0 / 0
Belgelerin İngilizce sürümüne geri dön
Yöneticiler için IBM watsonx platformunun ayarlanması

Yöneticiler için IBM watsonx platformunun ayarlanması

Kuruluşunuz için watsonx platformunu ayarlamak üzere IBM watsonx.aiiçin kaydolun, ücretli bir plana yükseltin, gereksinim duyduğunuz hizmetleri ayarlayın ve kullanıcılarınızı uygun izinlerle ekleyin.

watsonx platformunda IBM watsonx.ai , veri hazırlığı, veri bilimi ve yapay zeka modelleme yetenekleri sağlayan bulut tabanlı hizmetler içerir. watsonx platformu, IBM Cloudüzerinde kullanılabilen aynı güçlü güvenlik kısıtlamalarıyla korunur.

Tablo 1. IBM watsonx için yapılandırma adımları
Görev Yer Gerekli Rol Açıklama
IBM Cloud hesabını ayarlayın IBM Cloud Hesap Sahibi Ödenmiş bir hesap ayarla.
Kullanıcıları ve erişimi yönetme IBM Cloud Yönetici Kullanıcıları hesaba katılmaya davet edin, kullanıcı erişimi grupları oluşturun ve erişim sağlamak için kullanıcılara roller ya da erişim grupları atayın.
IBM Cloud Object Storage ürününü IBM watsonx ile kullanılmak üzere ayarlama IBM Cloud ve IBM watsonx Yönetici IBM Cloud Object Storage ' ı başlatmak için bir test projesi oluşturun ve konumu her kullanıcının profilinde Genel olarak ayarlayın.
Watson Studio ve Watson Machine Learning hizmetlerini ayarlama IBM Cloud ve IBM watsonx Yönetici Ücretli bir plana yükseltin.
Platform assets catalog IBM watsonx Cloud Pak for Data hizmeti için Yönetici ya da Yönetici rolü İşbirliği yapanlar tarafından kullanılmak üzere platform varlıkları kataloğuna bağlantılar ekleyin.
Güvenlik duvarı erişimini yapılandır (gerekirse) IBM watsonx ve bulut sağlayıcısı güvenlik duvarı yapılandırması Yönetici Güvenlik duvarı üzerinden gelen erişimi yapılandırın.
İsteğe Bağlı. Güvenlik düzeneklerini yapılandır IBM Cloud Yönetici IBM watsonx , verilerin, uygulama uç noktalarının ve kimliğin korunmasını sağlamak için beş güvenlik düzeyine sahiptir. Ortak güvenlik mekanizmalarının bir listesi için Ortak güvenlik mekanizmalarıbaşlıklı konuya bakın.
İsteğe Bağlı. Güvenlik duvarının arkasındaki verilere bağlanma IBM Cloud Yönetici Bir güvenlik duvarının arkasında barındırılan veritabanlarına güvenli bir şekilde bağlanın.
İsteğe Bağlı. Diğer bulut platformlarıyla bütünleştirmeleri yapılandırın IBM Cloud ve IBM watsonx Yönetici Diğer bulut platformlarındaki hizmetlere bağlanın.

Ortak güvenlik mekanizmaları

IBM Cloud hesap sahibi ya da yöneticisi olarak, tek oturum açma, IAM rol tabanlı erişim denetimi, güvenli iletişim ve diğer güvenlik kısıtlamaları sağlayarak hesap için güvenlik oluşturarsınız.

Aşağıda, IBM watsonx platformuna ilişkin genel güvenlik mekanizmaları yer almaktadır:

Daha fazla bilgi

  • HIPAA hazırlığı bazı bölgeler ve planlar için mevcuttur. Bkz. HIPAA hazırlık.
  • IBM watsonxiçinde bulunan güvenlik kısıtlamalarının tam bir listesi için Security for IBM watsonx başlıklı konuya bakın.
  • Platformun mimarisini anlamak için bkz. watsonx ürününe genel bakış.

Üst konu: Başlarken

Üretken yapay zeka araması ve yanıtı
Bu yanıtlar, ürün belgelerindeki içeriğe dayalı olarak watsonx.ai içinde büyük bir dil modeli tarafından oluşturulur. Daha fazla bilgi