0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Yenilikler

Yenilikler

Cloud Pak for Data as a Service ve Watson Studio, Watson Machine Learning, DataStageve Watson Knowledge Cataloggibi hizmetlere ilişkin yeni özellikler ve güncellemeler hakkında bilgi edinmek için her hafta yeniden kontrol edin.

İpucu: Bazen, bir güncellemeden sonra belirli bir işlemi gerçekleştirmeniz gerekir. Gereken tüm işlemleri görmek için bu sayfada "İşlem gerekli" öğesini arayın.

DataStage uzak çalıştırma zamanı motorlarını yerel olarak DataStage-aaS Anywhere ile devreye alın

9 Kas 2023

Artık şirket içinde ya da herhangi bir veri merkezinde ya da bulutta veri bütünleştirme işlerini çalıştırmak için DataStage uzak çalıştırma zamanı motorlarını devreye alabilirsiniz.

DataStage çalıştırma zamanı motoru, gelişmiş performans ve güvenlik için yerel ortamlarda devreye alınan kapsayıcı bir üründür. DataStage içinde ETL ve ELT ardışık işlemleri tasarlayın ve motorunuzda veri bütünleştirme görevlerini çalıştırın. Yöneticiler bir ya da daha fazla uzak çalıştırma zamanı altyapısı döndürebilir. Güvenlik için, bir proje için DSaaS Anywhere etkinleştirildikten sonra, yürütme stili IBM Cloud sunucusuz çalıştırma zamanına geri döndürülemez.

Daha fazla bilgi için bkz. DataStage ortamları.

Python 3.10 ve R4.2 çerçeveleri ve çalıştırma zamanında yazılım belirtimleri için destek duyurusu 23.1

9 Kas 2023

Artık Watson Studio Jupyter not defterlerini ve R komut dosyalarını çalıştırmak, modelleri eğitmek ve Watson Machine Learning devreye alımlarını çalıştırmak için Python 3.10 ve R 4.2tabanlı en son veri bilimi çerçevelerini içeren IBM Runtime 23.1ürününü kullanabilirsiniz. Varlıklarınızı ve devreye alımlarınızı IBM Runtime 23.1 çerçevelerini ve yazılım belirtimlerini kullanacak şekilde güncelleyin.

Not defterlerini ve komut dosyalarını çalıştırmak için Apache Spark 3.4 komutunu kullanın

Python 3.10 ve R 4.2 içeren Spark 3.4 artık projelerdeki not defterleri ve RStudio komut dosyaları için bir çalıştırma zamanı olarak desteklenmektedir. Kullanılabilir not defteri ortamlarıyla ilgili ayrıntılar için Projelerde not defteri düzenleyicisi için kaynak seçeneklerini hesapla ve Projelerde RStudio için kaynak seçeneklerini hesaplabaşlıklı konuya bakın.

27 Ekim 2023 tarihinde sona eren hafta

DataStage içindeki karmaşık düz dosyalardan verilere erişin

27 Ekim 2023

Artık DataStage akışlarınızda Complex Flat File bağlayıcısını kullanabilirsiniz.

DataStage bağlayıcılarının tam listesi için bkz. DataStageiçindeki desteklenen veri kaynakları.

DataStage içinde daha fazla veri kaynağına bağlanın

27 Ekim 2023

Artık DataStage akışlarınızda bu veri kaynaklarındaki verileri ekleyebilirsiniz:

 • Apache Derby
 • IBM Cloud Data Engine
 • IBM Cloud Databases for DataStax
 • IBM watsonx.data

DataStage bağlayıcılarının tam listesi için bkz. DataStageiçindeki desteklenen veri kaynakları.

Şirket içinde bulunan bir veritabanına bağlanmak için Satellite Bağlayıcısı kullan

26 Ekim 2023

İnternet üzerinden erişilemeyen bir veritabanına (örneğin, bir güvenlik duvarı arkasında) bağlanmak için yeni Satellite Bağlayıcısını kullanın. Satellite Connector, şirket içindeki ortamınızdan IBM Cloud' a kadar güvenli ve denetlenebilir iletişim oluşturan, basit bir Dockertabanlı iletişim kullanır. Yönergeler için Güvenlik duvarı arkasındaki verilere bağlanmabaşlıklı konuya bakın.

Secure Gateway kullanımdan kaldırılmıştır

26 Ekim 2023

IBM Cloud , Secure Gatewayürününü kullanımdan kaldırdığını duyurdu. Bilgi için bkz. Genel Bakış ve Zaman Çizelgesi.

Secure Gatewayile ayarlanmış bağlantılara sahipseniz, alternatif bir iletişim yöntemi kullanmayı planlayın. Cloud Pak for Data as a Serviceiçinde, Secure Gateway' in yerine Satellite Connector ürününü kullanabilirsiniz. Bkz. Güvenlik duvarı arkasındaki verilere bağlanma.

DataStage içinde NLS harmanlama kullan

27 Ekim 2023

Artık DataStage akışlarınızda Ulusal Dil Desteği ile verileri harmanlayabilirsiniz.

Hafta sonu 20 Ekim 2023

Yeni IBM watsonx.data bağlantısıyla lakehouse verilerine erişin

20 Ekim 2023

Cloud Pak for Data ya da IBM Cloudüzerinde devreye alınan bir watsonx.data eşgörünümündeki bir veritabanına bağlanmak için IBM watsonx.data bağlantısını kullanabilirsiniz. IBM watsonx.data , tüm veri ve yapay zeka iş yükleri için bir sorgu motoru tarafından optimize edilen açık, hibrit ve yönetilen bir veri barınağıdır.

Bilgi için bkz. IBM watsonx.data connection.

Hafta sonu 13 Ekim 2023

Tercih ettiğiniz dile çevrilen özel numaralandırma özelliği adları (Watson Knowledge Catalog)

13 Ekim 2023

Özel özellik sahipleri artık özel numaralandırma tipi özellik adlarının tercih ettiğiniz dile çevrilmesine izin verebilir.

Tarayıcınızın dilinde özel numaralandırma özelliği adlarını görüntülemeyi seçmeden önce, bir varlık ya da sütuna ilişkin özel numaralandırma tipi özelliğinin sahibi özelliğin tanımlamasını tanımlamalıdır. Daha fazla bilgi için bkz. Özel özellikler oluşturma.

Decision Optimization ' da ara çözümler

12 Ekim 2023

Artık bir Decision Optimization deneyi çalışırken bir ara çözüm örneğini görmeyi seçebilirsiniz. Bu, hata ayıklama ya da çözücülerin nasıl ilerlediğini görmek için yararlı olabilir. Çözülmesi daha uzun zaman alan büyük modeller için, orta düzey çözümlerle çözülebilecek olası sorunları, çözülebilecek sorunların tamamlanmasını beklemek zorunda kalmadan, hızlı ve kolay bir şekilde tanımlayabilirsiniz. Ara çözümlerle çalıştırma istatistiklerini gösteren grafik görüntü. Run yapılandırmasında Intermediate çözüm teslim parametresini yapılandırabilir ve bu çözümler için bir sıklık seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Modellerin çalıştırılması ve Yapılandırma parametrelerinin çalıştırılması

Yeni Decision Optimization kayıtlı model iletişim kutusu

Bir modeli Decision Optimization kullanıcı arabiriminden devreye almak üzere kaydettiğinizde, artık giriş ve çıkış şemasını gözden geçirebilir ve eklemek istediğiniz tabloları daha kolay seçebilirsiniz. Ayrıca, çalıştırma yapılandırma parametreleri ekleyebilir, değiştirebilir ya da silebilirsiniz, ortamı ve kullanılan model dosyalarını gözden geçirebilirsiniz. Tüm bu öğeler aynı Konuşlandırma için model olarak kaydet iletişim kutusunda görüntülenir. Daha fazla bilgi için Kullanıcı arabirimini kullanarak Decision Optimization modelini devreye almabaşlıklı konuya bakın.

Yapısal olmayan verilerin profilinin kullanımdan kaldırılması (Watson Knowledge Catalog)

10 Ekim 2023

Bugün itibariyle, yapılandırılmamış veriler içeren veri varlıklarının profili artık çıkarılamaz.

DataStage işlerinize ilişkin çalıştırma zamanı ölçümlerini görüntüleme

9 Ekim 2023

Artık tuvalde ve iş çalıştırma ayrıntıları sayfasında DataStage işlerinize ilişkin çalıştırma zamanı ölçümlerini görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için DataStage işlerini oluşturma ve yönetmebaşlıklı konuya bakın.

Anahtarları ve öznitelikleri yeni aşamalara toplu ekle

9 Ekim 2023

Artık DataStage akışlarınızda şu aşamalara anahtarları ve öznitelikleri toplu olarak ekleyebilirsiniz: Sıralama, Birleştirme, Birleştirme, Yinelenen kaldırma, Fark, Değişiklik yakalama, Değişiklik uygulama, Kayıtları birleştirme, Funnel, Karşılaştırma, Arama dosyası kümesi, Yazma aralığı eşlemi ve Bloom süzgeci.

Hafta sonu 6 Ekim 2023

Bitiştirme işleminde yeni bir sütunun yerleşimini denetle (Data Refinery)

6 Ekim 2023

Bitiştir işleminden sonuçlanan yeni sütunun konumunu belirtmek için iki seçeneğiniz vardır: Veri kümesinde ya da özgün sütunun yanında en sağdaki sütun olarak.

Birleştirme işlemi kolon konumu

Daha önce, yeni sütun veri kümesinin başına yerleştirilmişti.

Önemli:

Yeni sütun konumunu belirtmek için var olan Data Refinery akışlarınızdan herhangi birinde Birleştir işlemini düzenleyin. Aksi takdirde akış başarısız olabilir.

Data Refinery işlemleriyle ilgili bilgi için bkz. Data Refineryiçindeki GUI işlemleri.

DataStage ' de Değiştirme aşaması için ifade oluşturucusundaki yeni işlevleri kullan

25 Eylül 2023

DataStage akışlarınızdaki Değiştirme aşamasındaki ifade oluşturucunun dönüştürme işlevlerini kullanabilirsiniz.

Hafta sonu 22 Eylül 2023

Decision Optimization Java modelleri

20 Eylül 2023

Decision Optimization Java modelleri artık Watson Machine Learningiçinde devreye alınabilir. Java worker API 'sini kullanarak OPL, CPLEX ve CP Optimizer Java API ' leriyle optimizasyon modelleri oluşturabilirsiniz. Artık genel Java çalışanı GitHubiçinde sağlanan ortak metin dosyasını kullanarak modellerinizi yerel olarak oluşturabilir, paketleyebilir ve Watson Machine Learning üzerinde devreye alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Decision Optimizationbaşlıklı konuya bakın.

Hafta sonu 8 Eylül 2023

Anımsatıcı: Watson Knowledge Catalog yapılandırılmamış verilerin profili oluşturulmasına devam edilmeyecektir

8 Eylül 2023

Yapısal olmayan veri varlıklarının profilinin oluşturulması 10 Ekim 2023 'ten itibaren desteklenmeyecektir.

1 Eylül 2023 tarihinde sona eren hafta

Not defterlerindeki yorumların kullanımdan kaldırılması

31 Ağustos 2023

Bugün itibariyle not defteri eylem çubuğundan bir not defterine yorum eklemek mümkün değildir. Var olan yorumlar kaldırıldı.

Not defteri eylem çubuğundaki yorumlar simgesi

DataStage içinde yeni ortam değişkenini kullan

28 Ağustos 2023

Şimdi DataStage akışlarınızın akış parametrelerine APT_SHOW_METRICS ortam değişkenini ekleyebilirsiniz.

25 Ağustos 2023 tarihinde sona eren hafta

Ad ve tarih sıralaması içeren katalogları hızla bulun

24 Ağustos 2023

Artık katalogları Tüm Katalogları Görüntüle sayfasındaki katalog listesini ad ya da tarih temelinde sıralayarak bulabilirsiniz. Katalogları ada göre alfabetik olarak sıralamak için Ad üstbilgisini tıklatın. Katalogları artan ya da azalan tarihlere göre sıralamak için Yaratıldığı tarih üstbilgisini tıklatın.

Watson Knowledge Catalog ' da bir bakışta veri kalitesi

22 Ağustos 2023

Veri kalitesi bilgilerinin yeni bir ana sayfası vardır. Bir katalogdaki ya da projedeki her bir veri varlığı için Veri kalitesi sayfası, önceden tanımlanmış veri kalitesi denetimlerinden ve veri kalitesi kurallarından gelen kalite bilgileriyle doldurulur. Geçerli veri kalitesi boyutlarını ve bireysel kalite denetimlerinin sonuçlarını görebilirsiniz. Her bir denetim için sonuçların ayrıntılarına inebilir ya da her bir sütun için sonuçların ayrıntılarına inebilirsiniz.

Kataloglarda ve projelerde veri kalitesi sekmesi

Daha fazla bilgi için bkz. Veri kalitesi.

Benzer bilgiler meta veri zenginleştirme sonuçlarından elde edilebilir.

Tüm veri kalitesi analizi artık meta veri zenginleştirme veya veri kalitesi kuralları bağlamında çalıştırılır. Bir projedeki ya da katalogdaki Profil sayfasından profil oluşturmayı çalıştırdığınızda, veri kalitesi artık analiz edilmez ve veri kalitesi puanları oluşturulmaz.

Watson Pipelines için ek önbellek geliştirmeleri

21 Ağustos 2023

Ardışık düzen akış ayarlarınızı özelleştirmek için daha fazla seçenek kullanılabilir. Artık ardışık işlem çalışması için önbellek kullanıldığında daha fazla denetim uygulayabilirsiniz. Ayrıntılar için Varsayılan ayarların yönetilmesibaşlıklı konuya bakın.

Hafta sonu 18 Ağustos 2023

Watson Machine Learning hizmeti için plan adı güncellemeleri

18 Ağustos 2023

Hemen başlayarak, IBM Watson Machine Learning hizmeti için plan adları aşağıdaki şekilde güncellenir:

 • v2 Standart planı artık Essentials planıdır. Bu plan, kuruluşunuza temel modeller ve makine öğrenimi varlıklarıyla çalışmaya başlamak için gerekli kaynakları sağlamak üzere tasarlanmıştır.

 • v2 Professional planı artık Standart planıdır. Bu plan, varlık oluşturma yoluyla üretim amaçlı kullanım yoluyla çoğu kuruluşu desteklemek üzere tasarlanmış kaynaklar sağlar.

Plan adlarında yapılan değişiklikler hizmet koşullarınızı değiştirmez. Yani, v2 Standart planını kullanmak üzere kaydolduysanız, bu plan şimdi Temel Bilgilerolarak adlandırılacaktır, ancak tüm plan ayrıntıları aynı kalacaktır. Benzer şekilde, v2 Professional planını kullanmak üzere kaydolursanız, plan adı Standartolarak değiştirilmekten başka değişiklik yoktur.

Her plana nelerin dahil olduğuna ilişkin ayrıntılar için bkz. Watson Machine Learning planları. Fiyatlandırma bilgileri için IBM Cloud kataloğundaki Watson Machine Learning plan sayfasında planınızı bulun.

DataStage içinde daha fazla veri kaynağına bağlanın

18 Ağustos 2023

Artık DataStage akışlarınızda bu veri kaynaklarındaki verileri ekleyebilirsiniz:

 • Cloudera Impala
 • Presto

DataStage bağlayıcılarının tam listesi için bkz. DataStageiçindeki desteklenen veri kaynakları.

Google BigQuery verilerine ODBC ile bağlanın (DataStage)

18 Ağustos 2023

ODBC bağlantısı artık Google BigQuery veri kaynağını içerir.

DataStageiçindeki ODBC bağlantısı için kullanılabilir veri kaynaklarının tam listesi için bkz. ODBC bağlantısı.

Hafta sonu 11 Ağustos 2023

DataStage Transformer aşamasında yeni işlevleri kullanma

8 Ağustos 2023

 • Artık DataStage akışlarınızın bir parçası olarak Transformer aşamasında veri maskeleme, şifreleme ve düzenli ifade işlevlerini kullanabilirsiniz.
 • Artık Transformer aşamasının Çıkış sekmesindeki sütunları sürükleyip bırakabilirsiniz.
 • Artık Transformer aşamasında Giriş sekmesinden sütunları toplu olarak düzenleyebilirsiniz.

Not defterlerindeki yorumların kullanımdan kaldırılması

7 Ağustos 2023

31 Ağustos 2023 tarihinde, artık not defteri eylem çubuğundan bir not defterine yorum ekleyemezsiniz. Bu şekilde eklenen var olan yorumlar kaldırılacak.

Not defteri eylem çubuğundaki yorumlar simgesi

Hafta sonu 4 Ağustos 2023

Özel metin analitiği şablonu (SPSS Modeler)

4 Ağustos 2023

SPSS Modeleriçin artık bir projeye özel bir metin analizi şablonu yükleyebilirsiniz. Bu, temel kavramları bağlamınıza özgü bir şekilde yakalamanız ve çıkarmanız için size daha fazla esneklik sağlar.

28 Temmuz 2023 tarihinde sona eren hafta

Watson OpenScale ile modellerin değerlendirilmesine ilişkin gelişmiş yetenekler

25 Temmuz 2023

Model konuşlandırmalarını izlemek ve değerlendirmek ve sonuçları yorumlamak için bu yeni özellikleri kullanın.

Yeni bir kılavuzlu kurulum ile devreye alımları yapılandır

Watson OpenScale Insights gösterge panosuna devreye alma eklemenize ve model ayrıntılarını sağlamanıza yardımcı olacak yeni bir kurulum sihirbazı vardır. Daha fazla bilgi için Değerlendirmeler için devreye alma eklemebaşlıklı konuya bakın.

Daha fazla öngörü sağlamak için yeni sürüklenme değerlendirmesini yapılandırın

Aşağıdaki yeni metrikleri oluşturmak için Watson OpenScale ' de drift değerlendirmesinin yeni bir sürümünü yapılandırabilirsiniz:

 • Çıkış kayıntıları
 • Özellik sürüklenme
 • Model kalitesinde kayme

Daha fazla bilgi için drift v2 değerlendirmelerinin yapılandırılmasıbaşlıklı konuya bakın.

Model durumu değerlendirmeleriyle model performansını anlayın

Watson OpenScale , modelinizin işlemlerinizi nasıl verimli bir şekilde işleyeceğini anlamanıza yardımcı olmak için varsayılan olarak yeni model durumu değerlendirmeleri sağlar. Daha fazla bilgi için Model Health Monitor değerlendirme metrikleribaşlıklı konuya bakın.

Watson OpenScale içinde çok hedefli tahmin modelleri ekleyin

Watson OpenScaleiçine devreye alımlarınızı eklediğinizde, artık kalite değerlendirmelerini yapılandırmak üzere model çıkışınızla ilgili ayrıntıları sağlamak için birden çok öngörü sütunu belirtebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Model ayrıntılarını sağlamabaşlıklı konuya bakın.

Yapısal olmayan verilerle adalet değerlendirmelerini çalıştır

Artık önyargıları tanımlamak için yapılandırılmamış veri tiplerinde adalet değerlendirmelerini etkinleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için adaletsizlik değerlendirmelerinin yapılandırılmasıbaşlıklı konuya bakın.

Hafta sonu 14 Temmuz 2023

Bir katalogdaki varlık sütunu ilişkilerini yönetme

14 Temmuz 2023

Yöneticiler artık bir katalogda varlık sütunu ilişkileri oluşturabilir ve yönetebilir. Sütunlar ve varlıklar, sütunlar ve yapay nesneler arasında ya da sütunlar arasında sütun ilişkileri yaratılabilir.

Bir sütun ilişkisi eklemek için varlığın Genel Bakış sayfasında bir sütun satırını tıklatın. Yan bölmede İlgili öğeler taşma menüsünü tıklatın. Bir ilişki eklemek için açılır listeden ilişki tiplerinden birini seçin.

İlişki oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bir katalogdaki varlık ilişkileri.

Watson Knowledge Catalog içinde yapılandırılmamış veriler için profil oluşturma desteğinin kullanımdan kaldırılması

12 Temmuz 2023

Microsoft Word, PDF, HTML ve düz metin belgeleri gibi yapılandırılmamış verileri içeren veri varlıklarının profili oluşturma kullanımdan kaldırılmıştır. 10 Ekim 2023 tarihinde destek kesilecektir. O zamana kadar, desteklenen tiplerdeki yapılandırılmamış veri varlıkları, bir projeye ya da kataloğa eklendiğinde otomatik olarak profillenmeye devam eder. 11 Ekim 2023 'ten başlayarak, yeni eklenen yapılandırılmamış veri varlıklarının profili artık oluşturulmayacak. İlgili veri varlıkları proje ya da katalogda yaşarken var olan profiller kullanılabilir olacaktır.

Microsoft Azure SQL Database bağlantısı, Azure Active Directory kimlik doğrulamasını destekler (Azure AD)

14 Temmuz 2023

Artık Microsoft Azure SQL Database bağlantısı için Active Directory (Etkin Dizin) seçeneğini belirleyebilirsiniz. Active Directory kimlik doğrulaması, SQL Server kimlik doğrulamasının bir alternatifidir. Bu geliştirmeyle yöneticiler, Azurekullanıcı izinlerini merkezi olarak yönetebilirler. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Azure SQL Database connection.

7 Temmuz 2023 tarihinde sona eren hafta

IBM watsonx.ai ' ye geçin

7 Temmuz 2023

Watson Studio ve Watson Machine Learning hizmetleriniz varsa, artık IBM watsonx.ai' ye erişiminiz vardır. Cloud Pak for Data as a Service 'den watsonx ' a geçiş yapabilir ve Bilgi İstemi Laboratuvarı aracında ya da dizüstü bilgisayarlarda temel modellerle çalışabilirsiniz.

Bkz. Platformlar arasında geçiş.

Watson Machine Learning planlarına ilişkin güncellemeler

7 Temmuz 2023

Tüm Watson Machine Learning planları artık temel model inferencing özelliğini içermektedir. Temel model inferencing özelliği yalnızca watsonx.aiüzerinde kullanılabilir. watsonx.ai adresine geçebilir ve yeni Bilgi İstemi Laboratuvar aracını kullanabilir ya da temel modellere dizüstü bilgisayarla erişebilirsiniz. Cloud Pak for Data as a Serviceüzerinde kullandığınız Watson Machine Learning hizmet eşgörünümünü watsonx.ai üzerinde kullanıyorsunuz.

Watson Machine Learning Lite planınız varsa, temel model çıkarım için ayda 25.000 'e kadar belirteç kullanabilirsiniz.

Watson Machine Learning v2 Standard ya da v2 Professional planınız varsa, hesap kullanıcılarınız Bilgi İstemi Laboratuvarı 'nda ya da dizüstü bilgisayarlarda temel model çıkartma gerçekleştirdiğinde hesabınız ücret alacaktır.

Temel model çıkarmasının nasıl izlendiğine ve faturalandırıldığına ilişkin ayrıntılar için bkz. Watson Machine Learning plan. Temel model inferencing fiyatlandırması için, IBM Cloud kataloğundaki Watson Machine Learning plan sayfasında planınızı bulun.

Runtime 23.1 ' de Geliştirilmiş Doğal Dil İşleme yetenekleri

7 Temmuz 2023

23.1 çalıştırma zamanı, Watson Natural Language Processing library 4.1 ürününü ve önceden eğitilmiş yeni bir model kümesini içerir. NNLP kitaplığı aşağıdaki geliştirmeleri ve güncellemeleri içerir:

 • Çoğu dahil edilen modeller artık transformatör tabanlıdır. Bu modeller, IBMtarafından oluşturulan Slate large language model (LLM) üzerinde eğitilmiştir. Modeller iki sürümde bulunur:
  • Yalnızca CPU kullanan ortamlar için eniyilenmiş
  • GPU 'ları ya da CPU' ları olan ortamlar için
 • Farklı NLP görevleri için dahil edilen birçok model artık blok tabanlı yerine iş akışına dayalıdır, bu nedenle modelleri ön işleme adımları hakkında endişelenmeden doğrudan giriş metnine uygulayabilirsiniz.

NLP, NLP görevlerinizi ince ayarlamak için kullanabileceğiniz bir Slate temel modeli içerir. Watson NLP ile kendi modellerinizi oluşturmak için temel olarak Slate modelini ya da Hugging Face 'den herhangi bir transformatör tabanlı modeli kullanabilirsiniz.

IBM tarafından sağlanan tüm modeller, artık yalnızca nefret, önyargı ve küfür için en son teknolojiye dayalı filtreleme ile tarafsız veriler üzerinde eğitilmiştir.

Bu yetenekler şu anda aşağıdaki ortamlarda kullanılabilir:

 • Python 3.10 üzerinde NLP Runtime 23.1
 • Python 3.10 üzerinde GPU V100 Çalıştırma Zamanı 23.1
 • Python 3.10 üzerinde GPU 2xV100 Çalıştırma Zamanı 23.1

Bu ortamları NLP işlemleri için kullanabilirsiniz, ancak genel model geliştirme için kullanamazsınız. Bu ortamlarda kullanılan veri bilimi kitaplıkları henüz Watson Machine Learningtarafından desteklenmemektedir.

Daha fazla bilgi için bkz. Watson Natural Language Processing.

Hafta sonu: 30 Haziran 2023

Knowledge Accelerators içinde gelişmiş Data Privacy içeriği (Watson Knowledge Catalog)

28 Haziran 2023

Knowledge Accelerator for Cross Industry artık kişisel bilgilerin keşfedilmesini ve yönetilmesini hızlandırmak için bir dizi sınıflandırılmış iş terimini ve veri sınıfını içeren Data Privacy içeriğine sahiptir. Ayrıca, kişisel bilgilerin işlenmesiyle ilgili etkinlikleri açıklamak için örnek veri gizliliği ilkeleri ve kuralları mevcuttur.

İş koşulları ve veri sınıfları, kişisel bilgilerin (PI) ve hassas kişisel bilgilerin (SPI) tanımlanmasına yol gösterecek sınıflandırmalara sahiptir. Kişisel veriler içeren varlıkları belirlemek üzere içe aktarılan veri varlıklarına iş terimleri atamak için Watson Knowledge Catalog ' da meta veri zenginleştirmesini kullanabilirsiniz.

Bkz. IBM Knowledge Accelerator for Cross Industry.

Artık özel varlıklar için kullanılabilir raporlama (Watson Knowledge Catalog)

28 Haziran 2023

Artık bir projedeki ya da bir katalogdaki herhangi bir varlık için özel tanımlı özelliklere dayalı olarak sorgular, raporlar ve gösterge panoları oluşturabilirsiniz. Sağlanan ya da özel varlık tiplerini genişletmek için varlıklar için yeni özel özellikler tanımlayabilir ve bu ilişkilere dayalı raporlar oluşturabilirsiniz. Örneğin, verilerinizin doğruluğunu tahmin etmek için veri kalitesi kurallarınız ve yapay nesne ilişkilerinizle ilgili bir rapor yaratabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Raporlamayı ayarlamabaşlıklı konuya bakın.

Veri kalitesi kuralları için raporlama iyileştirmeleri (Watson Knowledge Catalog)

28 Haziran 2023

Artık veri kalitesi kurallarını aşağıdaki şekillerde izleyebilirsiniz:

 • Bir katalogdaki ya da projedeki her veri varlığı için veri kalitesi sorunlarına ilişkin raporları alın ve yönetin.
 • Veri kalitesi puanları ve veri kalitesi boyutları puanları için raporlamayı kullanarak projelerdeki ve kataloglardaki veri varlıkları için sürekli veri kalitesini izleyin. Veri kalitesi puanı, veri kalitesi boyutu puanlarından alınan ağırlıklı bir ortalamaya dayalıdır. Veri kalitesi boyutları puanları, ilgili veri kalitesi denetimlerinin sonuçlarını temel alır.
 • Birden çok kural tanımı içeren veri kalitesi kuralları için, BI raporlama şemasında kural tanımına göre veri kalitesi denetim istatistiklerine (sonuçlara) bakın.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri modeli.

Hafta sonu 23 Haziran 2023

AI Factsheets geliştirmeleriyle modelleri daha etkili bir şekilde yönetin

23 Haziran 2023

AI Factsheets artık iş sorunlarına ilişkin çözümleri izlemenizi, daha geniş bir varlık yelpazesini yönetmenizi, factsheet ekleriyle daha fazla bilgi toplamanızı ve iyileştirilmiş raporlar oluşturmanızı sağlayacak daha fazla yöntem sunmaktadır.

Farklı model kullanım senaryosu çözümlerini yaklaşımlarla takip edin

Bir kullanım senaryodaki modelleri izlerken, artık bir iş sorununa yanıt vermek üzere farklı yöntemleri ve model sürümlerini izlemek için bir ya da daha fazla yaklaşım oluşturabilirsiniz. Örneğin, en iyi çözümü bulabilmek için farklı algoritmaların model performansını nasıl etkilediğini karşılaştırmak üzere bir kullanım senaryoda iki farklı yaklaşım oluşturabilirsiniz. Ayrıntılar için Kullanım senaryolarında model sürümlerini yönetmebaşlıklı konuya bakın.

Dış modellerin yönetimi için geliştirilmiş seçenekler

Artık Cloud Pak for Data as a Servicedışındaki bir platformda geliştirilen, devreye alınan ve izlenen modeller de dahil olmak üzere daha geniş bir dış model yelpazesini yönetmek için AI Factsheets özelliğini kullanabilirsiniz. Dış modeller için izlenen daha kapsamlı meta verilere ek olarak Python istemcisi ve API komutları, bu varlıkların yaşam çevrimini daha doğru bir şekilde izlemek için modelleri ve devreye alımları farklı ortamlara taşımak için daha fazla özellik sağlar. Ayrıntılar için Model dökümüne dış model eklemebaşlıklı konuya bakın.

Ekler üzerinde daha fazla denetim uygulama

Model envanteri yöneticileri, kullanıcıların ekleri daha düzenli bir şekilde görüntüleyebilmesi ve ekleri onaylı bir biçimde karşıya yükleyebilmesi için ek grupları oluşturabilir ve ek tanımları oluşturabilir. Ayrıntılar için Factsheets uygulaması için ek ekleme ve yönetmebaşlıklı konuya bakın.

AI Factsheets raporlarınıza markalama ekleyin

Marka bilgileri ve bir logo ekleyerek, rapor oluşturmak için kullandığınız rapor şablonlarını özelleştirin. Daha fazla bilgi için, factsheets ve model kullanım senaryoları için rapor oluşturma başlıklı konuya bakın. Ayrıntılar için bakınız: Generating reports for factsheets and model use cases.

Dizüstü bilgisayarlar için Python 3.10 Spark 3.3 çalıştırma zamanı desteği duyuruluyor (Watson Studio)

23 Haziran 2023

Python 3.10 Spark 3.3 artık dizüstü bilgisayarlar için çalıştırma zamanı olarak desteklenmektedir. Python 3.9 Spark 3.3 kullanımdan kaldırılmıştır ve 20 Temmuz 2023 'te kullanımdan kaldırılacaktır. 6 Temmuz 2023 'ten başlayarak, Python 3.9 Spark 3.3 ortamıyla not defteri oluşturmanız kısıtlanacaktır, ancak var olan not defterleri 30 Temmuz 2023 tarihine kadar çalışmaya devam edecektir. Kullanımdan kaldırılan ortam kaldırılmadan önce not defteri ortamınızı Python 3.10 Spark 3.3 kullanacak şekilde değiştirin. Not defteri ortamlarıyla ilgili ayrıntılar için Projelerdeki not defteri düzenleyicisine ilişkin bilgi işlem kaynağı seçenekleribaşlıklı konuya bakın.

Hafta sonu 16 Haziran 2023

Yakında: AutoAI deneylerinde zaman serisi anormallik tahmininin genel kullanılabilirliği

15 Haziran 2023

Model yeni verilere dayalı olarak sonuçları tahmin ettiğinde, anormallikleri ya da beklenmeyen sonuçları saptayabilen bir modeli eğitmek için bir zaman serisi anormallik tahmin deneyi oluşturun. AutoAI ' ın bu yeteneği şu anda beta olarak sunulmaktadır ve üretim için desteklenmez. Özellik genel olarak kullanılabilir ve tam olarak desteklendikten sonra, zaman serisi anormallik tahmini deneylerine yönelik eğitim, Watson Machine Learning planınızın bir parçası olarak kapasite birimi saatlerini (CUH) tüketecektir. Daha fazla ayrıntı için bkz:

Decision Optimization deneyleri için motor parametrelerini özelleştirme (Watson Studio)

15 Haziran 2023

Artık Decision Optimization denemenizde bir motor ayarları dosyası ekleyebilirsiniz. Bu dosyayla, modelinizi yeni bir görsel düzenleyicide çözmek için kullanılan motor parametrelerini görüntüleyebilir ve özelleştirebilirsiniz. Bir motor ayarları dosyasını içe aktarabilir ve var olan ayarları arayabilirsiniz.

Visual Editor görünümünde tek bir özelleştirilmiş parametreyle açık olarak gösterilen motor ayarları .ops dosyası

Bkz. Python model motoru ayarları.

Hafta sonu 2 Haziran 2023

cpdctl aracıyla yapay zeka yaşam çevrimi olaylarını yönetin

2 Haziran 2023

Artık Cloud Pak for Data Command Line Interface (cpdctl) aracını kullanarak Cloud Pak for Data as a Service üzerinde barındırılan varlıklarınızı yönetebilir ve otomatikleştirebilirsiniz. cpdctl API komutlarıyla kolayca bağlantı kurmak için IBM Cloud otomatik yapılandırmasını kullanın. Ayrıntılar ve bir örnek için şu kaynaklara bakın:

19 Mayıs 2023 tarihinde sona eren hafta

Anımsatıcı: Python 3.9 ve R 3.6 üzerinde Runtime 22.1 için destek sonu yaklaşıyor

15 Mayıs 2023

IBM Runtime 22.1 ( Python 3.9 ve R 3.6 ortamlarında 15 Haziran 2023 'te kaldırılacaktır. Artık 22.1 çalıştırma zamanlarını ya da R 3.6kullanarak yeni not defterleri oluşturamaz ya da özel ortamlar oluşturamaz ya da Python 3.9 yazılım belirtimleriyle yeni modeller eğitemez. Varlıklarınızı ve devreye alımlarınızı, 15 Haziran 2023 'ten önce Python 3.10 ya da R 4.2 üzerinde IBM Runtime 22.2 kullanacak şekilde güncelleyin.

Gelişmiş kullanıcılar için anahtar-değer aramasına giriş

18 Mayıs 2023

Arama çubuğunda key:value çiftlerini kullanarak artık açıklama, etiketler, özel özellikler, sütun adları ve daha fazlası gibi varlık ve yapay nesne özellikleri içinde arama yapabilirsiniz. Bkz. Özellikleri arama.

IBM Cloud Compose for MySQL bağlantısı için ad değişikliği

18 Mayıs 2023

IBM Cloud Compose for MySQL bağlantısı IBM Cloud Databases for MySQLolarak yeniden adlandırıldı. Bağlantıya ilişkin önceki ayarlarınız aynı kalır. Yalnızca bağlantı adı değiştirildi.

Durdurulan bağlantılar

18 Mayıs 2023

Aşağıdaki bağlantılar kullanımdan kaldırılmıştır ve Cloud Pak for Data as a Serviceolanağından kaldırılmıştır:

 • IBM Db2 Event Store
 • IBM Db2 Hosted

Veri varlıklarının yeniden adlandırılması, projelerdeki dosya eklerini de yeniden adlandırır

19 Mayıs 2023

Projeye yüklediğiniz dosya ekleriyle veri varlıklarının adını değiştirdiğinizde, dosya ekleri de yeniden adlandırılır. Ancak, kataloglardan içe aktarılan veri varlıklarının adının değiştirilmesi herhangi bir eki yeniden adlandırmaz. Not defterleri gibi kod tabanlı varlıklardaki veri varlığına yönelik başvuruları yeni veri varlığı adına güncellemelisiniz; tersi durumda, kod tabanlı varlık çalışmaz. Projelerde varlıkları yönetmehakkında daha fazla bilgi edinin.

12 Mayıs 2023 tarihinde sona eren hafta

Özel varlıklar oluşturmak ve sütunlar için özel özellikleri yönetmek için yeni UI yetenekleri

11 Mayıs 2023

Yönetici ya da Düzenleyici rolüyle katalog işbirliği yapanlar artık web istemcisinden aşağıdaki görevleri tamamlayabilir:

 • Katalogdan özel varlıklar oluşturun. Özel bir varlık eklemek için, Add to catalog açılan menüsünden Custom asset (Özel varlık) seçeneğini belirleyin.
 • Veri varlığı sütunları için özel özellikleri yönetin. Özel özellikleri yönetmek için, bir varlığın Genel Bakış kısmında bir sütun seçin ve yan bölmedeki özellikleri düzenleyin.

Veri varlıklarına ilişkin özel özellikler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Özel varlık tipleri, özellikler ve ilişkiler.

5 Mayıs 2023 tarihinde sona eren hafta

Kod parçacıkları bölmesinden oluşturulan kod ekle

4 Mayıs 2023

Not defteri araç çubuğuna yeni bir Kod parçacıkları simgesi eklendi. Simgeyi tıklattığınızda, projeye eklenen bir dosyadan ya da bağlantıdan veri okuyabileceğiniz Kod parçacıkları pencere gözü açılır. Bir not defteri hücresine veri yükleyen kod oluşturmak için var olan "Koda ekle" işlev mantığı, Okuma verileri altında taşındı. Eski Veri Bul ve Yükle bölmesi artık yalnızca bir projeye veri yüklemek için kullanılabilir. Bkz. Not defterindeki verilerin yüklenmesi ve verilere erişilmesi.

28 Nisan 2023 tarihinde sona eren hafta

Watson Pipelines artık yapay zeka yaşam çevrimi etkinliklerini otomatikleştirmek için genel olarak kullanılabilir

27 Nisan 2023

Watson Pipelines , oluşturma aşamasından devreye almaya kadar uçtan uca bir varlık akışının düzenlenmesi için bir grafik arabirim sağlar. Verileri düzenlemeye, daha sonra makine öğrenimi modellerini eğitmeye, devreye almaya ve güncellemeye ilişkin görevleri otomatikleştiren bir ürün hattı derleyin ve yapılandırın. Bir ardışık düzen işini gerçek zamanlı olarak ya da bir zamanlamaya göre çalıştırın. Ardışık düzen oluşturulmasına ilişkin ayrıntılar için bkz. Watson Pipelines.

Bu güncellemedeki yeni özellik, Python işlevini kullanarak yazdığınız bir komut dosyasını yürütmek için özel bir ardışık düzen bileşeni oluşturma yeteneğidir. Ardışık düzenler arasında yeniden kullanılabilir komut dosyalarını paylaşmak için özel bileşenleri kullanabilirsiniz. Özel bileşenleri proje varlıkları olarak yaratır ve sonra bunları o projede yarattığınız ardışık hatlarda kullanırsınız. Ayrıntılar için bkz. Özel bileşen oluşturma.

Watson Pipelines , Watson Studio' un bir özelliği olarak sunulur. Ancak, bir ardışık düzende kullanılan varlıklar ve süreçler için hizmet planlarınız olmalıdır. Örneğin, bir ardışık düzende DataStage akışı çalıştırmak için bir Veri Aşaması hizmet eşgörünümüne sahip olmanız gerekir. Watson Pipelines , ardışık düzende kullanılan varlıkları ve süreçleri temel alarak kaynakları kullanır. Boru hattınız bir AutoAI modeli eğitiyorsa, modelin eğitimi için kullanılan Watson Machine Learning kapasite birimi/saati (CUH) için hesabınız ücretlendirilir. Aynı şekilde, bir ardışık düzen DataStage akışı içeriyorsa, Watson Pipelines içindeki bu akışın yürütülmesi DataStage planınıza gider. Ardışık düzen bileşenlerinin ve bash komut dosyalarının çalıştırılması Watson Studio CUH kaynaklarını tüketir. Hizmet eşgörünümlerinin ve planlarının sağlanmasına ilişkin ayrıntılar için bkz. Hizmetler ve bütünleştirmeler.

Yeni Presto bağlantısıyla daha fazla veriye erişin

27 Nisan 2023

Artık Presto veri kaynaklarındaki verilerle çalışabilirsiniz. Bilgi için bkz. Presto connection.

21 Nisan 2023 tarihinde sona eren hafta

Profil oluşturma sonuçlarının ayrıntılarına inin (Watson Knowledge Catalog)

20 Nisan 2023

Artık bir meta veri zenginleştirmesi içinden ya da bir varlığın bir proje ya da katalogdaki Profil sekmesinden ayrıntılı profil oluşturma bilgilerine erişebilirsiniz. Her bir sütun için sütun verileriyle ilgili istatistiksel bilgileri, veri sınıflarıyla ilgili bilgileri, veri tiplerini ve biçimlerini ve sütundaki değerlerin sıklık dağılımını görüntüleyin. İstatistiksel bilgiler için birkaç görselleştirme tipi arasında da seçim yapabilirsiniz. Var olan bir profil için bu görünümleri doldurmak üzere profili güncelleyin.

Sürekli veriler için istatistiksel bilgiler

Nominal veriler için istatistiksel bilgiler

Ayrıntılar için bkz. Sütun düzeyinde profil ayrıntıları.

Hafta sonu 14 Nisan 2023

Varsayılan Python ve CPLEX sürümleri güncellendi (Decision Optimization)

13 Nisan 2023

Decision Optimization kullanıcıları için varsayılan Python artık 3.10 'dur ve varsayılan CPLEX sürümü 22.1' dir. Bu sürümler, yeni bir deneme yarattığınızda varsayılan olarak kullanılır. Python 3.9 kullanımdan kaldırılmıştır ve yakında kaldırılacaktır. Ortamınızı güncellemek için Ortamları Yapılandırmabaşlıklı konuya bakın. Var olan devreye alınan modelleri güncellemek için bkz. Model devreye alımı.

Veri kalitesi kurallarındaki geliştirmeler (Watson Knowledge Catalog)

13 Nisan 2023

Artık bu veri kaynaklarından veri varlıklarında veri kalitesi kurallarını da çalıştırabilirsiniz:

 • Amazon S3 (yalnızca CSV dosyaları)
 • Apache Cassandra
 • SAP ASE

Dışarıdan yönetilen bağ tanımlarıyla bir veri kalitesi kuralı yapılandırdığınızda, artık ilişkili DataStage akışında çıkış bağlantıları için ek içerik seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Veri kalitesi tanımlarından kural oluşturmabaşlıklı konuya bakın.

Hafta sonu 7 Nisan 2023

Yeni: Zaman Serisi anomali algılama deneyi (Beta)

7 Nisan 2023

Model yeni verilere dayalı sonuçları tahmin ettiğinde anormallikleri ya da beklenmeyen sonuçları saptayabilen bir zaman serisi anormallik tahmin modelini eğitmek için AutoAI ' yi kullanın. Deney tarafından üretilen model aday boru hatları, optimizasyon metriği tarafından ne kadar iyi performans gösterdiklerine göre sıralanır. Kodu incelemek için bir modeli not defteri olarak kaydedin ya da yeni verilerdeki olası olağandışı durumları saptamak için bir modeli kaydedip devreye alın. Ayrıntılar için bkz. Zaman serisi anomali tahmin modeli oluşturma (Beta). Bu özellik beta olarak sunulur ve henüz üretim ortamlarında kullanılmak üzere desteklenmez.

Bir projedeki varlık etkinliğinize süzgeç uygula

6 Nisan 2023

Bir projenin Genel Bakış sekmesindeki Varlıklar bölmesinde, Size göre ya da Hepinize göre seçeneğini belirleyerek açılan menüden varlıkları süzebilirsiniz. Size göre , sizin düzenlediğiniz, en yenine göre en üstte sıralanmış varlıkları listeler. Tüm varlıklara göre , başkaları tarafından ve sizin tarafıdan düzenlenen, en yenileri en üstte olacak şekilde sıralanmış varlıkları listeler.

Watson Studio içinde R 4.2 ile Spark 'a yükseltin

3 Nisan 2023

Spark R 3.6 ortamları R 4.2' ye yükseltilir. Tüm Spark R 3.6 ortamları artık kullanımdan kaldırılmıştır ve 15 Haziran 2023 'te kaldırılacaktır. 11 Mayıs 2023 'ten başlayarak, artık Spark R 3.6ile yeni Data Refinery akışları ya da yeni not defterleri oluşturamazsınız. Ayrıca, yeni Spark R 3.6 özel ortamları oluşturamazsınız. Bu sırada, not defterleriniz için bazı paket sürümlerini ve komut dosyalarını güncellemeniz gerekebilir. 15 Haziran 2023 'ten önce Spark 'ı R 4.2 ile kullanmak için varlıklarınızı ve devreye alımlarınızı güncellemelisiniz.

Bkz. Not defteri için ortamın değiştirilmesi. R sürümlerine ilişkin kitaplıklara ve paketlere ilişkin ayrıntılar için CRAN yayın notlarınabakın.

Data Refinery akış işlerinin çalıştırılması için yeni Spark with R 4.2 ortamı

3 Nisan 2023

Artık Data Refinery akış işi için bir ortam seçtiğinizde Default Spark 3.3 & R 4.2 seçeneğini belirleyebilirsiniz. Yeni ortam, diğer Varsayılan ortamlarla aynı kapasite birim saatlerini (CUH) kullanır.

Spark 3.3 & R 3.6 seçimi

Önemli:

Default Spark 3.2 & R 3.6 ortamı kullanımdan kaldırılmıştır ve ilerideki bir güncellemede kullanımdan kaldırılacaktır. Data Refinery akış işlerinizi yeni Default Spark 3.3 & R 3.6 ortamını kullanacak şekilde değiştirin.

Data Refineryortamlarıyla ilgili bilgi için projelerdeki Data Refinery için kaynak seçeneklerinin hesaplanmasıbaşlıklı konuya bakın.

Ortam değişikliği iki GUI işlemini etkiler. Bu GUI işlemlerini içeren Data Refinery akışınız varsa, Data Refinery akışını güncellemelisiniz.

 • Böl
 • Bölümlendir

Bir akışı güncellemek için açın, kaydedin. Ayrıntılar için Data Refinery akışlarının yönetilmesibaşlıklı konuya bakın.

31 Mart 2023 tarihinde sona eren hafta

Bir katalogdan özel varlıklar oluşturma

31 Mart 2023

Yöneticiler ve düzenleyiciler artık Katalog Kullanıcı Arabirimi içinde özel varlıklar oluşturabilir. Yeni bir özel varlık eklemek için Kataloğa Ekle açılan menüsünden Özel varlık seçeneğini belirleyin. Özel varlıklar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kataloğa varlık ekleme (Watson Knowledge Catalog)başlıklı konudaki Özel varlık tiplerine, özelliklerine ve ilişkilerine bakın.

Watson Query ' de geliştirmeler ve geliştirmeler

29 Mart 2023

Watson Query aşağıdaki yetenekleri sağlamak üzere güncellendi:

 • Zamanuyumsuz sanallaştırmayla, Sanallaştırılmış veriler sayfasında istediğiniz zaman bir sanallaştırma işinin durum ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz. Sanallaştırılmış çizelgeler büyükse ve iş daha uzun sürerse, iş biterken daha fazla çizelgenin sanallaştırılması gibi diğer görevler üzerinde çalışabilirsiniz.
 • Sanallaştırılmış veriler sayfasındaki zamanuyumsuz yayınlama ve atamalarla, yayınlama ve atama işleri tamamlanırken diğer görevler üzerinde çalışabilirsiniz.
 • Sanallaştırılmış çizelgelere ilişkin istatistikleri toplamak için web istemcisindeki işleri kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Watson Query.
 • Virutualized data (Virutualized data) sayfasında bir nesnenin yayınlama ya da atama geçmişini görüntüleyebilirsiniz. Virutualized data sayfasının sağ tarafındaki panoda yayınlama ve atama geçmişini görüntülemek için listeden bir nesne satırını tıklatın.

24 Mart 2023 tarihinde sona eren hafta

Birleşik Öğrenme, M serisi yongalı Mac bilgisayarlarında çalışır

23 Mart 2023

En son çalıştırma zamanında M1 Mac ve M2 Mac bilgisayarlarında Federated Learning deneylerinizi çalıştırın. Gereksinimler için bkz. Sisteminizin ayarlanması.

17 Mart 2023 tarihinde sona eren hafta

Başvuru veri kümelerinde bileşik anahtarları tanımlama (Watson Knowledge Catalog)

17 Mart 2023

Artık başvuru veri kümeleriniz için birleşik anahtar oluşturmak üzere birden çok sütun belirtebilirsiniz. Bileşik anahtar olmadan, bir kümedeki başvuru verileri değerleri, kod sütunundaki benzersiz bir dizgiyle tanımlanır. Birleşik anahtar, bir başvuru veri kümesinde kod sütununun ve en fazla 5 özel sütunun birleşimidir. Bileşik anahtar, her başvuru verileri değerini benzersiz olarak tanımlamak için kullanılır. Bileşik bir anahtarla, kod sütunundaki değerlerin artık benzersiz olması gerekmez. Benzersizlik, yalnızca belirtilen tüm sütunların değerleri birleştirildiğinde garanti edilir. Ayrıntılar için bkz. Başvuru veri kümelerini tasarlama.

10 Mart 2023 tarihinde sona eren hafta

Özel ilişkilere dayalı sorgular, raporlar veya gösterge panoları oluşturma (Watson Knowledge Catalog)

9 Mart 2023

Varlıklar ve yönetişim yapay nesneleri arasında özel ilişkiler oluşturduğunuzda, raporlar oluşturabilmeniz için bunları Watson Knowledge Catalog Reporting Data Mart ile eşitleyebilirsiniz. Örneğin, aşağıdakiler için raporlama özel ilişkilerini kullanabilirsiniz:

 • Çeşitli ayrıntı düzeylerinde kalite analitiği elde edin (etki alanına, meta veriye, kullanıcıya, ekibe göre)
 • Verilerinizin veri kalitesini onaylayın
 • Belirli bir gizlilik özelliğine sahip varlıkların sayısını say

Özel ilişkilerin nasıl oluşturulacağını öğrenmek için Yönetişim yapay nesneleri ve katalog varlıkları için özel özellikler ve ilişkiler (Watson Knowledge Catalog)başlıklı konuya bakın.

Raporları nasıl oluşturacağınızı öğrenmek için Watson Knowledge Catalogbaşlıklı konuya bakın.

Watson Studio ve Watson Machine Learning için Python 3.9 üzerinde çalıştırma zamanı 22.1

9 Mart 2023

IBM Runtime 22.1 on Python 3.9 artık kullanımdan kaldırılmıştır ve 15 Haziran 2023 'te kaldırılacaktır. 11 Mayıs 2023 'ten başlayarak, 22.1 çalıştırma zamanlarını kullanarak artık yeni not defterleri oluşturamaz ya da özel ortamlar oluşturamazsınız. Ayrıca, Python 3.9 yazılım belirtimlerine sahip yeni modeller de eğitilemeyeceksiniz. 15 Haziran 2023 'ten önce Python 3.10 ' da IBM Runtime 22.2 kullanmak için varlıklarınızı ve devreye alımlarınızı güncelleyin:

Ek veri kaynaklarında veri kalitesi kurallarını çalıştır (Watson Knowledge Catalog)

9 Mart 2023

Artık bu veri kaynaklarından veri varlıklarında veri kalitesi kurallarını çalıştırabilirsiniz:

 • IBM Watson Query
 • Microsoft Azure Data Lake Storage
 • Kar tanesi

Veri kalitesi kurallarındaki değişkenleri bağlamak için yeni seçenek (Watson Knowledge Catalog)

9 Mart 2023

Artık iş değiştirgelerini kullanarak kural değişkenlerini veri kolonlarına bağlayabilir ve bu değiştirgeleri bir projede merkezi olarak yönetebilirsiniz. Bu nedenle, örneğin, bağ tanımını farklı bir kolona değiştirmek istediğinizde kuralları güncellemeniz gerekmez. Bkz. Veri kalitesi tanımlarından kural oluşturma.

Hafta sonu 3 Mart 2023

AI Factsheets için geliştirmeler (Watson Machine Learning)

3 Mart 2023

Artık dosyaları ve resimleri bir gerçek sayfaya ekleyebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. Sayfa ayrıntılarını özelleştirme. Factsheets ayrıca açıklanabilir ve özel monitörlerden ek Watson OpenScale ölçümlerini de görüntüler. Ayrıntılar için bkz. Factsheets uygulamasını görüntüleme.

Makine öğrenimi özelliklerini oluşturun, depolayın ve paylaşın (Beta) (Watson Studio)

2 Mart 2023

Artık özellikler oluşturarak ve paylaşarak makine öğrenimi modellerinin geliştirilmesini hızlandırabilirsiniz. Bir veri kümesinin özelliklerini tanımlamak için projedeki bir veri varlığına bir özellik grubu eklersiniz. Veri varlığını özellik deposu olarak işlev gören bir katalogda yayınlayarak özellikleri kuruluşunuzla paylaşabilirsiniz. Bkz. Özellik gruplarının yönetilmesi.

Hafta sonu 24 Şubat 2023

Özel ilişkileri yönetin (Watson Knowledge Catalog)

24 Şubat 2023

Artık bir varlığın Genel Bakış sayfasında katalog varlıkları ve yönetişim yapay nesneleri arasındaki özel ilişkileri yönetebilirsiniz.

Özel ilişkilerin nasıl oluşturulacağını öğrenmek için Yönetişim yapay nesneleri ve katalog varlıkları için özel özellikler ve ilişkiler (Watson Knowledge Catalog)başlıklı konuya bakın.

Hafta sonu 17 Şubat 2023

Data Refinery Hesapla işlemi Tarih sütunlarında çalışır

17 Şubat 2023

Artık gün ya da ay değerlerini eklemek ya da çıkarmak için Tarih veri tipi sütunlarında Hesapla işlemini kullanabilirsiniz.

Data Refinery Hesapla işlemi

GUI işlemleriyle ilgili bilgi için bkz. Data Refinery içinde GUI işlemleri.

Watson Studio ' daki proje varlıklarına erişmek için yeni kitaplık

17 Şubat 2023

ibm-watson-studio-lib kitaplığı, Watson Studio projeleriyle ve proje varlıklarıyla etkileşimde bulunmanıza yardımcı olacak bir işlev kümesi içerir. Kitaplık, not defteri düzenleyicisinde oluşturulan not defterlerinde kullanılabilir ve Python ve R için kullanılabilir. Bu, project_lib kitaplığının ardılıdır. Ayrıntılar için bkz. IBM-watson-studio-lib Olanağının Kullanılması.

"Varsayılan Spark 3.2 & R 3.6 " ortam kullanımdan kaldırıldı (Data Refinery)

17 Şubat 2023

Default Spark 3.2 & R 3.6 ortamı 17 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kullanılamaz.

Default Spark 3.2 & R 3.6 ortamıyla ya da Spark 3.0kullanan özel bir ortamla ayarlanmış Data Refinery akış işleriniz varsa, işler başarısız olur. Ortamı Default Spark 3.3 & R 3.6 ya da Default Data Refinery XS ya da Spark 3.0kullanmayan özel bir ortam olarak değiştirin.

Data Refineryortamlarıyla ilgili bilgi için projelerdeki Data Refinery için kaynak seçeneklerinin hesaplanmasıbaşlıklı konuya bakın.

Veri kalitesi kuralları için yeni özellikler (Watson Knowledge Catalog)

16 Şubat 2023

Bu yeni yetenekler kullanılabilir:

 • Tek bir veri kalitesi kuralında birden çok veri kalitesi tanımı kullanın. Ayrıca, aynı tanımlamayı farklı sütunlara uygulamak için tek bir tanımlamayı birden çok kez ekleyebilirsiniz. Ayrıntılar için Veri kalitesi tanımlamalarından kural oluşturmabaşlıklı konuya bakın.
 • Kural çıkışını CSV dosyası olarak karşıdan yükle. Kural için bir çıkış tablosu tanımlandıysa, kural çıkışını artık kuralın çalıştırma geçmişinden CSV dosyası olarak da yükleyebilirsiniz; örneğin, bir elektronik sayfa programında kullanmak için.
 • Amazon Redshift ve Greenplum veri kaynaklarındaki verilerle ilgili kuralları çalıştırın. Bkz. Meta veri içe aktarma, meta veri zenginleştirme ve veri kalitesi kuralları için desteklenen veri kaynakları.
 • Veri kalitesi varlıklarını dışa ve içe aktarın. Bir projeyi masaüstüne aktardığınızda, artık veri kalitesi varlıklarını ekleyebilirsiniz. Bkz. Projelerin dışa aktarılması.

Hafta sonu 10 Şubat 2023

Varlıkları bir projeden ya da alandan var olan bir alana içe aktarma (Watson Machine Learning)

9 Şubat 2023

Artık bir konuşlandırma alanını ya da projeyi (.zip biçiminde) var olan bir konuşlandırma alanına aktarabilirsiniz. Varlıkları ekleyin ya da var olan varlıkları bir alana güncelleyin. Örneğin, bir modeli daha yeni bir sürümle değiştirebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. Alanları ve projeleri var olan alanlara içe aktarma.

DataStage içinde daha fazla makro kullan

10 Şubat 2023

DSJobController makrosunu aşama özelliklerine ya da dönüştürücü işlevlerine ekleyebilirsiniz.

Makro, DataStage işlevi gibi çalışır ve bağımsız değişkenlere gerek kalmadan verileri çıkarır, DataStage iş ve akışlarının kurulumunu basitleştirir.

Daha fazla bilgi için bkz. Makrolar.

Hafta sonu 3 Şubat 2023

DataStage içinde daha fazla makro kullan

6 Şubat 2023

Aşama özelliklerine ya da dönüştürücü işlevlerine aşağıdaki makroları ekleyebilirsiniz:

 • DSProjectId
 • DSJobRunTanıtıcısı
 • DSJobId

Makrolar, bağımsız değişkenlere gerek olmadan DataStage işlevi görür ve DataStage iş ve akışlarının kurulumunu basitleştirir.

Daha fazla bilgi için bkz. Makrolar.

20 Ocak 2023 tarihinde sona eren hafta

DataStage aşamalarında giriş sütunlarını düzenle

20 Ocak 2023

Artık DataStageiçindeki bir aşamanın giriş sekmesi aracılığıyla sütunları düzenleyebilirsiniz. Değişiklikleriniz akıştaki önceki aşamaya yayılır.

Meta veri içe aktarma için yeni seçenekler (Watson Knowledge Catalog)

19 Ocak 2023

Meta veri içe aktarımının hedef projesinin ya da kataloğunun eski veriler içermediğinden emin olmak için artık içe aktarılamayan veri varlıklarını temizleyecek şekilde içe aktarmayı yapılandırabilirsiniz. Meta veri içe aktarma işlemi yeniden çalıştırıldığında veri kaynağında artık kullanılamayan, içe aktarma kapsamından kaldırılan varlıkları ya da her ikisini de içe aktarma hedefinden silmek için bu seçeneği belirleyin. Bkz. Meta verilerin içe aktarılması.

Metadata import: yeni gelişmiş seçenekler

Decision Optimization deneylerinden projenize veri aktarma

18 Ocak 2023

Artık Decision Optimization denemenizdeki Verileri hazırla ya da çözümü keşfet görünümünden tabloları projenize aktarabilirsiniz. Bu, verilerinizi diğer modellerde ya da hizmetlerde yeniden kullanmanızı sağlar. Decision Optimization Python istemcisinikullanarak da verileri dışa aktarabilirsiniz.

Bkz. Decision Optimization deneylerinden verileri dışa aktarma.
Verileri projeye aktar

Hafta sonu 13 Ocak 2023

Güncellenmiş Veri yöneltme yapısı kullanım senaryoları

12 Ocak 2023

Veri yöneltme yapısı, ürünlerimizi nasıl kullandığınızı daha iyi yansıtmak için vakaları kullanır:

 • Veri bütünleştirme: Bu kullanım senaryosu artık Ardışık Düzenleri içerir.
 • Veri yönetişimi: Bu kullanım senaryosu artık Match 360olanağını içerir.
 • Yapay zeka yönetişimi: Bu kullanım senaryosu artık yapay zeka modellerinin üretimde izlenmesine, sürdürülmesine, otomatikleştirilmesine ve yönetilmesine odaklanır.
 • Veri Bilimi ve MLOps: Bu yeni kullanım senaryosu, veri analizinin ve model oluşturmanın nasıl çalıştırılacağını açıklar.

Bkz. Veri yöneltme yapısı kullanım senaryoları.

Markanızı desteklemek için web tarayıcısını özelleştirin

12 Ocak 2023

Bir yönetici olarak, Cloud Pak for Data as a Serviceweb tarayıcısının markasını özelleştirmek için özel ürün adları, logolar ve diğer grafikler ekleyebilirsiniz.

Bkz. Web tarayıcısının markalaşmasının özelleştirilmesi.

6 Ocak 2023 tarihinde sona eren hafta

DataStage içinde daha fazla veri kaynağına bağlanın

6 Ocak 2023

Artık DataStage akışlarınızda bu veri kaynaklarındaki verileri ekleyebilirsiniz:

 • Dremio
 • SingleStoreDB

DataStage bağlayıcılarının tam listesi için bkz. DataStage bağlayıcıları.

Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more