0 / 0
Belgelerin İngilizce sürümüne geri dön
Watson Studio ve Watson Machine Learning hizmetlerini ayarlama

Watson Studio ve Watson Machine Learning hizmetlerini ayarlama

Watson Studio ve Watson Machine Learning hizmetleri, IBM watsonxiçin kaydolduğunuzda otomatik olarak bir Lite planı ile sağlanır. Bir kuruluş için Watson Studio ve Watson Machine Learning ' i ayarlamak üzere hizmet planlarını yükseltebilirsiniz. Düğüm IP adreslerinin güvenlik duvarı üzerinden erişmesine izin verirsiniz.

Watson Studio ve Watson Machine Learning hizmetlerini ayarlamak için şu görevleri tamamlayın:

 1. Hizmetleri yükseltin.
 2. IP adreslerine izin ver.

Adım 1: Hizmetleri uygun planlara yükseltin

Gerekli roller
IBM Cloud hesabı Sahip ya da Yöneticiolmanız gerekir.

Hizmetleri yükseltmek için:

 1. Gereksinim duyduğunuz Watson Studio hizmet planını belirleyin. Watson Studio ürününün özellikleri ve bilgi işlem kaynakları hizmet planlarında değişiklik gösterir. Bkz. Watson Studio hizmet planları.
 2. IBM watsonxuygulamasında oturum açarken, ana menüden Yönetim > Hizmetler > Hizmet eşgörünümleriseçeneklerini tıklatın.
 3. Watson Studio hizmetinin yanındaki menüyü tıklatın ve Yükseltme hizmeti' ni seçin.
 4. İstediğiniz planı seçin ve Yükselt' i tıklatın.
 5. Watson Machine Learning hizmetine ilişkin adımları yineleyin. Kaynaklar ve devreye alma işleri sayısı, Watson Machine Learning hizmet planlarında değişiklik gösterir. Bkz. Watson Machine Learning hizmet planları.

Nesne depolamanın, bu kullanıcıların katalog ve proje yaratmalarına izin verecek şekilde yapılandırıldığından emin olun. Bkz. IBM Cloud Object Storage ' ın IBM watsonx ile kullanılmak üzere ayarlanması.

Tüm IAM etkin hizmetler için Düzenleyici IAM platformu erişim rolüne sahip IBM Cloud hesabınızdaki tüm kullanıcılar artık projeler oluşturabilir ve tüm Watson Studio ve Watson Machine Learning araçlarını kullanabilir.

Adım 2: Bölgeniz için Watson Studio için IP adreslerine izin ver

Her bir bölgedeki Watson Studio düğümlerinin IP adresleri, IBM Cloud hesabı için izin verilen IP adresleri olarak yapılandırılmalıdır. Watson Studioiçin belirli IP adreslerine izin verdiğinizde, güvenlik duvarı üzerinden güvenli bir bağlantıya izin vermek için her bölgedeki Watson Studio düğümlerine ilişkin CIDR aralıklarını dahil edin.

Gerekli roller
IP adreslerine izin vermek için Düzenleyici ya da üstü IBM Cloud IAM Platform rolüne sahip olmanız gerekir.

Önce IBM watsonxiçindeki CIDR bloklarını arayın ve bunları IBM Cloudiçindeki Access (IAM) > Settings (Erişim (IAM) > Settings) ekranına girin. Aşağıdaki adımları izleyin:

 1. IBM watsonx ana menüsünden Yönetim > Bulut bütünleştirmeleriseçeneklerini belirleyin.
 2. Geçerli bölgenin IP adreslerini görüntülemek için Firewall configuration (Güvenlik duvarı yapılandırması) seçeneğini tıklatın.
 3. CIDR gösteriminde IP aralıklarını gösteronay işareti.
 4. Bir CIDR bloğunu panoya kopyalamak için simgeyi tıklatın.
 5. IBM Cloud hesabı için Erişim (IAM) > Ayarlar > IP adresi erişimini kısıtla > İzin Verilen IP adresleri alanına IP adreslerinin CIDR bloğunu girin.
 6. Daha sonra Kaydet' i tıklatın.
 7. Tümü girilinceye kadar her CIDR bloğu için bu işlemi yineleyin.
 8. Her bölge için tekrarlayın.

Adım adım yönergeler için bkz. IBM Cloud belgeleri: Belirli IP adreslerinin alınması.

Sonraki adımlar

platformun ayarlanmasıiçin kalan adımları tamamlayın.

Üst konu: Yöneticiler için platformu ayarlama

Üretken yapay zeka araması ve yanıtı
Bu yanıtlar, ürün belgelerindeki içeriğe dayalı olarak watsonx.ai içinde büyük bir dil modeli tarafından oluşturulur. Daha fazla bilgi