0 / 0
Belgelerin İngilizce sürümüne geri dön
Watson OpenScale ürününü ayarlama

Watson OpenScale ürününü ayarlama

IBM watsonx projelerinizdeki model varlıklarını izlemek için IBM Watson OpenScale ürününü kurmanız gerekir. IBM Watson OpenScaleürününü kurmak için, projelerinize erişimi denetlemek üzere kuruluşunuz için kullanıcıları ve rolleri yönetebilirsiniz.

IBM Watson OpenScaleürününü kurmak için aşağıdaki görevleri tamamlayın:

Erişim ilkeleri yaratılması

watsonx.governance eşgörünümünün kurulu olduğu bir IBM Cloud hesabına kullanıcıları davet etmek ve hizmet erişimi atamak için aşağıdaki adımları tamamlayabilirsiniz.

Gerekli roller
Kullanıcılar, hizmet erişimi için Reader, Writerya da daha yüksek IBM Cloud IAM Platform rollerine sahip olmalıdır. Yazar rolü ya da üstü atanan kullanıcılar, projelerdeki bilgilere erişebilir.
 1. IBM Cloud ana sayfasından Manage > Access (IAM)(Yönet > Erişim (IAM)) seçeneklerini tıklatın.
 2. IAM gösterge panosundan Kullanıcılar 'ı tıklatın ve Kullanıcıyı davet et' i seçin.
 3. Aşağıdaki alanlara veri girin:
  • Erişimi nasıl atamak istiyorsunuz? : Access policy.
  • Hangi hizmete erişim atamak istiyorsunuz? : Watson OpenScale ve Next(İleri) düğmesini tıklatın.
  • Hangi hizmete erişim atamak istiyorsunuz? : Watson OpenScale ve Next(İleri) düğmesini tıklatın.
  • Erişimi nasıl kapsamak istiyorsunuz : Kullanıcılar için erişim kapsamını seçin ve İleri' yi tıklatın.
   • Belirli kaynaklarseçeneğini belirlerseniz, bir öznitelik tipi seçin ve eklediğiniz her koşul için bir değer belirtin.
   • Öznitelik tipi listesinde Hizmet eşgörünümü seçeneğini belirlerseniz, Değer alanında IBM Watson OpenScale eşgörünümünüzü belirtin.
 4. Birden çok IBM Watson OpenScale eşgörünümüne sahipseniz, kullanıcılara erişim atamak istediğiniz eşgörünümü belirtmek için IBM Watson OpenScale veri reyonu tanıtıcısını bulmanız gerekir. Veri reyonu tanıtıcısını bulmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:
  • Öngörüler gösterge panosunda bir model devreye alma döşemesini tıklatın ve veri reyonu tanıtıcısını bulmak için Eylemler > Model bilgilerini görüntüle ' ye gidin.
  • Öngörüler gösterge panosunda bir model devreye alma döşemesinde gezinme menüsünü tıklatın ve İzleyicileri yapılandırseçeneğini belirleyin. Daha sonra, Uç Noktalar sekmesine gidin ve Model bilgileri sekmesinin Bütünleştirme ayrıntıları bölümünde veri reyonu tanıtıcısını bulun.
 5. Hizmet erişimi listesinde Okuyucu rolünü seçin.
 6. Kullanıcılara erişim atayın.
  • Yeni kullanıcılara erişim atayacaksanız, Ekle'yi tıklatın ve Erişim özeti bölmesinde Davet Et ' i tıklatın.
  • Var olan kullanıcılara erişim atayacaksanız, Ekle'yi tıklatın ve Erişim özeti bölmesinde Ata ' yı tıklatın.

Watson OpenScale kullanıcıları ve rolleri

Projelerdeki model değerlendirmeleri üzerinde işbirliği yapmak için Watson OpenScale kullanıcılarına roller atayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için İşbirliğinde bulunanları yönetmebaşlıklı konuya bakın.

Aşağıdaki tablo, değerlendirmelere erişim için atayabileceğiniz rollere ilişkin izinleri listeler. Watson OpenScaleiçin Operator ve Viewer rolleri eşdeğerdir.

Tablo 1. Role göre işlemler
Tablodaki ilk satır, kullanıcı yaratırken içinden seçim yapabileceğiniz ayrı rolleri açıklar. Her sütun, o rolle ilişkili yetenek için rol kategorisinde bir onay işareti sağlar.
Operasyon Denetimci Rolü Düzenleyici rolü Görüntüleyici/İşletmen rolü
Değerlendirme
Değerlendirme sonucunu görüntüle
İzleme koşulunu yapılandır
İzleme koşulunu görüntüle
Model risk yönetiminde eğitim verileri CSV dosyasını karşıya yükleyin

Üst konu: Yöneticiler için platformu ayarlama

Üretken yapay zeka araması ve yanıtı
Bu yanıtlar, ürün belgelerindeki içeriğe dayalı olarak watsonx.ai içinde büyük bir dil modeli tarafından oluşturulur. Daha fazla bilgi