0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Konfigurowanie platformy IBM watsonx dla administratorów

Konfigurowanie platformy IBM watsonx dla administratorów

Aby skonfigurować platformę watsonx dla organizacji, należy zarejestrować się w serwisie IBM watsonx.ai, zaktualizować system do planu płatnego, skonfigurować potrzebne usługi i dodać użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami.

Produkt IBM watsonx.ai na platformie watsonx obejmuje usługi przetwarzania w chmurze, które udostępniają funkcje przygotowywania danych, analityki danych i modelowania AI. Platforma watsonx jest chroniona przez te same silne ograniczenia bezpieczeństwa, które są dostępne w produkcie IBM Cloud.

Tabela 1. Kroki konfiguracji dla produktu IBM watsonx
Zadanie Lokalizacja Wymagana rola Opis
Skonfiguruj konto IBM Cloud IBM Cloud Właściciel konta Utworzenie konta płatnego.
Zarządzanie użytkownikami i dostępem IBM Cloud Administratora Zaproś użytkowników do dołączenia do konta, utwórz grupy dostępu użytkowników i przypisz im role lub grupy dostępu w celu zapewnienia dostępu.
Skonfiguruj produkt IBM Cloud Object Storage do współpracy z produktem IBM watsonx IBM Cloud i IBM watsonx Administratora Utwórz projekt testowy, aby zainicjować produkt IBM Cloud Object Storage i ustawić położenie globalne w profilu każdego użytkownika.
Konfigurowanie usług Watson Studio i Watson Machine Learning IBM Cloud i IBM watsonx Administratora Aktualizacja do płatnego planu.
Tworzenie katalogu zasobów platformy Platform assets catalog IBM watsonx Rola administratora lub menedżera dla usługi Cloud Pak for Data Dodaj połączenia do katalogu zasobów platformy, które będą używane przez współpracowników.
Skonfiguruj dostęp do firewalla (jeśli jest to konieczne) Konfiguracja firewalla IBM watsonx i dostawcy chmury Administratora Skonfiguruj dostęp przychodzący przez firewall.
Opcjonalne. Konfigurowanie mechanizmów zabezpieczeń IBM Cloud Administratora Produkt IBM watsonx ma pięć poziomów zabezpieczeń, aby zapewnić ochronę danych, punktów końcowych aplikacji i tożsamości. Listę wspólnych mechanizmów zabezpieczeń zawiera sekcja Wspólne mechanizmy zabezpieczeń.
Opcjonalne. Nawiązywanie połączenia z danymi za firewallem IBM Cloud Administratora Bezpieczne połączenie z bazami danych, które są udostępniane za firewallem.
Opcjonalne. Konfigurowanie integracji z innymi platformami w chmurze IBM Cloud i IBM watsonx Administratora Nawiąż połączenie z usługami na innych platformach w chmurze.

Wspólne mechanizmy bezpieczeństwa

Właściciel lub administrator konta IBM Cloud może skonfigurować zabezpieczenia konta, udostępniając pojedyncze logowanie, kontrolę dostępu opartą na rolach, bezpieczną komunikację i inne ograniczenia bezpieczeństwa.

Poniżej przedstawiono typowe mechanizmy zabezpieczeń dla platformy IBM watsonx :

Więcej inform.

Temat nadrzędny: Pierwsze kroki

Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more