0 / 0
Belgelerin İngilizce sürümüne geri dön
Altyapıda varlıkları ve yapıtları arama

Altyapıda varlıkları ve yapıtları arama

Sahip olduğunuz tüm projelerde, konuşlandırma alanlarında ve kataloglarda varlıkları aramak için genel arama çubuğunu kullanabilirsiniz. Ayrıca, erişiminiz olan kategoriler arasında yönetişim yapay nesneleri için de arama yapabilirsiniz.

Gereksinimler ve sınırlamalar

Aşağıdaki koşullar altında varlıkları ve yapıtları bulabilirsiniz.

Gerekli hizmet

Yok. Arama her zaman kullanılabilir.

Gerekli izinler

Varlıkları bulmak için projelerde, kataloglarda ya da konuşlandırma alanlarında herhangi bir role sahip olabilirsiniz.

Yönetişim yapay nesnelerini bulmak için kategorilerde herhangi bir role sahip olabilirsiniz.

Çalışma Alanları

Bu çalışma alanlarında bulunan varlıkları arayabilirsiniz:

 • Projeler
 • Konuşlandırma alanları
 • Kataloglar

Kategorilerde olan yönetişim yapay nesnelerini arayabilirsiniz.

Varlık tipleri

Tüm varlık tipleri için arama yapabilirsiniz.

Kısıtlamalar
 • Kategori işbirlikçisi olarak eklendiğinizde, o kategoride yönetişim yapay nesneleri için arama yapabilmeniz için en çok 20 dakika beklemeniz gerekebilir.
 • Arama sonuçlarınız, yalnızca ait olduğunuz çalışma alanlarındaki varlıkları ve yapay nesneleri içerir.

Özellikler aranıyor

Arama çubuğunda key:value çiftlerini kullanarak, tanım, etiketler, özel özellikler, sütun adları ve daha birçok öğe gibi varlık ve yapay nesne özellikleri içinde arama yapabilirsiniz. En yüksek öncelik, her zaman varlık ya da yapay nesne adına verilir.

Kutu özelliklerinin dışında, aşağıdaki arama anahtarlarını sağlayabilirsiniz. Arama açılan listesinde bu anahtarlar için otomatik tamamlama önerileri bulunur.

Özellik adı Aramada kullanılacak anahtar Tanım
Ad name: Bir varlık ya da yapay nesne adı içinde arama yapın.
Tanım desc: Bir varlık ya da yapay nesne tanımı içinde arama yapın.
İş terimleri term: Belirli bir iş teriminin atandığı varlıklarda ve yapay nesnelerde arama yapın.
Etiketler tag: Varlıkları ve yapay nesneleri belirli bir etikete sahip yapay nesnelerde ara.
Birincil kategori category: Belirtilen birincil kategoriyle yapay nesneleri arayın.
İkincil kategoriler category2: Belirtilen ikincil kategoriyle yapay nesneleri arayın.
Sınıflandırmalar classification: Bir varlık ya da yapay nesnenin sınıflamasına göre arama yapın.
Kısaltma abbr: Bir iş teriminin kısaltmasıyla arama yapın.
Eşanlamlılar syn: Bir iş teriminin eşanlamlısına göre arama yapın.
Ad (kolon) column: Bir veri varlığında bir sütun adı içinde arama yapın.
Tanım (kolon) columnDesc: Bir veri varlığında bir sütunun tanımı içinde arama yapın.
Etiketler (sütun) columnTag: Bir veri varlığında bir sütunda bir etiketle arama yapın.
İş terimi (kolon) columnTerm: Bir veri varlığında bir sütuna atanmış bir iş terimiyle arama yapın.
Veri sınıfı (kolon) columnDataclass: Bir veri varlığında bir sütunun veri sınıfından arama yapın.
Bağlantı yolu connection: Bir varlık için bağlantı yolu ile arama yapın.
Şema adı schema: Belirtilen şema adıyla veri varlıklarını ara.
Çizelge taranması table: Belirtilen çizelge adına sahip veri varlıklarını ara.
Kaynak anahtarı resourceKey: Bir varlık için kaynak anahtarında arama yapın.

Tuşları kullanarak aşağıdaki yöntemleri kullanarak arama yapabilirsiniz:

 • Belirli bir özellik içinde arama yapmak için arama çubuğuna bir key:value çifti sağlayın. Örneğin, adlarında müşteri sözcüğü olan varlıkları aramak için şu çiftini kullanın: name:customer. Değer birden çok sözcükten oluşuyorsa, bunları tırnak içine dahil edin; örneğin, name:"sales report"
 • Aramanızı daha da daraltmak için birden çok key:value çifti kullanın, örneğin: name:sales type:report. Arama sonuçları, ad alanında sale ve tip alanında report olan tüm varlıkları içerir.
 • Combine the key:value pair with any text string, such as: name:sales report. Ad alanında satış sözcüğü aranır ve sözcük rapor düzenli bir dizgi olarak aranır.
 • Aramanızı daha da daraltmak için key:value çiftini süzgeç hapsıyla birleştirin.

Ensure there is no space after key: as in key: value because such phrase is not treated as a pair by search.

Özel özellikler aranıyor

Özel özelliklerde arama yapmak için bir key:value çifti de kullanabilirsiniz. Otomatik tamamlama önerilerinin özel özellikler için kullanılamadığını göz önünde bulundurun, anahtarı tam olarak sistemde saklandığı şekilde sağlamanız gerekir. Belirli bir yapay nesneye ilişkin özel özellikler listesini almak için aşağıdaki API çağrısını kullanabilirsiniz:

GET /v3/governance_artifact_types/{artifact_type}/custom_attribute_definitions

Sonuçları seçme

En iyi sonucu seçmek için, varlık ya da yapay nesnenin hangi özelliğinin arama dizgilerinizle eşleştiğini araştır. Eşleşen metin vurgulanır.

Aşağıdaki resim, arama sonuçlarının nasıl görünebileceğini gösterir.

Arama sonuçları, eşleşen varlıkları ve yapıtları gösterir.

En yüksek puanlı sonuçlar, varlık ya da yapay nesne adına göre eşleşir. Birden çok varlık ve yapay nesne aynı ada sahip olabilir. Ancak, projenin, kataloğun, konuşlandırma alanının ya da kategorinin adı, varlığın ya da yapay nesne adının altında gösterilir; böylece, istediğiniz sonucu belirleyebilirsiniz.

Bir varlığı ya da yapay nesne adını tıklatarak, proje, katalog, konuşlandırma alanı ya da kategorinin içinde görüntüleyin.

Sonuçlar bu siparişte önceliklendirilir:

 1. Tırnak içine alınmış sözcük grupları ya da ortak tümceler (yalnızca İngilizce için) eşleşmeleri
 2. Tam sözcüklerin tam eşleşmeleri
 3. Tam sözcüklerin kısmi eşleşmeleri
 4. Yaklaşık eşleşme

Arama sonuçlarından, yan panelde daha fazla bilgi görüntülemek için Önizleme ' yi tıklatabilirsiniz. Ayrıca, bir projeden bir varlığı Kataloğa yayınla düğmesiyle bir kataloğa da yayınlayabilir ya da Projeye ekle düğmesini kullanarak bir katalogdan bir projeye bir varlık ekleyebilirsiniz.

Sonuçları süzme ve sıralama

Arama sonuçlarını bu özelliklere göre süzebilirsiniz:

 • Varlık ya da yapay nesne tipi
 • Etiketler
 • Stewardlar ya da sahipler (bazı varlıklar ve yapay nesneler için)
 • Varlığı ya da yapay nesneyi değiştiren kullanıcı
 • Varlığın ya da yapay nesnenin en son değiştirildiği zaman dönemi
 • Kategori (yalnızca yapay nesneler)
 • Katalog (yalnızca varlıklar)
 • Projeler (yalnızca varlıklar)
 • Çalışma Alanları
 • Kolon terimi
 • Kolon veri sınıfı
 • Şema
 • Çizelge
 • Sınıflandırmalar (yalnızca varlıklar)
 • İş terimleri
 • Şunu içerir: Özellik grubu

Sonuçları en ilgili ya da en son değiştirilme tarihine göre sıralayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi

Üst konu: Varlık tipleri ve özellikleri