0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Watson Studio hizmet planları

Watson Studio hizmet planları

Watson Studio için seçmiş olduğunuz plan, kullanabileceğiniz özellikleri ve yetenekleri etkiler.

Watson Studio' u yetkilendirdiğinizde veya yükselttiğinizde, bir Lite ile Profesyonel plan arasında seçim yapabilirsiniz. Daha önce bir Standart ya da Kurumsal planı yetkilendirdiyseniz, bu planı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Fiyatlandırma ve özellik bilgileri için IBM Cloud kataloğu: Watson Studio içindeki plan sayfalarına bakın.

Watson Studio geçerli planları

IBM Cloud hesap sahipleri, Lite (ödenmemiş) ve Profesyonel (ücretli) plan arasında seçim yapabilir.

Profesyonel plan kapsamında, bir IBM Cloud hesabında birden çok Watson Studio eşgörünümünü yetkilendirebilirsiniz. Profesyonel plan, kapasite birimi saat (CH) cinsinden ölçülen bilgi işlem kullanımı için sınırsız sayıda kullanıcıya ve ücrete izin verir. Profesyonel plan, tek ödeme planı seçeneği.

Lite planı altında, bir IBM Cloud hesabı başına bir Watson Studio yönetim ortamı sağlayabilirsiniz. Lite planı yalnızca bir kullanıcıya izin verir ve CH ile her ay için 10 saat sınırlandırır. Projelerinizdeki işbirlikçiler kendi Watson Studio Lite planlarına sahip olmalıdır.

Her iki Watson Studio planı, ek hizmetler olmadan bu özellikleri içerir:

Her iki Watson Studio planı da Watson Machine Learning hizmetini gerektiren bu özellikleri içerir:

Watson Studio Profesyonel planı, Lite planında yer alan ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere, mevcut olmayan özellikleri içerir:

Profesyonel plan, aylık olarak tüketilen bilgi işlem kullanımı için ücret talep eder. Bilgi işlem kullanımı kapasite birim saat (CH) cinsinden ölçülür. Kaynak ayırma ve tüketimine ilişkin ayrıntılar için bkz. Runtime kullanımı.

Tablo 1. Watson Studio planları arasındaki özellik farkları
Özellik Basit Profesyonel
Özel şifreleme anahtarları
Bağlayıcılar
Büyük ortamlar
Spark ortamları 2 yürütücü En çok 35 executor
GPU ortamları Yalnızca✓ Dallas bölgesi
Projeleri dışa aktar
İşbirliği yapanlar 1 Sınırsız
İşleme kullanımı Ayda 10 CU/ay Her CUH için sınırsız ödeme
HIPAA için hazır olma Yalnızca✓ Dallas bölgesi

Watson Studio Standart ve Kurumsal eski planlar

The Standard and Enterprise plans for Watson Studio are not an option for new accounts. Mevcut hesaplar, Standart ve Kurumsal planları süresiz olarak tutabilir veya Profesyonel plana göre değişebilir. Profesyonel plan, Kurumsal planla birlikte sağlanan tüm özellikleri içerir, ancak eşgörünümü ya da yetkili kullanıcı ücretlerini içermez.

Profesyonel plan üzerinde değişiklik yapmak istiyorsanız, Hizmetleri yönetmeadımına ilişkin adımları izleyin.

Standart ve Kurumsal planlar arasında, Yönetici ya da Düzenleyici rolüne sahip proje işbirlikçileri olan ve Görüntüleyici rolüne sahip sınırsız sayıda işbirliği yapan yetkili kullanıcı sayısı da dahil olmak üzere, bir dizi yetkili kullanıcı içerir. Yönetici ya da Düzenleyici rolleriyle daha fazla işbirlikçiye sahip olmak için ödeme yapabilirsiniz. Yetkili kullanıcı sayısını Yetkili Kullanıcılar sayfasında ayarlayabilirsiniz. Bkz. Yetkili kullanıcıları yönetme.

Her bir plana bir bilgi işlem kullanımı küme tutarı dahil edilir. Bilgi işlem kullanımı kapasite birim saat (CH) cinsinden ölçülür. Standard ve Enterprise planlarıyla daha fazla bilgi işlem kullanımı için ödeme yapabilirsiniz. Kaynak ayırma ve tüketimine ilişkin ayrıntılar için bkz. Runtime kullanımı.

Tablo 1. Watson Studio planları arasındaki özellik farkları
Özellik Standart Oluşturma
Özel şifreleme anahtarları
Bağlayıcılar
Büyük ortamlar
Spark ortamları En çok 35 executor En çok 35 executor
GPU ortamları Yalnızca✓ Dallas bölgesi Yalnızca✓ Dallas bölgesi
IBM Analytics Engine ortamları
Projeleri dışa aktar
İşbirliği yapanlar 1 + izleyiciler + daha fazla ödeme 10 + izleyiciler + daha fazlası için ödeme
İşleme kullanımı 50 CUH + daha fazla ödeme 5000 CUH + daha fazla ödeme
HIPAA için hazır olma Yalnızca✓ Dallas bölgesi

Daha fazla bilgi

Üst konu: Watson Studio

Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more