0 / 0
Belgelerin İngilizce sürümüne geri dön
Platform genelinde varlıkları ve yapay nesneleri arama

Platform genelinde varlıkları ve yapay nesneleri arama

Erişiminiz olan tüm projelerde, konuşlandırma alanlarında ve kataloglarda varlıkları aramak için genel arama çubuğunu kullanabilirsiniz. Erişiminiz olan kategorilerde yönetişim yapıtlarını da arayabilirsiniz.

Gereksinimler ve kısıtlamalar

Aşağıdaki koşullar altında varlıkları ve yapay nesneleri bulabilirsiniz.

Gerekli hizmet
Yok. Arama her zaman kullanılabilir.
Gerekli izinler
Varlıkları bulmak için projeler, kataloglar ya da konuşlandırma alanlarında herhangi bir rolünüz olabilir.
Yönetişim yapıtlarını bulmak için kategorilerde herhangi bir rolünüz olabilir.
Çalışma Alanları
Bu çalışma alanlarında bulunan varlıkları arayabilirsiniz:
 • Projeler
 • Konuşlandırma alanları
 • Kataloglar
Kategorilerdeki yönetişim yapıtlarını arayabilirsiniz.

Varlık tipleri
Tüm varlık tiplerini arayabilirsiniz.
Sınırlamalar
 • Kategori işbirlikçisi olarak eklendiğinizde, o kategoride yönetişim yapıtlarını aramadan önce 20 dakikaya kadar beklemeniz gerekebilir.
 • Arama sonuçlarınız yalnızca ait olduğunuz çalışma alanlarındaki varlıkları ve yapay nesneleri içerir.

Özellikler aranıyor

Arama çubuğunda key:value çiftlerini kullanarak, açıklama, etiketler, özel özellikler, sütun adları gibi varlık ve yapay nesne özellikleri içinde arama yapabilirsiniz. En yüksek öncelik her zaman varlık ya da yapay nesne adına verilir.

Kullanıma hazır özellikler için aşağıdaki arama tuşlarını sağlayabilirsiniz. Arama açılan liste, bu anahtarlar için otomatik tamamlama önerileri sağlar.

Özellik adı Aramada kullanılacak tuş Açıklama
Ad name: Bir varlık ya da yapıt adı içinde arama yapın.
Açıklama desc: Bir varlık ya da yapay nesne tanımı içinde arama yapın.
İş koşulları term: Belirli bir iş terimi atanmış olan varlıklarda ve yapıtlarda arama yapın.
Etiketler tag: Belirli bir etikete sahip varlıklarda ve yapay nesnelerde arama yapın.
Birincil kategori category: Belirtilen birincil kategoriye sahip yapay nesneleri arayın.
İkincil kategoriler category2: Belirtilen ikincil kategoriye sahip yapay nesneleri arayın.
Sınıflandırmalar classification: Bir varlığın ya da yapay nesnenin sınıflandırmasına göre arama yapın.
Kısaltma abbr: Bir iş teriminin kısaltmasıyla arama yapın.
Eşanlamlılar syn: Bir iş teriminin eşanlamlısına göre arama yapın.
Ad (kolon) column: Bir veri varlığında bir sütunun adı içinde arama yapın.
Açıklama (kolon) columnDesc: Bir veri varlığında bir sütunun açıklaması içinde arama yapın.
Etiketler (sütun) columnTag: Veri varlığında bir sütunda etiket ile arama yapın.
İş terimi (kolon) columnTerm: Bir veri varlığında bir sütuna atanmış bir iş terimi ile arama yapın.
Veri sınıfı (kolon) columnDataclass: Bir veri varlığında bir sütunun veri sınıfıyla arama yapın.
Bağlantı yolu connection: Bir varlığa ilişkin bağlantı yoluyla arama yapın.
Şema adı schema: Belirtilen şema adına sahip veri varlıklarını arayın.
Masa evcilleştirdi table: Belirtilen tablo adına sahip veri varlıklarını arayın.
Kaynak anahtarı resourceKey: Bir varlığa ilişkin kaynak anahtarıyla arama yapın.

Tuşları kullanarak aşağıdaki şekillerde arama yapabilirsiniz:

 • Belirli bir özellik içinde arama yapmak için arama çubuğunda bir key:value çifti sağlayın. Örneğin, adında müşteri sözcüğü olan varlıkları aramak için şu çifti kullanın: name:customer. Değer birden çok sözcükten oluşuyorsa, bunları tırnak içine alın; örneğin, name:"sales report"
 • Aramanızı daha da daraltmak için birden çok key:value çifti kullanın; örneğin: name:sales type:report. Arama sonuçları, ad alanında satış içeren tüm varlıkları ve tip alanında raporu içerir.
 • key:value çiftini herhangi bir metin dizgisiyle birleştirin; örneğin: name:sales report. Ad alanında sales sözcüğü ve olağan dizgi olarak report sözcüğü aranır.
 • Aramanızı daha da daraltmak için key:value çiftini süzgeç hapıyla birleştirin.

key: sözcüğünden sonra key: value sözcüğünden sonra boşluk olmadığını doğrulayın; bu tür bir sözcük grubu aramayla çift olarak kabul edilmez.

Özel özelliklerin aranması

Özel özellikler içinde arama yapmak için bir key:value çifti de kullanabilirsiniz. Özel özellikler için otomatik tamamlama önerileri olmadığını unutmayın, anahtarı tam olarak sisteme kaydedildiği şekilde sağlamanız gerekir. Belirli bir yapay nesne için özel özelliklerin listesini almak üzere aşağıdaki API çağrısını kullanabilirsiniz:

GET /v3/governance_artifact_types/{artifact_type}/custom_attribute_definitions

Sonuçları seçme

En iyi sonucu seçmek için, varlığın ya da yapay nesnenin hangi özelliğinin arama dizginizle eşleştiğini araştırın. Eşleşen metin vurgulanır.

Aşağıdaki resim, arama sonuçlarının nasıl görünebileceğini göstermektedir.

Arama sonuçları, eşleşen varlıkları ve yapay nesneleri gösterir.

En yüksek puanlama sonuçları, varlık ya da yapay nesne adıyla eşleşmeler içindir. Birden çok varlık ve yapıt aynı ada sahip olabilir. Ancak projenin, kataloğun, konuşlandırma alanının ya da kategorinin adı varlık ya da yapıt adının altında gösterilir; böylece, hangisinin istediğiniz sonuç olduğunu belirleyebilirsiniz.

Bir varlığı ya da yapıtı projesinde, kataloğunda, konuşlandırma alanında ya da kategoride görüntülemek için varlık ya da yapıt adını tıklatın.

Sonuçlara şu sırayla öncelik verilmiştir:

 1. Tırnak içine alınmış sözcük grupları ya da ortak sözcük grupları eşleşmeleri (yalnızca İngilizce için)
 2. Tam sözcüklerin tam eşleşmeleri
 3. Tam sözcüklerin kısmi eşleşmeleri
 4. Bulanık eşleşmeler

Arama sonuçlarından, yan panoda daha fazla bilgi görüntülemek için Önizleme seçeneğini tıklatabilirsiniz. Kataloğa yayınla düğmesiyle bir varlığı bir projeden kataloğa yayınlayabilir ya da Projeye ekle düğmesini kullanarak bir katalogdan bir projeye varlık ekleyebilirsiniz.

Sonuçları süzme ve sıralama

Arama sonuçlarını şu özelliklere göre süzebilirsiniz:

 • Varlık ya da yapıt tipi
 • Etiketler
 • Stewards ya da sahipler (bazı varlık ve yapay nesne tipleri için)
 • Varlığı ya da yapıtı değiştiren kullanıcı
 • Varlığın ya da yapay nesnenin en son değiştirildiği zaman dönemi
 • Kategori (yalnızca yapay nesneler)
 • Katalog (yalnızca varlıklar)
 • Projeler (yalnızca varlıklar)
 • Çalışma Alanları
 • Sütun terimi
 • Kolon veri sınıfı
 • Şema
 • Tablo
 • Sınıflandırmalar (yalnızca varlıklar)
 • İş koşulları
 • İçerir: Özellik grubu

Sonuçları en ilgili ya da son değiştirme tarihine göre sıralayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi

Üst konu: Varlık tipleri ve özellikleri

Üretken yapay zeka araması ve yanıtı
Bu yanıtlar, ürün belgelerindeki içeriğe dayalı olarak watsonx.ai içinde büyük bir dil modeli tarafından oluşturulur. Daha fazla bilgi