz.
Watson Machine Learning aşağıdaki araçları sağlar:
  • Model adayı ardışık düzenleri oluşturmak üzere otomatik olarak yapılandırılmış verilerin işlenmesi içinAutoAI deneyi oluşturucusu. En iyi performans gösteren boru hatları, makine öğrenimi modeli olarak kaydedilebilir ve puanlama için devreye alınabilir.
  • Konuşlandırma alanları, model konuşlandırmaları görüntülemek ve yönetmek için size araçları sağlar.
  • Model konuşlandırmalarını görüntülemek ve yönetmek için araçlar.

Hızlı bağlantılar

Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more