0 / 0
Přejít zpět na anglickou verzi dokumentace
Nastavení platformy Cloud Pak for Data as a Service

Nastavení platformy Cloud Pak for Data as a Service

Chcete-li nastavit platformu Cloud Pak for Data as a Service pro vaši organizaci, přihlaste se do placeného plánu pro Cloud Pak for Data as a Service, proveďte upgrade na placený plán, nastavte potřebné služby a přidejte uživatele s příslušnými oprávněními.

Platforma Cloud Pak for Data as a Service zahrnuje cloudové služby, které poskytují funkce pro řízení dat, datové inženýrství, analýzy dat a modelování AI, které můžete kombinovat k implementaci řešení Fabric dat. Můžete přidat služby z katalogu Cloud Pak for Data as a Service , jak je potřebujete. Platforma Cloud Pak for Data as a Service je chráněna stejnými výkonnými omezeními zabezpečení, které jsou k dispozici v produktu IBM Cloud.

Tabulka 1. Kroky konfigurace pro produkt Cloud Pak for Data as a Service
Úloha Umístění Požadovaná role Popis
Nastavte účet IBM Cloud IBM Cloud Vlastník účtu Přihlaste se pro volný jednoduchý účet nebo nastavte placený účet.
Správa uživatelů a přístupu IBM Cloud Administrátor Pozvěte uživatele k připojení k účtu, vytvořte skupiny přístupů uživatele a přiřaďte přístup k uživatelům nebo skupinám přístupů uživatelům.
Nastavte produkt IBM Cloud Object Storage pro použití s produktem Cloud Pak for Data as a Service IBM Cloud a Cloud Pak for Data as a Service Administrátor Vytvořte testovací projekt, abyste inicializovali produkt IBM Cloud Object Storage a nastavili jste umístění na globální v profilu každého uživatele.
Nastavte služby produktu Watson Studio a Watson Machine Learning IBM Cloud a Cloud Pak for Data as a Service Administrátor Přechod na placený plán.
Nastavení produktu Watson Knowledge Catalog IBM Cloud a Cloud Pak for Data as a Service Administrátor Přiřaďte role, nastavte katalogy a kategorie a naplánujte správu dat.
Vytvořte Platform assets catalog Cloud Pak for Data as a Service Role administrátora nebo správce pro službu Cloud Pak for Data Přidejte připojení k katalogu aktiv platformy pro použití ve spolupráci se spolupracovníky.
Nastavení produktu Watson Query IBM Cloud a Cloud Pak for Data as a Service Administrátor Zajištění instance služby a vytvoření pověření služby IAM.
Nastavení produktu DataStage IBM Cloud a Cloud Pak for Data as a Service Administrátor nebo editor Zajištění instance služby.
Konfigurace přístupu k bráně firewall Konfigurace brány firewall Cloud Pak for Data as a Service a brány firewall poskytovatele cloudu Administrátor Nakonfigurujte příchozí přístup přes bránu firewall.
Zajištění více služeb IBM Cloud a Cloud Pak for Data as a Service Administrátor nebo editor Přidejte služby podle potřeby.
Volitelné: Konfigurování mechanizmů zabezpečení IBM Cloud Administrátor Cloud Pak for Data as a Service má pět úrovní zabezpečení, aby se zajistilo, že data, koncové body aplikace a identita jsou chráněné. Seznam běžných bezpečnostních mechanizmů najdete v tématu Společné mechanizmy zabezpečení.
Volitelné: Zabezpečená připojení IBM Cloud Administrátor Zabezpečená připojení k databázím, které jsou hostovány za bránou firewall.
Volitelné: Konfigurace integrací s ostatními platformami cloudu IBM Cloud a Cloud Pak for Data as a Service Administrátor Připojte se ke službám na jiných cloudových platformách.

Společné bezpečnostní mechanismy

Jako vlastník nebo administrátor účtu IBM Cloud nastavujete zabezpečení pro tento účet poskytnutím jednotného přihlášení, řízení přístupu založeného na rolích IAM, zabezpečené komunikace a dalších omezení zabezpečení.

Níže jsou uvedeny společné bezpečnostní mechanismy pro platformu Cloud Pak for Data as a Service :

Další informace

Nadřízené téma: Začínáme