0 / 0
Wróć do wersji angielskiej dokumentacji
Wizualizacje zasobów
Wizualizacje zasobów

Wizualizacje zasobów

W projekcie można tworzyć wizualizacje zasobów danych w celu dalszej eksploracji i odkrywania spostrzeżeń. Aby utworzyć i wyświetlić wizualizacje, otwórz zasób danych i przejdź do karty Wizualizacja .

Wymagania i ograniczenia

Wizualizację zasobów można wyświetlać w następujących okolicznościach.

Wymagana usługa Watson Studio

Wymagane uprawnienia Aby wyświetlić tę stronę, użytkownik może mieć dowolną rolę w projekcie. Aby edytować lub zaktualizować informacje na tej stronie, użytkownik musi mieć przypisaną rolę Edytujący lub Administrator .

Obszary robocze Można wyświetlać wizualizację zasobów w projektach.

Typy zasobów Te typy zasobów aplikacyjnych tworzą wizualizację:

  • Zasób danych z pliku: Avro, CSV, JSON, Parquet, TSV, SAV, Microsoft Excel .xls i .xlsx, SAS, pliki tekstowe z ogranicznikami
  • Połączone zasoby danych

Współpraca Zasoby wizualizacyjne utworzone przez użytkownika mogą być wyświetlane lub edytowane przez innych współpracowników tego samego projektu, w zależności od przypisanych uprawnień.

Dodatkowe informacje

Temat nadrzędny: Typy zasobów i właściwości