0 / 0
Přejít zpět na anglickou verzi dokumentace
Regionální dostupnost služeb a funkcí

Regionální dostupnost služeb a funkcí

IBM watsonx je nasazen na síti s více zónami IBM Cloud . Dostupnost služeb a funkcí se může v jednotlivých regionálních datových střediscích lišit.

Regionální dostupnost pro každou službu můžete zobrazit v katalogu služeb.

Regionální dostupnost služeb Watson Studio a Watson Machine Learning

Watsonx.ai zahrnuje služby Watson Studio a Watson Machine Learning pro poskytování základních nástrojů a nástrojů modelu strojového učení.

Služby Watson Studio a Watson Machine Learning jsou k dispozici v následujících regionálních datových střediscích:

  • Dallas (US-jih), v Texasu USA
  • Frankfurt (eu-de), v Německu

Regionální dostupnost základových modelů

Následující tabulka zobrazuje datová střediska IBM Cloud , kde je k dispozici každý základní model. Zaškrtnutí označuje, že je model hostován v oblasti.

Tabulka 2. Podpora datového střediska IBM Cloud
Název modelu Dallas Frankfurt
flan-t5-xxl-11b
flan-ul2-20b
gpt-neox-20b
granite-13b-chat-v1
granite-13b-instruct-v1
llama-2-70b-chat
mpt-7b-instruct2
mt0-xxl-13b
starcoder-15.5b

Omezení nástrojů a životního prostředí pro frankfurtský region

Tabulka 1. Regionální omezení Frankfurtu
Servis Omezení
Watson Studio Potřebujete-li běhové prostředí Spark, musíte použít prostředí Spark v produktu Watson Studio pro SPSS Modeler a nástroje editoru zápisníku.
Watson Studio Synthetic Data Generator není podporován.

Místní dostupnost služby Cloud Object Storage

Oblast pro službu Cloud Object Storage je Globální. Sektory Cloud Object Storage pro pracovní prostory jsou regionální sektory. Další informace viz dokumenty IBM Cloud : Cloud Object Storage.

Další informace

Nadřízené téma: Služby a integrace

Generaliztive AI vyhledávání a odpověď
Tyto odpovědi jsou generovány rozsáhlým jazykovým modelem v souboru watsonx.ai na základě obsahu z dokumentace produktu. Další informace