0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Documentation dla produktu Cloud Pak for Data as a Service

Documentation dla produktu Cloud Pak for Data as a Service

Cloud Pak for Data as a Service to platforma usługowa obejmująca produkty IBM Watson Studio, IBM Watson Knowledge Catalog, IBM Watson Machine Learningi inne usługi. Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu danymi, inżynierii danych, analizie danych i zadaniach modelowania AI, które można wykonać za pomocą programu Cloud Pak for Data as a Service, należy wybrać temat zainteresowania. 

Jeśli użytkownik szuka dokumentacji dotyczącej wdrożenia oprogramowania autonomicznego, należy zapoznać się z informacjami w sekcji Cloud Pak for Data 4.7 docsodsyłacz zewnętrzny. Jeśli nie masz pewności, co to jest Cloud Pak for Data as a Service , przeczytaj About the Cloud Pak for Data as a Service productodsyłacz zewnętrzny.


Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more