0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Vizualizace aktiv

Vizualizace aktiv

Ve svém projektu můžete vytvářet vizualizace datových aktiv pro další zkoumání a zjišťování poznatků. Chcete-li vytvořit a zobrazit vizualizace, otevřete datové aktivum a přejděte na kartu Vizualizace .

Požadavky a omezení

Vizualizaci aktiv si můžete prohlédnout za následujících okolností.

Požadovaná služba
Watson Studio
Požadovaná oprávnění
Chcete-li tuto stránku zobrazit, můžete mít jakoukoli roli v projektu. Chcete-li upravit nebo aktualizovat informace na této stránce, musíte mít roli Editor nebo Administrátor .
Pracovní prostory
Vizualizaci aktiva můžete zobrazit v projektech.
Typy aktiv
Tyto typy aktiv vytvářejí vizualizaci:
  • Datové aktivum ze souboru: Avro, CSV, JSON, Parquet, TSV, SAV, Microsoft Excel .xls a .xlsx, SAS, textové soubory s oddělovači
  • Připojená datová aktiva
Spolupráce
Vizualizace aktiv vytvořených uživatelem může být zobrazena nebo upravována jinými spolupracovníky stejného projektu, v závislosti na přiřazených oprávněních.

Další informace

Nadřízené téma: Typy a vlastnosti aktiv

Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more