0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Cloud Pak for Data as a Service için Documentation

Cloud Pak for Data as a Service için Documentation

Cloud Pak for Data as a Service , IBM Watson Studio, IBM Watson Knowledge Catalog, IBM Watson Machine Learningve diğer hizmetleri içeren bir hizmet platformudur. Cloud Pak for Data as a Serviceile gerçekleştirebileceğiniz veri yönetişimi, veri mühendisliği, veri analizi ve yapay zeka modelleme görevleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgilendiğiniz bir konu seçin. 

Bağımsız yazılım devreye alımına ilişkin belgeleri arıyorsanız, bkz. Cloud Pak for Data 4.7 docsdış bağlantı. Cloud Pak for Data as a Service ürününün ne olduğundan emin değilseniz, Cloud Pak for Data as a Service ürünü hakkındadış bağlantıbaşlıklı konuyu okuyun.


Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more