0 / 0
Belgelerin İngilizce sürümüne geri dön
Kullanıcıları hesaba ekle

Kullanıcıları hesaba ekle

Sistem Yöneticisiolarak, kuruluşunuzdaki, IBM watsonx erişimi olan kişileri IBM Cloud hesabına ekleyin ve onlara görevleri için uygun rolleri atayın.

 1. Yönetimle görevli olmayan kullanıcılar ekle , IBM Cloud hesabına atayın ve IBM watsonxiçinde çalışabilmeleri için erişim grupları ya da rolleri atayın. Yeni kullanıcılar, hesaba katılmak için bir e-posta daveti alır. Hesaba eklenecek daveti kabul etmeleri gerekir.
 2. İzinleri ve rol atamasını basitleştirmek için erişim gruplarını ayarlayın.
 3. İsteğe bağlı: IBM Cloud hesabına yönetimle görevli kullanıcıları ekleyin .

IBM Cloud hesabınıza yönetici olmayan kullanıcılar ekleyin

Bir e-posta daveti göndererek kullanıcıları IBM Cloud hesabınıza davet edebilirsiniz. Kullanıcı, hesaba katılma davetini kabul eder. IBM watsonxiçinde çalışmak için gerekli izinleri sağlamak üzere bunlara roller (ya da erişim grupları) atamanız gerekir. Bir temel çizgi rolü ataması için, IBM Cloudiçinde Manage > Access (IAM) > Users > Invite users > Access policy (Kullanıcıları yönet > Kullanıcıları davet et > Erişim ilkesi) ekranında aşağıdaki rolleri atayarak minimum izinleri sağlayabilirsiniz:

Tablo 1. Yeni IBM watsonx kullanıcıları için rol sayısı alt sınırı
Seviye Görev Açıklama
Hizmet Tüm Kimlik ve Erişim etkin hizmetler Erişim yönetimi için IAM kullanan tüm hizmetlere erişebilir; genellikle yalnızca bir üretim ortamındaki yöneticilere atanır
Kaynaklar Tüm kaynaklar Kullanıcının erişimi olan kaynakların kapsamı
Kaynak grubu erişimi Görüntüleyici Kaynak gruplarını görüntüleyebilir, ancak değiştiremez
Hizmet erişimi Okuyucu Bir hizmet içinde salt okunur işlemler gerçekleştirebilir
Platform erişimi Görüntüleyici Hizmet eşgörünümlerini görüntüleyebilir, ancak değiştiremez

IBM hesap üyeliği

IBM watsonxiçin yetkilendirilmek üzere kullanıcıların IBMid 'leri var olmalıdır. Davet edilen kullanıcının bir IBMidyoksa, hesaba katıldıklarında bu kullanıcı için oluşturulur.

Rolleri atama

Tek tek kullanıcılara minimum izin atamak için:

 1. IBM watsonxolanağından, IBM Cloud hesabınıza ilişkin Erişimi ve kullanıcıları yönet sayfasını açmak için Yönetim > Erişim (IAM) seçeneklerini tıklatın.

 2. Kullanıcılar > Kullanıcıları davet et +seçeneklerini tıklatın.

 3. Virgüllerle, boşluklarla ya da satır sonlarıyla ayrılmış bir ya da daha fazla e-posta adresi girin. Sınır 100 e-posta adresidir. Ayarlar tüm e-posta adresleri için geçerlidir.

 4. Erişim ilkesi döşemesini tıklatın.

 5. All Identity and Access enabled services(Tüm Kimlik ve Erişim etkin hizmetler) seçeneğini belirleyin ve Kaynak erişimi atamak için Next (İleri) düğmesini tıklatın.

 6. Kaynaklariçin Tüm kaynaklarseçeneğini belirleyin. İleri'yi tıklatın.

 7. Kaynak grubu erişimiiçin Görüntüleyici' yi seçin. İleri düğmesini tıklatın.

 8. Roller ve eylemiçin aşağıdaki minimum izinleri seçin:

  • Hizmet erişimi bölümünde Okuyucu seçeneğini belirleyin.
  • Platform access (Platform erişimi) bölümünde Viewer(Görüntüleyici) seçeneğini belirleyin.
 9. Ayarları gözden geçirin ve gerekirse düzenleyin.

 10. İlkeyi saklamak için Ekle düğmesini tıklatın.

 11. Her e-posta adresine bir e-posta daveti göndermek için Davet Et seçeneğini tıklatın. İlkeler, hesaba katılma davetini kabul ettiklerinde kullanıcılara atanır.

Kullanıcının rolünü değiştirme

Bir kullanıcının rolünü değiştirdiğinizde, kullanıcının hizmetlere erişimi değişir. Gerekli erişime sahip değillerse, IBM watsonx içindeki işleri tamamlama yetenekleri etkilenebilir.

İsteğe bağlı: IBM Cloud hesabınıza yönetici kullanıcıları ekleyin

Hesap yönetimi için Yönetici rolüyle yönetici kullanıcılar ekleyebilirsiniz. Bu rol, hesaptaki tüm hizmetler için Yönetici rolünü de sağlar.

Bir kullanıcıyı IBM Cloud hesap yöneticisi olarak eklemek için:

 1. Tek bir kullanıcının rollerine ilişkin bu ayarları değiştirmek dışında yönetimle görevli olmayan bir kullanıcı eklemekiçin aşağıdaki adımları izleyin:
  • Service access (Hizmet erişimi) bölümünde Manager(Yönetici) seçeneğini belirleyin.
  • Platform access (Platform erişimi) bölümünde Administrator(Yönetici) seçeneğini belirleyin.
 2. Alternatif olarak, bu rolleri içeren bir erişim grubu oluşturun ve kullanıcıyı erişim grubuna atayın.
 3. Davet Et' i tıklatın. Yeni kullanıcılar, hesaba katılmak için bir e-posta daveti alır. Hesaba eklenecek daveti kabul etmeleri gerekir.
 4. Kullanıcı hesabı birleştirdikten sonra hesap yönetimi izinlerini ekleyin. Kullanıcının adını tıklatın ve Erişim ilkelerialtında Erişim > Erişim ata seçeneklerini belirleyin.
 5. Erişim atanacak hizmet için Tüm Hesap Yönetimi Hizmetleriseçeneğini belirleyin.
 6. Daha sonra, Platform access bölümünde Administrator (Yönetici) seçeneğini belirleyin ve Add(Ekle) seçeneğini tıklatın.
 7. Atadüğmesini tıklatın.

Sonraki adımlar

Daha fazla bilgi

Üst konu: Kullanıcıların ve erişimin yönetilmesi

Üretken yapay zeka araması ve yanıtı
Bu yanıtlar, ürün belgelerindeki içeriğe dayalı olarak watsonx.ai içinde büyük bir dil modeli tarafından oluşturulur. Daha fazla bilgi