0 / 0
Belgelerin İngilizce sürümü ' ne geri dönün.
Customer 360 use case
Customer 360 use case

Customer 360 use case

İşletmeniz, kullanıcılarınızın ve sistemlerinizin müşteri verilerinizin toplam, güvenilir, birleşik bir görünümüne sahip olduğundan emin olmalıdır. Cloud Pak for Data as a Service , etki alanları arasında verileri birbirine bağlayarak ve bu verileri etkileşimli gösterge panolarında sunarak müşterilerin birleştirilmiş bir görünümünü oluşturmak için platform ve araçlar sağlar.

Watch this video to see the data fabric use case for implementing a solution in Cloud Pak for Data.

Bu videoda, bu belgelerdeki yazılı adımların izlenmesine alternatif olarak bir görsel yöntem sağlanmaktadır.

Zorluklar

Müşteri verilerinin güvenilir ve birleşik bir görünümünü sağlamak için kuruluşların bu zorlukları çözmesi gerekir:

Müşteri verilerinin anahtar kaynaklarını bağlama
Sürekli veri toplamak yerine, kuruluşlar, analiz sırasında müşteri verilerinin temel kaynaklarına bağlanmaya gereksinim duyarlar.

Breaking Down Simos
Kuruluşlarının birbirinden farklı verileri tek ve bütünleştirilmiş bir müşteri görünümünde bir araya getirmeleri gerekir.

Tam bir müşteri profili oluşturma
Ekiplerinin, self servis süreçlerini ve veri yöneticilerini optimize etmek için hızlı, hızlı bir şekilde müşterilerin doğru görünümlerini oluşturmaları gerekir.

Kullanıcıların verileri kullanılabilir duruma getirme
Veri mühendislerinin, verileri tüketmesi gereken tüm kullanıcıların kendi kendine hizmet erişimine sahip olduğu tek bir katalogda müşteri verilerini yayınlayabilmeleri gerekir.

You can solve these challenges by implementing a trusted and unified view of customer data with data fabric on Cloud Pak for Data as a Service.

Örnek: Altın Bankasının zorlukları

Daha düşük konut kredisi oranları sunmak için bir kampanya yürütmeye çalışan Golden Bank 'ın hikayesini takip edin. Banka, müşterilere konut kredisi vermeden önce tam resmi görmek için kredi puanı verisiyle birleştirilen müşteri verilerinin birleştirilmiş bir görünümüne ihtiyaç duyar.

Süreç

Bir müşteri 360 kullanım senaryosını uygulamak için, kuruluşunuz bu işlemi izleyebilir:

  1. Müşterilerinizin birleştirilmiş bir görünümünü yapılandırma
  2. Müşterilerinizin birleştirilmiş bir görünümünü keşfedin
  3. Verileri paylaş

Cloud Pak for Data as a Service içindeki IBM Match 360 ve Watson Knowledge Catalog hizmetleri, kuruluşunuzun bir müşteri 360 çözümünü uygulamak için gereksinim duyduğu tüm araçları ve süreçleri sağlar.

Müşteri 360 kullanım senaryosının akışını gösteren resim

1. Müşterilerin birleştirilmiş bir görünümünü yapılandırın

Sürecin bu ilk adımında, veri mühendisleri birbirinden farklı kaynaklardaki verileri birleştirerek, bir veri modelini oluşturan ve iyileştirerek ve verileri veri modeline eşleyerek müşterilerinizin birleştirilmiş bir görünümünü yapılandırabilirler.

Kullanabileniniz Yapabildiğiniz şey Aşağıdaki durumlarda kullanmak için en iyi
IBM Match 360 With the configuration tools in IBM Match 360, data engineers can gather customer data from different systems across your enterprise and view an automatically generated customizable data model without manually mapping thousands of attributes.

After your data is loaded into IBM Match 360, data engineers can run a matching algorithm to create enriched master data entities.
Tek, güvenilir, birleştirilmiş bir veri görünümü oluşturmak için ayarlayabileceğiniz ve eğitebileceğiniz akıllı eşleştirme algoritmasını kullanmak istiyorsunuz.
Watson Query Birçok veri kaynağını bir sorgu olarak sorgulayın. Veri mühendisleri, çeşitli ilişkisel veri kaynaklarındaki verileri birleştirebilen, birleştirebilen ya da süzgeçten geçirebilen sanal veri tabloları oluşturabilir.

Data mühendisleri daha sonra, elde edilen birleştirilmiş verileri Watson Knowledge Catalog' da veri varlıkları olarak kullanılabilir hale getirebilir. Örneğin, verilerin araştırılabilmesi için gösterge panolarını, defterleri ve akışları beslemek için birleştirilmiş verileri kullanabilirsiniz.
Görünümler oluşturmak için verileri birden çok kaynaktan birleştirmeniz gerekir.

Bir katalogdaki veri varlıkları olarak birleştirilmiş verileri kullanılabilir hale getirmeniz gerekir.


Örnek: Müşterilerin Altın Bankasının birleştirilmiş görünümünü yapılandırma

Altın Bankadaki veri mühendisleri, varlıkları çözümlemek ve müşterilerin konsolide bir görünümünü oluşturmak için kredi puanı veriyle harici verilerin yanı sıra harici verilerde de farklı sistemlerden müşteri verilerini bir araya getirir. Mühendisler, ana verilere varlıklar ayarlar, varlıkları ekler, veri varlığı özniteliklerini eşleyin, veri modelini yayınlayabilir ve araştırılacak verileri hazırlamak için eşleştirme algoritmasını çalıştırıyor.


2. Müşterilerin birleştirilmiş bir görünümünü keşfedin

Veri analistleri ve diğer iş kullanıcıları, eşleşen verileri keşfeder.

Kullanabileniniz Yapabildiğiniz şey Aşağıdaki durumlarda kullanmak için en iyi
Ana veri gezgini IBM Match 360' ta ana veri gezgini, kullanıcılar ve sistemler ana veri varlıklarını arama, görüntüleme ve analiz etme.

Kullanıcıları, ana verileri doğrudan tüketmeyi bekledikleri yerde keşfedebilir.
Kullanıcılar ve sistemler, verilerinizin toplam görünümüne gereksinim duyarlar.

Kullanıcıları ve sistemleri ana veri varlıklarını aramanız, görüntülemeniz ve çözümlemeniz gerekir.

İş uygulamalarınızı güvenilir ana veriye bağlamak için API ' leri kullanmak istiyorsunuz.


Örnek: Altın Bankasının müşteri konsolide görünümünü keşfetme

Golden Bank veri mühendisleri, customer verilerini kredi puanı verileriyle birleştirerek müşterilerin birleştirilmiş bir görünümünü yapılandırdıktan sonra, veri analistleri, pazarlama kampanyası tekliflerini belirlemek ve en iyi hak kazanan müşterileri belirlemek ve seçmek için IBM Match 360 içinde sonuçları analiz eder, araştır ve doğrular.


3. Verileri paylaşın

Katalog, ekiplerinizin müşteri verilerinizi anlamasına ve doğru kullanım için doğru verileri sağlanmasına yardımcı olur. Veri bilimcileri ve diğer kullanıcı tipleri, kurumsal erişim ve veri koruma ilkeleriyle uyumlu olmaya devam ederken, kendilerine gereksinim duyacak olan ve bu verileri içeren müşteri verilerini kendilerine yardımcı olarak gösterebilirler. Bir katalogdan, verileri hazırlamak, analiz etmek ve modellemek için işbirliği yapmaları gereken bir projeye veri varlıkları ekleyebilirler.

Kullanabileniniz Yapabildiğiniz şey Aşağıdaki durumlarda kullanmak için en iyi
Watson Knowledge Catalog Kuruluşunuzdaki işbirlikçileri arasında paylaşmak için varlıklarınızı düzenleyin.

Kullanıcıların neye gereksinim duduklarını bulmalarına yardımcı olmak için AI destekli semantik aramaktan ve önerilerden yararlanın.
Kullanıcılarınızın, yüksek kaliteli verileri kolayca anlamanız, işbirliği yapmak, zenginleştirmek ve bunlara erişmeleri gerekir.

İş kullanıcıları arasında veri ve işbirliği görünürlüğünü artırmak istiyorsunuz.

Kullanıcıların, fiziksel biçimini ya da konumunu anlamadan ve bu verileri taşımadan veya kopyalamadan görüntülemesi, erişmeleri, işlemeleri ve analiz etmesi gerekir.

Kullanıcıların varlıkları derecelendirerek ve gözden geçirmesini istediğiniz varlıkları geliştirmesini istiyorsunuz.


Örnek: Golden Bank 'ın kataloğu

Veri Stewardları, katalogda gereksinim dudukları eşleşen müşteri verileri varlıklarını bulur ve bu varlıkları bir projeye kopyalarlar. Bu projede, veri bilimciler, bir modeli eğitim almak için hazırlayacak verileri iyileştirebilir.

Müşteri 360 için eğitmenler

Eğitici Program Açıklama Eğitmen için uzmanlık
360 derecelik bir görünüm yapılandır Müşterilerinizin birleştirilmiş bir görünümünü oluşturmak için verilerinizi ayarlayın, eşleyin ve modelleyin. Birleştirilmiş görünümünüzü yapılandırmak için Match 360 sürükle ve bırak arabirimini kullanın.
Müşterilerinizi keşfedin Pazarlama kampanyası tekliflerine ilişkin en iyi müşterileri tanımlamak için birleştirilmiş görünümü keşfedin. Verileri keşfetmek için Match 360 sürükle ve bırak arabirimini kullanın.


Müşteri 360 hakkında daha fazla bilgi edinin

Üst konu: Veri yöneltme yapısı çözümlerine genel bakış