0 / 0
Belgelerin İngilizce sürümüne geri dön
Varlık içeriği ya da önizlemeler

Varlık içeriği ya da önizlemeler

Projelerde ve diğer çalışma alanlarında, ilişkisel veriler içeren veri varlıklarının önizlemesini görebilirsiniz.

Gereksinimler ve kısıtlamalar

Varlıkların içeriğini ya da önizlemelerini aşağıdaki koşullar ve kısıtlamalar altında görüntüleyebilirsiniz.

Çalışma Alanları
Bu çalışma alanlarında varlıkların önizlemesini ya da içeriğini görüntüleyebilirsiniz:
 • Projeler
 • Konuşlandırma alanları

Varlık tipleri
 • Dosyalardaki veri varlıkları
 • Bağlantılı veri varlıkları
 • Modeller
 • Not Defterleri

Gerekli izinler
Varlık içeriğini ya da önizlemesini görmek için bu koşulların doğru olması gerekir:
 • Çalışma alanında işbirlikçi rolünüz var.
Veri varlıklarına ilişkin kısıtlamalar
Bağlantılı veri varlıkları ve dosyalardaki veri varlıkları için ek gereksinimler geçerlidir. Bkz. Veri varlıkları için gereksinimler.
Watson Data APIkullanılarak yönetilen varlıklar olarak eklenen veri varlıkları için önizlemeler kullanılamaz.

Veri varlıklarının önizlemeleri

Veri varlıklarının önizlemeleri, verilerin bir görünümünü gösterir.

Önizlemedeki verilerin en son ne zaman getirildiğini görebilir ve yenile simgesini tıklatarak önizleme verilerini yenileyebilirsiniz.

Veri varlıklarına ilişkin gereksinimler

Veri varlıklarının önizlemelerinin görüntülenmesine ilişkin ek gereksinimler, verilere bir bağlantı yoluyla mı, yoksa bir dosyadan mı erişildiğine bağlıdır.

Bağlantılı veri varlıkları
Tüm bu koşullar doğruysa, bağlantı yoluyla erişilen veri varlıklarının önizlemelerini görebilirsiniz:
 • Veri varlığına ve ilişkili bağlantısına erişiminiz var. Bkz. Gereksinimler ve kısıtlamalar.

 • Veri varlığı yapılandırılmış veriler içeriyor. Yapısal veriler, ilişkisel veri tabanı verileri ya da elektronik sayfalar gibi bir kayıt ya da dosya içindeki sabit alanlarda bulunur.

 • Bağlantı için kimlik bilgileriniz var:

  • Paylaşılan kimlik bilgilerine sahip bağlantılar için, bağlantı ayrıntılarındaki kullanıcı adının veri kaynağındaki nesneye erişimi vardır.
  • Kişisel kimlik bilgilerine sahip bağlantılar için bir anahtar simgesi (özel bağlantılar için anahtar simgesi) gördüğünüzde kişisel kimlik bilgilerinizi girmeniz gerekir. Bu, bağlantının kilidini sizin için kalıcı olarak açan tek seferlik bir adımdır. Bkz. Projelere bağlantı eklenmesi.
Dosyalardaki veri varlıkları
Aşağıdaki koşullar doğruysa, dosyalardan veri varlıklarının önizlemelerini görebilirsiniz:

Veri varlıkları için önizleme bilgileri

Yapılandırılmış veriler için, önizleme sınırlı sayıda satır ve sütun görüntüler:

 • Önizlemedeki satır sayısı 1.000 ile sınırlıdır.
 • Veri miktarı 800 KB ile sınırlıdır. Veri varlığında ne kadar çok sütun varsa, önizlemede o kadar az satır görüntülenir.

Önizlemeler, veri varlıklarının ve dosyalarının farklı tiplerine ilişkin farklı bilgileri gösterir:

Yapılandırılmış
Desteklenen tipler: İlişkisel veriler, CSV, TSV, Avro, bölümlenmiş veriler ve Parke (projeler).
Desteklenmiyor: Apache Kafka ve Apache Cassandragibi dosya tabanlı bağlantılardan varlıklar.
Önizleme, sütun adlarını, veri tiplerini ve sütunların ve veri satırlarının bir alt kümesini gösterir.
Yapılandırılmamış
Desteklenir: Metin, JSON, HTML, PDF, resimler. Yapısal olmayan veri dosyaları, IBM Cloud Object Storageiçinde depolanmalıdır.
Önizleme tüm belgeyi gösterir. HTML dosyaları metin biçiminde desteklenir. IBM Cloud Object Storage içinde saklanan görüntüler JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP ve BMP1' i destekler.
Microsoft Excel belgeleri
Önizleme ilk sayfayı gösterir.
Bağlantılı klasör varlıkları
Önizleme, önizleme yapabileceğiniz dosyaları ve alt klasörleri gösterir.

Önizlenen dosyaların dosya uzantıları ve mime tipleri

Yapılandırılmış veriler içeren bu dosya tiplerinin önizlemeleri vardır:

Yapısal veri dosyaları
Uzantı Mime tipi
AVRO
CSV metin/csv
CSV1 uygulama/csv
JSON application/json
PARK
TSV
TXT text/plain
XLSX application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
XLS application/vnd.ms-excel
XLSM application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12

Bu tip resim dosyalarının önizlemeleri vardır:
Resim dosyaları
Uzantı Mime tipi
BMP resim/bmp
GIF resim/gif
JPG resim/jpeg
JPEG resim/jpeg
PNG resim/png

Bu belge dosyası tiplerinin önizlemeleri vardır:
Belge dosyaları
Uzantı Mime tipi
HTML metin/html
PDF'ye uygulama/pdf
TXT text/plain

Daha fazla bilgi

Üst konu: Varlık tipleri ve özellikleri

Üretken yapay zeka araması ve yanıtı
Bu yanıtlar, ürün belgelerindeki içeriğe dayalı olarak watsonx.ai içinde büyük bir dil modeli tarafından oluşturulur. Daha fazla bilgi