0 / 0
Přejít zpět na anglickou verzi dokumentace
Regionální dostupnost pro služby Cloud Pak for Data as a Service

Regionální dostupnost pro služby Cloud Pak for Data as a Service

Cloud Pak for Data as a Service je implementován v síti s více zónovými oblastmi platformy IBM Cloud. Dostupnost služeb se mění v závislosti na regionálním datovém středisku.

Regionální dostupnost pro každou službu lze nalézt také v katalogu Cloud Pak for Data as a Service.

Zkratky pro datová střediska jsou:

  • DAL = Dallas, Texas USA
  • FRA = Frankfurt, Německo
  • LON = Londýn, Anglie
  • TOK = Tokio, Japonsko

Hlavní služby

Tabulka 1. Regionální implementace podle služeb pro hlavní služby
DÁL FRA Zeměpisná délka TOK
Cognos Dashboard Embedded
DataStage
Watson Knowledge Catalog
Watson Machine Learning
Watson OpenScale
Watson Query
Watson Studio

Ostatní služby

Tabulka 2. Regionální implementace podle služeb pro ostatní služby
DÁL FRA Zeměpisná délka TOK Globální
*Analytics Engine
Analytics Engine Serverless
**Cloud Object Storage
*Db2
*Db2 Datový sklad
*Zabezpečená brána

* Tyto služby jsou k dispozici v dalších regionech. Další informace viz Cloud Pak for Data as a Service katalog .

** Region pro produkt Cloud Object Storage je Globální. Počet sektorů Cloud Object Storage může být buď regionální, nebo meziregionální, jak je konfigurovaný koncovými body. Další informace viz téma DokumentyIBM Cloud : Koncové body Cloud Object Storage a umístění úložišť

Další informace

Nadřízené téma: Služby a integrace

WatsonX Search