0 / 0
Powrót do angielskiej wersji dokumentacji
Wizualizacje zasobów

Wizualizacje zasobów

W projekcie można tworzyć wizualizacje zasobów danych w celu dalszej eksploracji i odkrywania spostrzeżeń. Aby utworzyć i wyświetlić wizualizacje, otwórz zasób danych i przejdź do karty Wizualizacja .

Wymagania i ograniczenia

Wizualizację zasobów można wyświetlać w następujących okolicznościach.

wymagane uprawnienia
Aby wyświetlić tę stronę, użytkownik może mieć dowolną rolę w projekcie. Aby edytować lub zaktualizować informacje na tej stronie, użytkownik musi mieć przypisaną rolę Edytujący lub Administrator .
Miejsca pracy
Wizualizację zasobu można wyświetlić w projektach.
Typy zasobów
Te typy zasobów aplikacyjnych tworzą wizualizację:
  • Zasób danych z pliku: Avro, CSV, JSON, Parquet, TSV, SAV, Microsoft Excel .xls i .xlsx, SAS, pliki tekstowe z ogranicznikami
  • Połączone zasoby danych
Praca grupowa
Zasoby wizualizacji utworzone przez użytkownika mogą być wyświetlane lub edytowane przez innych współpracowników tego samego projektu, w zależności od przypisanych uprawnień.

Więcej inform.

Temat nadrzędny: Typy zasobów i właściwości

Generatywne wyszukiwanie i odpowiedź AI
Odpowiedzi te są generowane przez duży model języka w pliku watsonx.ai w oparciu o treść z dokumentacji produktu. Dowiedz się więcej