0 / 0
Belgelerin İngilizce sürümüne geri dön
Veri varlıklarının profilleri

Veri varlıklarının profilleri

Bir varlık profili, varlık içeriğiyle ilgili oluşturulan bilgileri ve istatistikleri içerir. Bir varlığın Profile (Profil) sayfasında profili görebilirsiniz.

Gereksinimler ve sınırlamalar

Aşağıdaki koşullar altında varlıkların profilini görüntüleyebilirsiniz.

Gerekli izinler

Bir veri varlığının Profil sayfasını görüntülemek için, bir projede ya da katalogda herhangi bir role sahip olabilirsiniz.

Bir profili oluşturmak ya da güncelleştirmek için projede ya da katalogda Admin (Yönetici) ya da Düzenleyici rolüne sahip olmanız gerekir.

Çalışma Alanları

Projelerdeki varlık profilini görüntüleyebilirsiniz.

Varlıklar tipleri

Bu varlıkların tipleri bir profile sahiptir:

 • İlişkisel ya da ilişkisel olmayan veritabanlarındaki veri varlıkları, Cloudantdışında, veri kaynaklarına yönelik bir bağlantıdan elde edilen veri varlıkları

 • Bölümlenmiş bir veri kümesinin birden çok dosyadan oluştuğu ve yerel dosya sisteminden karşıya yüklenen tek bir klasörle ya da dosya tabanlı bağlantılardan veri kaynaklarına yönelik olarak temsil edildiği, bölümlenmiş veri kümelerinden veri varlıkları

 • Yerel dosya sisteminden karşıya yüklenen dosyalardan ya da dosya tabanlı bağlantılardan veri kaynaklarına, bu biçimlerle veri varlıkları:

  • CSV
  • XLS, XLSM, XLSX (Bir çalışma defterinin yalnızca ilk sayfası tanıtımı oluşturulan bir dosyadır.)
  • TSV
  • Avro
  • Parke

  Ancak, veri varlıkları belirtik olarak gönderme yapmadığında, bu koşullarda yapılandırılmış veri dosyaları profilsiz olarak atanmaz:

  • Dosyalar, bağlı bir klasör varlığı içinde. Bağlı bir klasör varlığından erişilebilen dosyalar, varlık olarak işlenmez ve profilsiz olarak işlenmez.
  • Dosyalar bir arşiv dosyası içinde. Arşiv dosyasına veri varlığı ve sıkıştırılmış dosyalar tanıtımı yapılmadan gönderme yapılır.

Profil oluşturma

Projelerde, Profil oluşturseçeneğini tıklatarak bir veri varlığı için profil oluşturabilirsiniz. Veri değiştiğinde var olan bir profili güncelleştirebilirsiniz.

Tanıtım oluşturma sonuçları

Bir varlık profili oluşturduğunuzda ya da güncellediğinizde, veri varlığında sütunlar çözümlenir. Varsayılan değer olarak, profil, verilerin ilk 5.000 satırına dayalı olarak oluşturulur. Veri varlığında 250 'den fazla sütun varsa, profil, verilerin ilk 1.000 satırına dayalı olarak oluşturulur.

Bir veri varlığının profili, veri kümesindeki her bir sütuna ilişkin bilgileri gösterir:

 • Tanıtım ne zaman yaratıldı ya da son güncellendi mi?
 • Kaç sütun ve satır analiz edildi.
 • Sütunlar ve veri tipleri dağılımı için veri tipleri.
 • Sütunlar ve biçim dağılımı için veri biçimleri.
 • Her bir kolona ilişkin eşleştirme, yanlış eşleştirme ya da eksik veri yüzdesi.
 • Bir sütunda tanımlanan tüm değerler için sıklık dağılımı.
 • Her bir kolona ilişkin verilerle ilgili istatistikler:
  • distinct değerleri, sütuna ilişkin örnekli verilerde kaç farklı değerin var olduğunu gösterir.
  • Benzersiz değer yüzdesi, sütunda yalnızca bir kez görüntülenen ayrı değerlerin yüzdesini gösterir.
  • En az, en çok ya da ortalama ve bazen o sütundaki standart sapma. Bir sütunun veri biçimine bağlı olarak, istatistikler biraz değişik olabilir. Örneğin, veri tipi tamsayısının bir kolonuna ilişkin istatistiklerin sayısı alt sınırı, üst sınırı ve ortalama değerleri ve standart sapma değeri, veri tipi dizgisinin bir kolonuna ilişkin istatistiklerin uzunluk, uzunluk üst sınırı ve ortalama uzunluk değerleri anlamına gelir.

Üst konu: Varlık tipleri ve özellikleri

Üretken yapay zeka araması ve yanıtı
Bu yanıtlar, ürün belgelerindeki içeriğe dayalı olarak watsonx.ai içinde büyük bir dil modeli tarafından oluşturulur. Daha fazla bilgi