0 / 0
Přejít zpět na anglickou verzi dokumentace
Správa uživatelů a přístupu

Správa uživatelů a přístupu

Jako vlastník účtu nebo administrátor přidejte osoby ve své organizaci na účet IBM Cloud a pak jim přiřaďte přístupová oprávnění pomocí rolí, které poskytují přístup ke službám Cloud Pak for Data as a Service potřebným pro jejich práci.

Správa uživatelů v prostředí IBM Cloud

Osoby, které pracují v produktu Cloud Pak for Data as a Service , musí mít platné IBMid a musí být členem účtu IBM Cloud . Alternativně musí mít platné ID v podporovaném registru uživatelů. Správa uživatelů zahrnuje přidání uživatelů k účtu a následné přiřazení příslušných rolí pro poskytnutí přístupu ke službám a akcím, které potřebují. Další informace naleznete v tématu Přidání uživatelů k účtu.

Správa přístupu pomocí produktu IBM Cloud Identity and Access Management (IAM)

Akce, které může uživatel provádět pro určitou službu, můžete řídit přiřazením oprávnění k produktu IBM Cloud IAM. Vytvoříte skupiny přístupů uživatelů obsahující role, abyste poskytli oprávnění pro uživatele. K jednotlivým uživatelům můžete také přiřadit role a oprávnění. Je-li to nutné, můžete vytvořit vlastní role, které splní vaše obchodní požadavky.

Než budete implementovat správu přístupů pomocí produktu IBM Cloud IAM, porozumíte těmto volbám:

Další informace

Nadřízené téma: Nastavení platformy Cloud Pak for Data as a Service