0 / 0
Wróć do wersji angielskiej dokumentacji
Dokumentacja produktu Cloud Pak for Data as a Service
Dokumentacja produktu Cloud Pak for Data as a Service

Dokumentacja produktu Cloud Pak for Data as a Service

Cloud Pak for Data as a Service to platforma usługowa, która obejmuje produkty IBM Watson Studio, IBM Watson Knowledge Catalog, IBM Watson Machine Learningi inne usługi. Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu danymi, inżynierii danych, analizie danych i zadaniach modelowania AI, które można wykonać za pomocą narzędzia Cloud Pak for Data as a Service, należy wybrać temat zainteresowania.

Jeśli użytkownik szuka dokumentacji dotyczącej wdrożenia oprogramowania autonomicznego, należy zapoznać się z informacjami w sekcji Cloud Pak for Data 4.6 docsodsyłacz zewnętrzny. Jeśli nie masz pewności, co to jest Cloud Pak for Data as a Service , przeczytaj About the Cloud Pak for Data as a Service productodsyłacz zewnętrzny.