0 / 0
Powrót do angielskiej wersji dokumentacji
Konfigurowanie konta IBM Cloud

Konfigurowanie konta IBM Cloud

Jako właściciel konta IBM Cloud lub administrator zarejestuj się w polu Cloud Pak for Data as a Service(Cloud Pak for Data as a Service), skonfiguruj płatność za usługi na koncie IBM Cloud , a następnie dodaj konta użytkowników do konta.

W poniższych krokach opisano typowe czynności dla właściciela konta IBM Cloud w celu skonfigurowania konta dla organizacji:

 1. Zarejestruj się, aby korzystać z usługi Cloud Pak for Data as a Service.
 2. Skonfiguruj podlegające fakturowaniu konto IBM Cloud w celu udostępnienia płatnych planów usług.
 3. (Opcjonalnie) Skonfiguruj ograniczenia dla konta

Krok 1: Zarejestruj się, aby Cloud Pak for Data as a Service

Użytkownik może zarejestrować się w bezpłatnej wersji programu Cloud Pak for Data as a Service i udostępnić uproszczone plany usług podstawowych. Podstawowe usługi to: Cloud Pak for Data as a Service, Watson Machine Learning, Watson Knowledge Catalog, Watson OpenScaleoraz Cloud Object Storage.

Jeśli już udostępniłeś instancję Watson Studio lub Watson Knowledge Catalog, zarejestuj się w celu utworzenia Cloud Pak for Data as a Service z tym samym kontem IBM Cloud , aby utworzyć uproszczone plany pozostałych usług podstawowych.

Zarejestruj się, aby korzystać z usługi Cloud Pak for Data as a Service i udostępniaj podstawowe usługi:

 1. Przejdź do sekcji Try Cloud Pak for Data as a Service.
 2. Wybierz region usługi.
 3. Zgodzi się na warunki, zasady korzystania z danych i korzystania z plików cookie.
 4. Zaloguj się, korzystając z identyfikatora IBMid (zwykle jest to adres e-mail), jeśli masz już konto IBM Cloud . Jeśli konto IBM Cloud nie jest dostępne, kliknij opcję Utwórz konto IBM Cloud , aby utworzyć nowe konto.
 5. Po zakończeniu udostępniania usług podstawowych usługi Cloud Pak for Data as a Service otwórz panel kontrolny, klikając opcję Idź do Cloud Pak for Data as a Service.

Konto Lite umożliwia wypróbowanie usługi Watson Studio i innych usług o ograniczonej funkcjonalności. Aby uzyskać dostęp do pełnej funkcjonalności programu Cloud Pak for Data as a Service, należy zaktualizować konto do faktury, a następnie zaktualizować usługi do odpowiedniego planu.

Użytkownik musi mieć konto IBM Cloud podlegające fakturowaniu, aby udostępnić opłacone plany usług i pracować z pełną funkcjonalnością usług. Istnieją dwa rodzaje kont podlegających fakturowaniu: Pay-As-You-Go i Subscription.

Konta płatności-As-You-Go

Konta IBM Cloud opłacone z karty kredytowej są nazywane kontami płatności. Płacisz tylko za usługi podlegające fakturowaniu, z których korzystasz, bez długoterminowych umów lub zobowiązań. Plany dotyczące wszystkich usług w katalogu usług IBM Cloud można udostępnić, w tym plany w katalogu usług Cloud Pak for Data as a Service .

Aby skonfigurować konto Pay-As-You-Go:

 1. Zaloguj się do programu Cloud Pak for Data as a Service , a następnie kliknij opcję Aktualizuj w nagłówku lub wybierz z menu głównego opcję Administrowanie > Konto i fakturowanie > Aktualizuj plany usług .
 2. Na stronie Modernizacja planów usług kliknij opcję Wprowadź informacje o karcie kredytowej w sekcji Zapłać za pomocą opcji Idź do.
 3. Wprowadź informacje na temat swojego konta, w tym informacje o płatności.
 4. Kliknij opcję Utwórz konto , aby wysłać informacje.

Po przetworzeniu informacji o płatności Twoje konto zostanie zaktualizowane i będzie można uzyskać dostęp do pełnego katalogu IBM Cloud , w tym usług Cloud Pak for Data as a Service . Za usługi podlegające fakturowaniu, które są używane poza dowolnymi bezpłatnymi dodatkami, otrzymujesz fakturę miesięczną.

Konta subskrypcji

W przypadku subskrypcji należy zobowiązać się do minimalnej kwoty wydatków na określony czas i otrzymać upust na całkowity koszt. Subskrypcje są ograniczone do planów usług w katalogu Cloud Pak for Data as a Service . Aby zakupić plany na inne usługi IBM Cloud , należy skonfigurować konto Pay-As-You-Go.

Kredyty subskrypcje są aktywowane za pomocą unikalnego kodu, który otrzymasz pocztą elektroniczną. Aby aktywować subskrypcję, należy zastosować kod subskrypcji do konta. Należy zachować ostrożność przy wyborze konta, ponieważ po zastosowaniu subskrypcji do konta, nie można go cofnąć.

W celu zakupu kredytów subskrypcyjnych w ramach usługi Cloud Pak for Data as a Servicenależy skontaktować się z firmą IBM Sales, wypełniając formularz subskrypcji. Kliknij tutaj, aby otworzyć formularz: Formularz subskrypcji.

Jeśli formularz nie jest dostępny, można go otworzyć również z poziomu panelu kontrolnego Cloud Pak for Data as a Service :

 1. Zaloguj się do programu Cloud Pak for Data as a Service , a następnie kliknij opcję Kup w nagłówku lub wybierz z menu głównego opcję Administrowanie > Konto i fakturowanie > Aktualizuj plany serwisowe .
 2. Na stronie Aktualizacja planów usług kliknij opcję Skontaktuj się z działem sprzedaży.

Wypełnij i wyślij formularz w celu komunikowania się z działem sprzedaży IBM , który ma zostać skonfigurowany dla konta subskrypcji Cloud Pak for Data as a Service(Pak dla danych w chmurze). Powiązanie ze Sprzedaży IBM skontaktuje się z Tobą w celu skonfigurowania subskrypcji. Gdy subskrypcja jest gotowa, otrzymasz wiadomość e-mail od IBM zawierającą unikalny kod subskrypcji.

Aby zastosować kod subskrypcji do konta użytkownika, wykonaj następujące kroki:

 1. Znajdź unikalny kod z wiadomości e-mail, która została odebrana przez firmę IBM.
 2. Przejdź do konta IBM Cloud i wybierz opcję Zarządzaj > Konto z nagłówka. Upewnij się, że wybrano poprawne konto.
 3. Wybierz opcję Ustawienia konta , a następnie znajdź sekcję Subskrypcja i kody opcji na stronie.
 4. Kliknij opcję Zastosuj kod.
 5. Skopiuj kod z wiadomości e-mail i wklej go do pola Zastosuj kod i kliknij przycisk Zastosuj.

Konto subskrypcji jest aktywne i można udostępnić usługi podlegające fakturowaniu z katalogu usług Cloud Pak for Data as a Service (Cloud Pak for Data as a Service).

Krok 3: (Opcjonalnie) Skonfiguruj ograniczenia dla konta

Wykonaj następujące opcjonalne zadania, aby zabezpieczyć konto:

 • Ogranicz zasięg zasobów dostępnych w Cloud Pak for Data as a Service (Pak for Data as a Service) do bieżącego konta. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Ustawianie zasięgu zasobów.
 • Ogranicz dostęp do konkretnych adresów IP w celu ochrony konta IBM Cloud przed niepożądanym dostępem z nieznanych adresów IP. Patrz Zezwól na konkretne adresy IP.

Dalsze kroki

Temat nadrzędny: Konfigurowanie platformy dla administratorów