0 / 0
Powrót do angielskiej wersji dokumentacji
Zarządzanie użytkownikami i dostępem

Zarządzanie użytkownikami i dostępem

Właściciel konta lub administrator dodaje osoby w organizacji do konta IBM Cloud , a następnie przypisuje im uprawnienia dostępu za pomocą ról, które zapewniają dostęp do usług Cloud Pak for Data as a Service potrzebnych do ich pracy.

Zarządzanie użytkownikami w środowisku IBM Cloud

Osoby, które pracują w programie Cloud Pak for Data as a Service , muszą mieć poprawny identyfikator IBMid i być członkiem konta IBM Cloud . Alternatywnie, muszą one mieć poprawny identyfikator w obsługiwanym rejestrze użytkowników. Zarządzanie użytkownikami obejmuje dodawanie użytkowników do konta, a następnie przypisywanie odpowiednich ról w celu zapewnienia dostępu do usług i działań, które są im potrzebne. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Dodawanie użytkowników do konta.

Zarządzanie dostępem za pomocą programu IBM Cloud Identity and Access Management (IAM)

Użytkownik może sterować działaniami, które użytkownik może wykonać dla konkretnej usługi, przypisując uprawnienia do programu IBM Cloud IAM. Użytkownik tworzy grupy dostępu użytkowników zawierające role w celu udostępnienia uprawnień użytkownikom. Można również przypisać role i uprawnienia do poszczególnych użytkowników. Jeśli jest to konieczne, można utworzyć role niestandardowe w celu spełnienia wymagań biznesowych.

Przed zaimplementowaniu zarządzania dostępem za pomocą programu IBM Cloud IAM należy zapoznać się z następującymi opcjami:

Dowiedz się więcej

Temat nadrzędny: Konfigurowanie platformy Cloud Pak for Data as a Service