0 / 0
Přejít zpět na anglickou verzi dokumentace
Správa uživatelů a přístupu

Správa uživatelů a přístupu

Jako vlastník účtu nebo administrátor přidáte osoby ve vaší organizaci do účtu IBM Cloud a pak jim přiřadíte přístupová oprávnění pomocí rolí, které poskytují přístup ke službám, které potřebují.

Správa uživatelů v produktu IBM Cloud

Lidé, kteří pracují v produktu IBM watsonx , musí mít platné IBMid a musí být členem účtu IBM Cloud . Alternativně musí mít platné ID v podporovaném registru uživatelů. Správa uživatelů zahrnuje přidání uživatelů k účtu a následné přiřazení odpovídajících rolí pro poskytnutí přístupu ke službám a akcím, které potřebují. Viz Přidání uživatelů k účtu.

Správa přístupu pomocí produktu IBM Cloud Identity and Access Management (IAM)

Akce, které může uživatel provést pro specifickou službu, můžete řídit přiřazením oprávnění k produktu IBM Cloud IAM. Skupiny uživatelského přístupu obsahující role vytváříte, abyste uživatelům poskytli oprávnění. Můžete také přiřadit role a oprávnění jednotlivým uživatelům. V případě potřeby můžete vytvořit vlastní role, které uspokojí vaše obchodní požadavky.

Další informace

Nadřízené téma: Nastavení platformy

Generaliztive AI vyhledávání a odpověď
Tyto odpovědi jsou generovány rozsáhlým jazykovým modelem v souboru watsonx.ai na základě obsahu z dokumentace produktu. Další informace